Portalo svečias

Vygaudas Ušackas

Vygaudas Ušackas

Pirmadienį, 12 val., portale lankysis buvęs užsienio reikalų ministras, diplomatas, ambasadorius, ES atstovybės Rusijos Federacijoje vadovas Vygaudas Ušackas. Jis atsakys į klausimus apie situaciją Ukrainoje bei mūsų šalies užsienio politiką. Pateikite klausimus!

Aleksandras K.
2014-03-10 11:52
Klausimas:
Kiek Lietuvai ES struktūrose kenkia lenkų klausimas?
Za nashich
2014-03-10 11:38
Klausimas:
Kodėl Lietuvoj ir vakaruose taip puolama Rusija? Gal puolimas tai geriausia gynyba, kad nukreipti dėmesį nuo savos korupcijos ir problemų? Gal vakarams Ukraina su jos derlingom žemėm, naudingom iškasenom - gardus kąsnelis, kurį vakariečiai nori pačiupti?
Šančiai
2014-03-10 11:23
Klausimas:
Ar bijote Dalios Grybauskaitės? Nes Lietuvoje jos visi bijo... Kiek konfliktas su prezidente pakenkė jūsų karjerai?
Užpečkis
2014-03-10 11:19
Klausimas:
Aš nematau jokių ES ar vakarų galimybių ar ginklų priversti Rusiją atsisakyti Krymo. Nejaugi jūs manote, kad tas spaudimas gąsdina Vladimirą Putiną. Jam nusispjaut, nes Europai, jos ekonomikai Rusijos reikia daug labiau nei Rusijai Europos. Todėl, jei V.Putinas nenorės, Ukraina neatgaus Krymo, ir ES tuo klausimu tikrai nieko nepakeis.
Ūkininkas iš Kaišiadorių
2014-03-10 11:14
Klausimas:
Kaip vertinate referendumą dėl žemės pardavimo užsieniečiams? Ar tai tautos valia, ar jos kvailinimas, padedant rusų finansavimui tokių veikėjų kaip Karbauskis?
Bronius St.
2014-03-10 11:08
Klausimas:
Ar per jūsų misijas Afganistane, Maskvoje buvo kažkokių labai pavojingų gyvybei ar sveikatai momentų? Tose šalyse daugelis norėtų surengti kokį parodomąjį išpuolį prieš ES pareigūnus. Kaip užtikrinamas ES misijos saugumas?
Kaunietė
2014-03-10 10:57
Klausimas:
Sveiki. Ar viešoje erdvėje pastaruoju metu pasirodę kai kurių mūsų politikų ir analitikų būgštavimai, kad Lietuva atseit galėtų būti okupuota per pusvalandį, atitinka tikrovę? Galbūt nederėtų mėtytis tokiais pareiškimais, juolab kad esam NATO ir ES valstybė ir bet koks karinės agresijos toleravimo atvejis griautų pamatinius NATO sutarčių susitarimus. Ar iš tiesų, žvelgiant per Ukrainos prizmę, karinės intervencijos į Lietuvą grėsmė tokia didelė? Ačiū už atsakymą.
Andrius
2014-03-10 10:50
Klausimas:
Kiek galime pasitikėti medijos formuojama nuomone apie Ukrainą bei joje vykstančius procesus? Ir ar tikrai teisėtas ir teisiškai galimas planuojamas referendumas Krime? ar tiek Lietuvos tiek Europos impotetiškumas, leidžia elgtis Rusiajai taip kaip ji elgiasi (baimės dėl dujų ir naftos, bei oligarchinių atstovų verslų rusijos teritorijoje turėjimas iš pagrindiniu ES šalių )?
Danutė
2014-03-10 10:44
Klausimas:
Kai kada nuvykstate į gimtąjį Skuodą, neabejoju, neišvengiate paprastų kaimynių, pardavėjų ar paštininkių klausimų apie mūsų užsienio politiką, ES. Ką sakote žmonėms, kai jie pasidalina abejonėmis, jog Lietuva anksčiau ar vėliau ištirps ES tautų terpėje. Neabejoju, kad jie aprauda ir litą. Jūsų žodžiais pasinaudosiu ir aš, kai lankant kaime gyvenančius giminaičius nuolat tenka diskutuoti apie ES tariamas neigiamas pasekmes. Kažkodėl teigiamų niekas nemato.
Mykolas Stauskas
2014-03-10 10:42
Klausimas:
Papasakokite apie savo įspūdžius iš kelionių po Rusijos glūdumą. Koks tenykščių žmonių suvokimas apie valstybės administravimą, ar jie priima korupcijos sąvoką, ar ir šiuo klausimu sako, jog tai -- savitas rusiškas būdas valdyti valstybę? Gal teko glūdumoje sutikti kokį lietuviškų šaknų turintį žmogų ar rasti kitokių lietuviškų pėdsakų?
Karolis M.
2014-03-10 10:39
Klausimas:
Ar Rusijos žmonės, su kuriais Jums tenka bendrauti privačiai, jaučia kažkokių sentimentų Lietuvai? Tiesiog prieš vieną kitą dešimtmetį buvo akivaizdu, kad rusai lietuvius labiau "myli" nei latvius ir estus... Jei taip, gal lietuviai aktyviau galėtų tarpininkauti sprendžiant kad ir konfliktą dėl Ukrainos?
kaunietis
2014-03-09 20:20
Klausimas:
Lietuvos verslininkai pradeda verkti, esą dėl galimų sankcijų Rusijai nukentės jų verslas. Ką pasakytumėte jiems, net ir šiuo atveju galvojantiems apie artimiausias pajamas, o ne apie perspektyvą?
Marija
2014-03-09 20:19
Klausimas:
Jūs turite darbo eurointegracijos "fronte", darbo Afganistane patirties, kas sunkiausia dirbant Maskvoje? Juk tikriausiai ne laukti spūstyse...
Antanas valius
2014-03-09 20:17
Klausimas:
Šiandien matome, kad ES šalys yra padariusios daugybę klaidų nacionaliniu lygiu - pradedant Schroederio inicijuotu Vokietijos suartėjimu su Rusija (drįsčiau sakyti - netoleriagišku, beveik nusikalstamu), prancūziškų "Mistral" pardavimu, baigiant kai kurių šalių nacionalinių žiniasklaidos kanalų atvirai vykdoma prorusiųka informacijos kampanija. Ar tai nėra simptomai, bylojantys, kad daugumoje ginčytinų atvejų vakarų valstybėms reikėjo labiau įsiklausyti į Rytų europiečių įspėjimus?
Jurgis K.
2014-03-09 20:15
Klausimas:
Kai kas puolė kritikuoti, kad ne Lietuvos, o Lenkijos užsienio reikalų ministras buvo tas žmogus, kuris tarpininkavo Maidano ir Janukovyčiaus deryboms. Jei atvirai - ar iš tikrųjų šiuo atveju buvo svarbu, kuri šalis tarpininkaus? Ar, kaip skaoma, tikslas yra svarbiau už ambicijas?
Rasa Vakarienė
2014-03-09 20:13
Klausimas:
Ar bendraujate šiomis dienomis su Maskvoje esančiais ES piliečiais, ar girdite jų nuomonę apie įvykius Ukrainoje. Kokia ji?
Martyna Saulienė
2014-03-09 20:12
Klausimas:
Turiu daug bičiulių, kolegų Rusijoje. Jie, kaip ir aš, pavadinkime, "intelektualios" profesijos atstovai. Savo srities dėstytojai ar profesijos elito žmonės. Man buvo kraupu konstatuoti - prasidėjus Ukrainos krizei jie tarytum neteko savop blaivaus proto - pradėjo kalbėti apie fašistuojančius ukrainiečius, apie tai, akd reikia gelbėti tenykščius rusakalbius BET KOKIOMIS priemonėmis. Koks Jūsų įspūdis - kokių intelektualų Rusijoje daugiau: pasisakančių už reforma,s kurių keliu suka Ukraina, nepritariančuių agresijai, ar tų, kurie "laimina" centrinės valdžios elgesį?
Rasputinas
2014-03-09 20:10
Klausimas:
Kokią Rusiją pažinote Jūs per savo darbo ES ambasadoriaus poste laiką? Ar ji iš tiesų yra nevienalytė - su skirtingais interesais, skirtinga politine kultūra, su savo interesais ir noru atsiverti (na, arba ne) pasauliui ar yra tik Maskva ir jai paklustanti periferija, kuri negali nukrypti nuo "generalinės centro linijos"?
Laima Kucmickienė
2014-03-09 20:08
Klausimas:
Per Ukrainos krizę absoliuti dauguma komentatorių mėtė akmenis į ES daržą. dėl pernelyg švelnios reakcijos. Dėl lėtapėdiškumo. Dėl akivaizdžių dalykų neįvardijimo. Ši kritika provokuoja ir euroskepticizmą, todėl svarbu atskayti į klausimus: ar iš tikrųjų ES daro tai, ką reikia - ir tai, ką ji, būdama tiekos skirtingų šalių bendrija - gali padaryti. Ką pasakytumėte Jūs apie ES reakciją?
Aleksandras K.
2014-03-10 11:52
Klausimas:
Kiek Lietuvai ES struktūrose kenkia lenkų klausimas?
Vygaudas Ušackas Vygaudas Ušackas
2014-03-10
Atsakymas:
Lietuvai palinkėčiau labiau pasitikėti savimi ir sukurti palankiausias sąlygas ypatingai mums artimos lenkų mažumos raiškai. Lietuvos ir Lenkijos santykių plėtra yra labai svarbi visomis prasmėmis.
Za nashich
2014-03-10 11:38
Klausimas:
Kodėl Lietuvoj ir vakaruose taip puolama Rusija? Gal puolimas tai geriausia gynyba, kad nukreipti dėmesį nuo savos korupcijos ir problemų? Gal vakarams Ukraina su jos derlingom žemėm, naudingom iškasenom - gardus kąsnelis, kurį vakariečiai nori pačiupti?
Vygaudas Ušackas Vygaudas Ušackas
2014-03-10
Atsakymas:
Niekas Rusijos nepuola ir nepuls. Savo elgesiu ir atsaku raginame Rusiją laikytis tarptautinių susitarimų. Niekam nevalia pažeisti Ukrainos suvereniteto. Vienintelis ES interesas - saugi, stabili, demokratiška, vieninga Ukraina. Jei šios principinės nuostatos laikysis ir Rusija, tuomet nesunkiai rasime bendrą kalbą. Iš to laimėtų visos pusės.
Šančiai
2014-03-10 11:23
Klausimas:
Ar bijote Dalios Grybauskaitės? Nes Lietuvoje jos visi bijo... Kiek konfliktas su prezidente pakenkė jūsų karjerai?
Vygaudas Ušackas Vygaudas Ušackas
2014-03-10
Atsakymas:
Gerbiu Lietuvos prezidentę, nors kai kuriais klausimais turi skirtingą nuomonę. Noriu palinkėti jai ir visiems kandidatams atvirų ir gilių debatų, kurie padėtų išryškinti mūsų šalies politinę, vertybinę orientaciją.
Užpečkis
2014-03-10 11:19
Klausimas:
Aš nematau jokių ES ar vakarų galimybių ar ginklų priversti Rusiją atsisakyti Krymo. Nejaugi jūs manote, kad tas spaudimas gąsdina Vladimirą Putiną. Jam nusispjaut, nes Europai, jos ekonomikai Rusijos reikia daug labiau nei Rusijai Europos. Todėl, jei V.Putinas nenorės, Ukraina neatgaus Krymo, ir ES tuo klausimu tikrai nieko nepakeis.
Vygaudas Ušackas Vygaudas Ušackas
2014-03-10
Atsakymas:
Rusijai Europos reikia netgi daugiau nei Europai Rusijos. Kas būtų jos kitas esminis partneris nei Europos Sąjunga? ES - didžiausia pasaulio ekonomika, tiesioginė Rusijos kaimynė, kuriai ji parduoda 80 proc. visos išgautos naftos ir 70 proc. dujų. Tai sudaro beveik pusę Rusijos biudžeto. Akivaizdu, kad ES turi alternatyvas - JAV, Kanada, Japonija, Pietų Korėja, su kuriomis vystome bendromis vertybėmis pagrįstus glaudžius politinius, ekonominius santykius. ES suinteresuota kurti bendrą ekonominę erdvę, paremtą laisvosios prekybos principais, nuo Lisabonos iki Vladivostoko, kur ateityje nebūtų apribojimo žmonių ir kapitalo judėjimui, tačiau tokių ambicingų ES ir Rusijos santykių sąlyga yra paremta bendrų vertybių, tarp jų ir mūsų kaimynų suvereniteto ir teritorinio vientisumo gerbimu.
Danutė
2014-03-10 10:44
Klausimas:
Kai kada nuvykstate į gimtąjį Skuodą, neabejoju, neišvengiate paprastų kaimynių, pardavėjų ar paštininkių klausimų apie mūsų užsienio politiką, ES. Ką sakote žmonėms, kai jie pasidalina abejonėmis, jog Lietuva anksčiau ar vėliau ištirps ES tautų terpėje. Neabejoju, kad jie aprauda ir litą. Jūsų žodžiais pasinaudosiu ir aš, kai lankant kaime gyvenančius giminaičius nuolat tenka diskutuoti apie ES tariamas neigiamas pasekmes. Kažkodėl teigiamų niekas nemato.
Vygaudas Ušackas Vygaudas Ušackas
2014-03-10
Atsakymas:
Mes visi norėjome atsikratyti sovietinio šleifo ir gyventi laisvoje Europoje. Taip ir įvyko. Mes "neištirpsime" Europoje, neabejoju, kad išlaikysime savo lietuvybę. Sienų išnykimas tarp ES valstybių tik padeda mums konkuruoti dėl kapitalo, žinių ir proto išteklių. Tik sukūrę palankiausias sąlygas ir neapriboję ES piliečių teisės įsigyti nuosavybę, investuoti Lietuvoje, galėsime pritraukti daugiau kapitalo savo ekonomikos vystymui, darbo vietų kūrimui.
Mykolas Stauskas
2014-03-10 10:42
Klausimas:
Papasakokite apie savo įspūdžius iš kelionių po Rusijos glūdumą. Koks tenykščių žmonių suvokimas apie valstybės administravimą, ar jie priima korupcijos sąvoką, ar ir šiuo klausimu sako, jog tai -- savitas rusiškas būdas valdyti valstybę? Gal teko glūdumoje sutikti kokį lietuviškų šaknų turintį žmogų ar rasti kitokių lietuviškų pėdsakų?
Vygaudas Ušackas Vygaudas Ušackas
2014-03-10
Atsakymas:
Ką tik grįžau iš Krasnojarsko - Rusijos centro, Sibiro sostinės. Ten daug kas prisimena tūkstančius lietuvių, kurie buvo ištremti Stalino laikais. Vietiniai gyventojai patys save identifikuoja ir vadina europiečiais, o ne azijiečiais. Akivaizdu, kad Rusijoje yra kitokios verslo ir administravimo taisyklės, kurios patinka ne visiems. Tačiau dabar tai yra realybė. Mes, ES, siūlome savo viešojo administravimo, ekonominės ir politinės sistemos patirtį. Kiek jos priimti, nuspręs patys rusai.
kaunietis
2014-03-09 20:20
Klausimas:
Lietuvos verslininkai pradeda verkti, esą dėl galimų sankcijų Rusijai nukentės jų verslas. Ką pasakytumėte jiems, net ir šiuo atveju galvojantiems apie artimiausias pajamas, o ne apie perspektyvą?
Vygaudas Ušackas Vygaudas Ušackas
2014-03-10
Atsakymas:
Lietuvos verslininkai jau kurį laiką verkia dėl taikytų apribojimų maisto produktams, dėl sunkumų kertant sieną. ES veiksmais siekiama parodyti, kad mums ypatingai svarbi partnerė - Rusija laikytųsi tarptautinių susitarimų tiek ekonominių, tiek ir tarpvalstybinių santykių srityse. Visi esame suinteresuoti, kad Rusijos elgesys būtų nuspėjamas.
Marija
2014-03-09 20:19
Klausimas:
Jūs turite darbo eurointegracijos "fronte", darbo Afganistane patirties, kas sunkiausia dirbant Maskvoje? Juk tikriausiai ne laukti spūstyse...
Vygaudas Ušackas Vygaudas Ušackas
2014-03-10
Atsakymas:
Iš tiesu, sunku dėl spūsčių nepavėluoti į traukinį ar lėktuvą. Šiaip, Maskva labai įdomi, daugialypė ir besikeičianti. Mano pašnekovams išties įdomu bendrauti su lietuviu, atstovaujančiu 28 ES valstybėms. Ypač, kai jie sužino, jog esu tremtinio sūnus, tarnavęs Sovietų sąjungos kariuomenėje, laisvai kalbantis rusiškai.
Antanas valius
2014-03-09 20:17
Klausimas:
Šiandien matome, kad ES šalys yra padariusios daugybę klaidų nacionaliniu lygiu - pradedant Schroederio inicijuotu Vokietijos suartėjimu su Rusija (drįsčiau sakyti - netoleriagišku, beveik nusikalstamu), prancūziškų "Mistral" pardavimu, baigiant kai kurių šalių nacionalinių žiniasklaidos kanalų atvirai vykdoma prorusiųka informacijos kampanija. Ar tai nėra simptomai, bylojantys, kad daugumoje ginčytinų atvejų vakarų valstybėms reikėjo labiau įsiklausyti į Rytų europiečių įspėjimus?
Vygaudas Ušackas Vygaudas Ušackas
2014-03-10
Atsakymas:
Visi iš naujo atrandame Rusiją, su kuria nepriklausomai nuo šios gilios krizės pasekmių, turėsime ir toliau bendrauti, prekiaut ir derėtis. Klausimas, ar tai darysime dėl to, kad puoselėjame bendras vertybes ir turime bendrus interesus, ar tik iš reikalo.
Jurgis K.
2014-03-09 20:15
Klausimas:
Kai kas puolė kritikuoti, kad ne Lietuvos, o Lenkijos užsienio reikalų ministras buvo tas žmogus, kuris tarpininkavo Maidano ir Janukovyčiaus deryboms. Jei atvirai - ar iš tikrųjų šiuo atveju buvo svarbu, kuri šalis tarpininkaus? Ar, kaip skaoma, tikslas yra svarbiau už ambicijas?
Vygaudas Ušackas Vygaudas Ušackas
2014-03-10
Atsakymas:
Esame ES nariai, turime žaisti komandinį žaidimą. Kaip krepšinyje, kartais tenka pasėdėti ant atsarginių suolelio, priklausomai nuo politinio ūgio ir svorio.
Rasa Vakarienė
2014-03-09 20:13
Klausimas:
Ar bendraujate šiomis dienomis su Maskvoje esančiais ES piliečiais, ar girdite jų nuomonę apie įvykius Ukrainoje. Kokia ji?
Vygaudas Ušackas Vygaudas Ušackas
2014-03-10
Atsakymas:
Taip, visi susirūpinę situaciją ir didėjančia įtampa.
Martyna Saulienė
2014-03-09 20:12
Klausimas:
Turiu daug bičiulių, kolegų Rusijoje. Jie, kaip ir aš, pavadinkime, "intelektualios" profesijos atstovai. Savo srities dėstytojai ar profesijos elito žmonės. Man buvo kraupu konstatuoti - prasidėjus Ukrainos krizei jie tarytum neteko savop blaivaus proto - pradėjo kalbėti apie fašistuojančius ukrainiečius, apie tai, akd reikia gelbėti tenykščius rusakalbius BET KOKIOMIS priemonėmis. Koks Jūsų įspūdis - kokių intelektualų Rusijoje daugiau: pasisakančių už reforma,s kurių keliu suka Ukraina, nepritariančuių agresijai, ar tų, kurie "laimina" centrinės valdžios elgesį?
Vygaudas Ušackas Vygaudas Ušackas
2014-03-10
Atsakymas:
Pritariu jūsų susirūpinimui, žmonių galvosena neišvengiamai įtakojama ganėtinai vienpusiškos valstybinės žiniasklaidos. Tuo tarpu alternatyvios žiniasklaidos priemonės išgyvena ypatingai sunkius laikus. Jų pasiekiamumas yra drastiškai apribotas. Tai veikia netik paprastų žmonių mąstymą, bet ir intelektualų. Antra vertus, daugeliui rusų Ukraina yra tarsi savas kraštas. Jie nepastebėjo, kaip Ukraina pasikeitė per pastaruosius kelerius metus.
Rasputinas
2014-03-09 20:10
Klausimas:
Kokią Rusiją pažinote Jūs per savo darbo ES ambasadoriaus poste laiką? Ar ji iš tiesų yra nevienalytė - su skirtingais interesais, skirtinga politine kultūra, su savo interesais ir noru atsiverti (na, arba ne) pasauliui ar yra tik Maskva ir jai paklustanti periferija, kuri negali nukrypti nuo "generalinės centro linijos"?
Vygaudas Ušackas Vygaudas Ušackas
2014-03-10
Atsakymas:
Rusija yra didžiulė valstybė, įvairialypė, turtinga ir nuolatos besikeičianti. Joje vis aktyviau reiškiasi nauja karta, vidurinės klasės atstovai. Jie, kaip ir daugelis Rusijos visuomenės, savo valstybę mato Europoje. Tačiau reikia pripažinti, jog pastaruoju laikotarpiu išryškėjo didesnė takoskyra tarp mūsų europietiškų lūkesčių bei realios Rusijos politinės, socialinės raidos. Turime pripažinti, kad rusai patys nuspręs tolesnę savo šalies raidą. Mūsų stiprybė - sveika, tvirta ekonomika, europinių vertybių tvirtinimas bei patrauklaus europinio modelio Rusijos visuomenėje išlaikymas, išlaikant dialogą ir bendradarbiavimą.
Laima Kucmickienė
2014-03-09 20:08
Klausimas:
Per Ukrainos krizę absoliuti dauguma komentatorių mėtė akmenis į ES daržą. dėl pernelyg švelnios reakcijos. Dėl lėtapėdiškumo. Dėl akivaizdžių dalykų neįvardijimo. Ši kritika provokuoja ir euroskepticizmą, todėl svarbu atskayti į klausimus: ar iš tikrųjų ES daro tai, ką reikia - ir tai, ką ji, būdama tiekos skirtingų šalių bendrija - gali padaryti. Ką pasakytumėte Jūs apie ES reakciją?
Vygaudas Ušackas Vygaudas Ušackas
2014-03-10
Atsakymas:
ES pozicija buvo aiškiai išdėstyta praėjusio penktadienio valstybių vadovų pasitarime. Mes smerkiame žingsnius, kuriais pažeidžiami pamatiniai susitarimai ir principai - konkrečiai: Ukrainos suverenitetas ir vientisumas. Atsakydami į tai, ES vadovai nutarė sustabdyti derybas su Rusija dėl vizų režimo palengvinimo, Naujojo susitarimo, kuris apimtų prekybos, investicijų ir energetikos klausimus. Taip pat sustabdėme dalyvavimą ruošiantis G8 valstybių vadovų susirinkimui Sočyje. Jei artimiausiu metu nebus padaryta konkrečių žingsnių deeskaluojant situaciją, ES priims sprendimus dėl apribojimų vykti į ES šalis, sąskaitų įšaldymo bei atsisakys dalyvauti ES ir Rusijos vadovų susitikime birželį. Tikiuosi ir linkiu, kad tokių negatyvių priemonių nereiks imtis, kad nugalės sveikas protas ir sąmoningumas ir kad Rusija artimiausiu metu dialogu su Ukrainos vyriausybe spręs politines problemas. ES ir Rusija yra kaimynai, esame tarpusavyje labai priklausomi prekybos, energetikos srityse ir turėtume siekti ilgalaikių pozityvių santykių, kuriuos kurti privalome gerbiant bendras vertybes - ypatingai mūsų kaimynės Ukrainos suverenitetą ir vientisumą.

Pasiūlyk svečią

*Jūsų pateikti asmens duomenys bus naudojami pasiūlymo administravimo tikslais

Visas archyvas

Daugiau...