Portalo svečias

Robertas Dargis

Robertas Dargis

Gruodžio 16 d. 16.30 val. portale kauno.diena.lt svečiuosis Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Robertas Dargis.  

Verslas ir demografija. Kauno regiono verslo perspektyvos. Bendruomeniškumo įtaka verslo sėkmei. Apie tai ir ne tik kalbės portalo svečias. Užduokite klausimą!

klausimas
2015-12-16 15:54
Klausimas:
Rodos, esate sakęs, kad Lietuvai praverstų ir 50 tūkst. pabėgėlių. Jūs rimtai ar juokaujate? Kur, jūsų nuomone, jie būtų įdarbinti ir kaip galėtų pasitarnauti Lietuvai? Štai vakar į Lietuvą atvyko pirmoji pabėgėlių šeima su dviem vaikais. Moteris iki šiol niekur nedirbusi, tai ką ji veiks Lietuvoje? Turbūt ir čia darbo neturės. Taigi valstybės išlaikytinių tik padaugės?
bedarbė
2015-12-16 15:51
Klausimas:
Šiuo metu minimali alga Lietuvoje siekia 325 eurus. Ar, jūsų, kaip verslininko, nuomone, tai adekvatus atlygis atsižvelgiant į pragyvenimo kainą mūsų šalyje?
KT
2015-12-16 15:47
Klausimas:
Neseniai paskelbta, kad per dešimtmetį Lietuva paseno labiausiai ES. Kaip, jūsų požiūriu, demografiniai pokyčiai (emigracija, mažėjantis gimstamumas) mūsų šalyje ateityje pakeis verslą?
pranas
2015-12-16 15:44
Klausimas:
Kokias matote Kauno regiono verslo perspektyvas?
kaunas
2015-12-16 15:44
Klausimas:
Perskaičiau, kad šiemet Kauno apskrityje išduota gerokai daugiau verslo liudijimų ir populiariausi buvo skirti statybos darbams, grožio salonų veiklai, prekybai ne maisto produktais. Ką, jūsų manymu, tai liudija?
Neverslininkė
2015-12-16 15:37
Klausimas:
Kas, jūsų nuomone, labiausiai lemia verslo sėkmę? Kokio verslo dabar imtumėtės jūs pats?
kaunietis
2015-12-16 11:08
Klausimas:
Esu iš Vilniaus į Kauną emigravęs vilnietis. Persikrausčiau ne dėl darbo, dėl šeimyninių aplinkybių. Noriu padrąsinti vilniečius verslininkus - aktyviau veržkitės į Kauną. Kauniečiai neišlepinti, čia daug gražaus jaunimo, kuris, pamatęs, kad "ir Lietuvoje gyventi galima", tikrai neemigruos. Paverskite Kauną Silicio slėniu, išnaudokite alkaną jo darbo rinką - atsigaus ir miestas, ir Lietuva. Klausimas Jums - kaip Jūs vertinate Kauno potencialą? Kokius pliusus ir minusius verslo (pirmiausiai - gamybos, nes ne parduotuvės kelia šalies ekonomiką, bet gamyba) vystumui įžvelgiate?
Zita Glemžaitė
2015-12-16 11:04
Klausimas:
Nesu kultūros darbuotoja - veikiau vidutiniškai aktyvi vartotoja, tačiau net mane nuolat erzina mūsų menininkų verksmai, esą valstybė privalo juos išlaikyti. Apie tai, kad kultūra yra ypač svarbi visuomenei, nereikia nė ginčytis - be jos tauta nejaučia pagrindo po kojomis ir, kaip parodė pastarųjų metų įvykiai Ukrainoje/Rusijoje, labai lengvai gali tapti propagandos, priešiškai nusiteikusių jėgų auka. Ar dėl pastarosios priežasties neturėtų ir mūsų verslas aktyviau remti kultūros? Juk užsienyje egzistuoja fondai, kurie kasmet skiria pinigų ištisiems muziejams, jauni menininkai gali pretenduoti į stipendijas, perka restauruotinas vertybes, jas restauruoja ir dovanoja muziejams. Nenoriu įvardinti verslininko, kuris yra įkūręs knygų fondą - užsako autoriams sukurti knygeles, perleidžia klasiką ir dalija jas provincijos vaikams. Patikėkite - tos knygelės - tikras šedevras! Smagu ir tai, kad jas kuria jauni literatai, iliustruotojai. Mano klausimas Jums - ne priekaištas, gal veikiau pasiūlymas konfederacijai aktyviau veikti kultūros lauke.
taip
2015-12-16 10:53
Klausimas:
Jei galėtumėte, kokį Lietuvos įstatymą pakeistumėte pirmiausiai?
Rusija
2015-12-16 10:52
Klausimas:
Kaip vertinate Europos sąjungos sankcijas Rusijai? Ar jas reiktų sušvelninti?
Stasys Ilgūnas
2015-12-16 10:51
Klausimas:
Sveiki.Verslininkai skundžiasi,kad Lietuvoje trūksta kvalifikuotos darbo jėgos.Kaip žinome ,tai dėl atlyginimų dydžio,jaunimas renkasi užsienį.Kodėl verslininkai,skaičiuodami milijoninius pelnus,skriaudžia savo darbuotojus?Paskui,kaip kokios bobos verkšlena,kad nėra kam dirbti.
Algis
2015-12-16 10:50
Klausimas:
Kaip tapti asociacijos nariu? Kokius kriterijus reikia atitikti? Kokia nauda iš buvimo asociacijos nariu?
Klausimas
2015-12-16 10:48
Klausimas:
Ar negalvojate eiti į politiką?
Rimas
2015-12-16 10:16
Klausimas:
Kaip jūs vadovajama pramoninkų konfederacija dalyvauja Darbo Kodekso pataisų rengime ir svarstyme? Kokia jūsų pozicija dėl naujo "socialinio modelio"?
Audrė
2015-12-16 10:11
Klausimas:
Jūs labai taikliai pasakėte apie tai, kad reformas reikia pradėti nuo švietimo sistemos reformų. Ar turite konkretų planą ir ar esate pateikę pasiūlymus vyriausybei? Gal trumpai papasakotumėte bent apie profesinio orientavimo sritį?
Regina
2015-12-16 10:10
Klausimas:
Kaip pasiekti, kad Kaune universitetus baigę jauni žmonės neišvažiuotų į Vilnių ar Londoną?
Raimondas
2015-12-16 10:07
Klausimas:
Ką reikia daryti, kad Kauno regione įsikurtų daugiau užsienio kapitalo įmonių?
Jonas Kondratavičius
2015-12-15 19:40
Klausimas:
Kodėl pardavinėjate "Metų gaminius", vietoj to, kad darytumėte skaidrų konkursą, o ne dalintumėte visiems, kurie susimoka?
Paštukas Povilas
2015-12-14 13:42
Klausimas:
Sveiki, esu dėkingas Gerb. Robertai už jūsų pilietišką poziciją, už jūsų vertingas įžvalgas, už gebėjimą tai pateikti aiškiai ir argumentuotai. Tai gerina mūsų visuomenės supratimą įvairiais šalies valdymo klausimais. Klausiu: 1. Demografijai didžiausią įtaką turi emigracija ir gimstamumas. Ar įmanoma suvaldyti emigraciją? Ar yra prasmė daugiau gimdyti, jei jaunimas ir toliau išvyks? Mūsų moterys neturėtų tapti Europai darbo jėgos gausinimo fabrikais. Ką daryti? 2. Dėl pabėgėlių, darbuotojų poreikis Europoje sumažės. Tai paskatins mūsų emigrantus grįžti į Lietuvą. Be to, Europai suvaldžius pabėgėlių antplūdį, jie tikrai pasirodys ir pas mus. Ar Lietuvos verslas pasiruošęs įdarbinti savus ir svečius? Mažai tikėtina, kad svečiai dirbs pagalbiniais, greičiau jie taps verslininkais - tarpininkais, kokie buvo žydai tarpukario Lietuvoje ir net gerokai prieš pirmąjį pasaulinį. Ką daryti, kad mes netaptume jų verslo tarnais: šlavėjais, krovėjais ir vežėjais? 3. Jūs dažnai pasisakote, kad gerus specialistus verslui reikia pradėti ruošti nuo pat vaikystės. Bet mažai kalbama apie gerų verslininkų ugdymą per smulkųjį verslą. Gal laikas smulkiuosius prilyginti pradžios mokyklos moksleiviams ir jais taip pat rūpintis, kad sulaukti tinkamos pamainos vidutiniam ir stambiajam verslui? Kuo stambusis verslas galėtų prisidėti, kad sm. verslas Lietuvoje galėtų užimti tokią padėtį, kaip Europoje? 4. Gamyba yra verslo pagrindas. Gerai, kad raginate valdžią vystyti regionų centrus. Čia galėtų ateiti užsienio ir mūsų stambesnio verslo investicijos gaminti plataus vartojimo prekes ir vidaus rinkai, kad sumažinti importą. Bet tuo pačiu reikia vystyti ir seniūnijų centrus, kad galutinai neištuštėtų kaimai ir maži miesteliai. Žemės ūkio negalim palikti be darbingų gyventojų, kurie su ūkininkais galėtų vystyti smulkius gamybos verslus vietoje auginamos žemės ūkio produkcijos perdirbimui, pradžioje tik vidaus rinkai. Ką Jūs apie tai manote? Pagarbiai, Povilas Paštukas
klausimas
2015-12-16 15:54
Klausimas:
Rodos, esate sakęs, kad Lietuvai praverstų ir 50 tūkst. pabėgėlių. Jūs rimtai ar juokaujate? Kur, jūsų nuomone, jie būtų įdarbinti ir kaip galėtų pasitarnauti Lietuvai? Štai vakar į Lietuvą atvyko pirmoji pabėgėlių šeima su dviem vaikais. Moteris iki šiol niekur nedirbusi, tai ką ji veiks Lietuvoje? Turbūt ir čia darbo neturės. Taigi valstybės išlaikytinių tik padaugės?
Robertas Dargis Robertas Dargis
2015-12-16
Atsakymas:
Kalbėjau visai rimtai, tiesa, nesakiau, kad juos turime atsivežti per vienerius metus. Lietuva mažėja, mums nesiseka suvaldyti gyventojų skaičiaus mažėjimo. Žmonių Lietuvoje kasmet mažėja po 24 tūkst. per metus. Taigi, 50 tūkst. potencialių atvykėlių per kokius 7 metus to balanso labai nepakeistų. Be abejonės, reiktų labai kvalifikuotai atsirinkti, ką mes norėtume priimti į mūsų šalį. Kitas dalykas, pabėgėlius reikėtų išskaidyti po šalies regionus, taip suteikiant didesnę galimybę įsidarbinti. Nemanau, kad valstybė turėtų kurti kur kas didesnę paskatų pabėgėliams sistemą. Nepamirškime, kad Lietuva kasmet iš ES fondų gauna apie 2 milijardus eurų savo konkurencingumui auginti.
bedarbė
2015-12-16 15:51
Klausimas:
Šiuo metu minimali alga Lietuvoje siekia 325 eurus. Ar, jūsų, kaip verslininko, nuomone, tai adekvatus atlygis atsižvelgiant į pragyvenimo kainą mūsų šalyje?
Robertas Dargis Robertas Dargis
2015-12-16
Atsakymas:
Niekada nevertinu atlyginimo atskirai nuo atliekamo darbo. Kvalifikuoti darbuotojai Lietuvoje uždirba tikrai daugiau nei minimalų atlyginimą. Tarkime, pramonės įmonėse už "minimumą" dirba labai mažai darbuotojų. Šis klausimas labiau aktualus regioninėms smulkioms paslaugų įmonėms, kurių galimybes apsprendžia vartojimo lygis.
KT
2015-12-16 15:47
Klausimas:
Neseniai paskelbta, kad per dešimtmetį Lietuva paseno labiausiai ES. Kaip, jūsų požiūriu, demografiniai pokyčiai (emigracija, mažėjantis gimstamumas) mūsų šalyje ateityje pakeis verslą?
Robertas Dargis Robertas Dargis
2015-12-16
Atsakymas:
Pokyčiai jau keičia verslą. Įmonės bus priverstos sparčiau keistis, ypač technologiškai. Kils spaudimas didinti atlyginimus, kas mūsų šalyje jau ir vyksta. Įmonės turės darbo vietas labiau pritaikyti vyresnio amžiaus žmonėms, nes visuomenė sens, sens ir darbingo amžiaus populiacija.
pranas
2015-12-16 15:44
Klausimas:
Kokias matote Kauno regiono verslo perspektyvas?
Robertas Dargis Robertas Dargis
2015-12-16
Atsakymas:
Perspektyvos yra geros. Kaunas yra geografiškai geroje vietoje, regione stipriai išvystyta infrastruktūra. Diversifikuota verslo galimybių sistema, tiek paslaugų, tiek produktų. Tiesa, miesto ir regiono administracijai reiktų kryptingai dirbti su "Investuok Lietuvoje", kad būtų pritrauktos stambesnės gamybinės investicijos. Jos įtrauktų daugiau įmonių į pridėtinės vertės grandinės kūrimą. Be to, Kaune yra stipri akademinė infrastruktūra, mokslo slėniai. Tai - didelis privalumas.
kaunas
2015-12-16 15:44
Klausimas:
Perskaičiau, kad šiemet Kauno apskrityje išduota gerokai daugiau verslo liudijimų ir populiariausi buvo skirti statybos darbams, grožio salonų veiklai, prekybai ne maisto produktais. Ką, jūsų manymu, tai liudija?
Robertas Dargis Robertas Dargis
2015-12-16
Atsakymas:
Tai rodo, jog stipriai auga paslaugų segmentas. Nenuostabu, juk Kaunas nuo seno buvo verslus miestas. Verslo liudijimų skaičiaus augimas liudija vartojimo augimą, drauge ir visos ekonomikos augimą. Tai - geros tendencijos.
Neverslininkė
2015-12-16 15:37
Klausimas:
Kas, jūsų nuomone, labiausiai lemia verslo sėkmę? Kokio verslo dabar imtumėtės jūs pats?
Robertas Dargis Robertas Dargis
2015-12-16
Atsakymas:
Pirmiausia sėkmę lemia gera idėja, kuri gali kurti pridėtinę vertę jos autoriui ir aplinkiniams žmonėms. Visada įmanoma sukurti ką nors naujo, ko dar nesukūrė kiti. Ir realizuoti savo kūrybinius gebėjimus, bei uždirbti pačiam. Esu įsitikinęs, kad kokybiškai atliekama paslauga visada ras savo vartotoją. Aš dirbu statybų srityje, bet perspektyvių sričių matau ir daugiau. Dabar dideles galimybes siūlo informacinių technologijų sritis. Tarkime, "Uber" technologija kilo iš idėjos važiuojant pačiam pervežti ir kitus žmones. Ši paprasta mintis pasauliniu mastu išaugo iki 50 milijardų JAV dolerių vertės verslo. Štai ką reiškia gera idėja! Arba kitas pavyzdys - lietuvaičiai Vilniuje sukūrė vieningą sistemą, per kurią galima matyti visus tos dienos renginius ir įsigyti į juos bilietus. Šį verslą jie išplėtojo Londone bei Niujorke. Nenuostabu, kad projekto vertė jau peržengė 100 mln. dolerių ribą.
Klausimas
2015-12-16 10:48
Klausimas:
Ar negalvojate eiti į politiką?
Robertas Dargis Robertas Dargis
2015-12-16
Atsakymas:
Negalvoju.
Rimas
2015-12-16 10:16
Klausimas:
Kaip jūs vadovajama pramoninkų konfederacija dalyvauja Darbo Kodekso pataisų rengime ir svarstyme? Kokia jūsų pozicija dėl naujo "socialinio modelio"?
Robertas Dargis Robertas Dargis
2015-12-16
Atsakymas:
Darbo kodeksą (DK) parengė mokslininkų grupė, o mes dalyvaujame svarstyme bei diskusijose. Naujasis DK turi atitikti modernios, pasikeitusios rinkos sąlygas. Tuo tarpu, dabartinis DK Pasaulio ekonomikos forumo vertinimu užima vos 125 iš 144 valstybių! Manau, kad iš esmės ne geri ar blogi įstatymai, o darbuotojų kvalifikacija, profesionalumas, kūrybingumas padeda pamatus jų profesinei sėkmei ir gyvenimo gerovei.
Audrė
2015-12-16 10:11
Klausimas:
Jūs labai taikliai pasakėte apie tai, kad reformas reikia pradėti nuo švietimo sistemos reformų. Ar turite konkretų planą ir ar esate pateikę pasiūlymus vyriausybei? Gal trumpai papasakotumėte bent apie profesinio orientavimo sritį?
Robertas Dargis Robertas Dargis
2015-12-16
Atsakymas:
Tai vyriausybės klausimas. Nors, žinoma, mes siūlymus teikiame. Pramonininkų konfederacija iškėlė idėją politinėms partijoms pasirašyti ilgalaikį nacionalinį susitarimą dėl švietimo sistemos strategijos gairių. Vienas svarbiausių jų dėmenų būtų esminis mokyklos pertvarkymas ir šiuolaikinių mokytojų ruošimas. Toks, kad pedagogas būtų motyvuotas, turintis geras socialines garantijas, solidų atlyginimą. Mūsų siekis, kad mokytojas dirbtų moderniai ir kryptingai bei ugdytų mokinius, gebančius veikti ir kurti šiuolaikiniame, greitai besikeičiančiame pasaulyje.
Regina
2015-12-16 10:10
Klausimas:
Kaip pasiekti, kad Kaune universitetus baigę jauni žmonės neišvažiuotų į Vilnių ar Londoną?
Robertas Dargis Robertas Dargis
2015-12-16
Atsakymas:
Akivaizdu, kad pirmiausia būtina pritraukti užsienio investicijas, kurios padidintų galimybes įsidarbinti Kauno regione. Kaunui reikia spręsti ir biurų patalpų problemą, kompetentingų IT specialistų klausimą.
Raimondas
2015-12-16 10:07
Klausimas:
Ką reikia daryti, kad Kauno regione įsikurtų daugiau užsienio kapitalo įmonių?
Robertas Dargis Robertas Dargis
2015-12-16
Atsakymas:
Regiono ateičiai ypatingai svarbus miesto administracijos, verslo bendruomenės bei švietimo-akademinės bendruomenės bendras vizijos turėjimas ir bendras darbas tą viziją įgyvendinant.
Paštukas Povilas
2015-12-14 13:42
Klausimas:
Sveiki, esu dėkingas Gerb. Robertai už jūsų pilietišką poziciją, už jūsų vertingas įžvalgas, už gebėjimą tai pateikti aiškiai ir argumentuotai. Tai gerina mūsų visuomenės supratimą įvairiais šalies valdymo klausimais. Klausiu: 1. Demografijai didžiausią įtaką turi emigracija ir gimstamumas. Ar įmanoma suvaldyti emigraciją? Ar yra prasmė daugiau gimdyti, jei jaunimas ir toliau išvyks? Mūsų moterys neturėtų tapti Europai darbo jėgos gausinimo fabrikais. Ką daryti? 2. Dėl pabėgėlių, darbuotojų poreikis Europoje sumažės. Tai paskatins mūsų emigrantus grįžti į Lietuvą. Be to, Europai suvaldžius pabėgėlių antplūdį, jie tikrai pasirodys ir pas mus. Ar Lietuvos verslas pasiruošęs įdarbinti savus ir svečius? Mažai tikėtina, kad svečiai dirbs pagalbiniais, greičiau jie taps verslininkais - tarpininkais, kokie buvo žydai tarpukario Lietuvoje ir net gerokai prieš pirmąjį pasaulinį. Ką daryti, kad mes netaptume jų verslo tarnais: šlavėjais, krovėjais ir vežėjais? 3. Jūs dažnai pasisakote, kad gerus specialistus verslui reikia pradėti ruošti nuo pat vaikystės. Bet mažai kalbama apie gerų verslininkų ugdymą per smulkųjį verslą. Gal laikas smulkiuosius prilyginti pradžios mokyklos moksleiviams ir jais taip pat rūpintis, kad sulaukti tinkamos pamainos vidutiniam ir stambiajam verslui? Kuo stambusis verslas galėtų prisidėti, kad sm. verslas Lietuvoje galėtų užimti tokią padėtį, kaip Europoje? 4. Gamyba yra verslo pagrindas. Gerai, kad raginate valdžią vystyti regionų centrus. Čia galėtų ateiti užsienio ir mūsų stambesnio verslo investicijos gaminti plataus vartojimo prekes ir vidaus rinkai, kad sumažinti importą. Bet tuo pačiu reikia vystyti ir seniūnijų centrus, kad galutinai neištuštėtų kaimai ir maži miesteliai. Žemės ūkio negalim palikti be darbingų gyventojų, kurie su ūkininkais galėtų vystyti smulkius gamybos verslus vietoje auginamos žemės ūkio produkcijos perdirbimui, pradžioje tik vidaus rinkai. Ką Jūs apie tai manote? Pagarbiai, Povilas Paštukas
Robertas Dargis Robertas Dargis
2015-12-16
Atsakymas:
Visur pasaulyje laimi kūrybingiausi, darbščiausi, labiausiai išsilavinę žmonės. Kur parašyta, kad mes, lietuviai, negalime tokiais būti?! Kurti darbo vietas patys sau ir kitiems. Ateityje didėjant globalizacijai aštrės ir pasaulinė konkurencija dėl technologinių, informacinių komunikacijos pokyčių, tad turėsime gerokai pasitempti. Pirmiausia privalome peržiūrėti švietimo sistemą, kuri rengia mūsų jaunimą. Ypač turėsime išmokyti savo vaikus kūrybingai pritaikyti gaunamas žinias. Pabaigai visiems kauniečiams norėčiau palinkėti gražių šv.Kalėdų ir sėkmingų 2016-ųjų metų.

Pasiūlyk svečią

*Jūsų pateikti asmens duomenys bus naudojami pasiūlymo administravimo tikslais

Visas archyvas

Daugiau...