Quantcast

Žalieji: valdžia Lietuvą pavers sąvartynu (papildyta)

Trečiadienį priešais Vyriausybės rūmus piketą surengė organizacija „Lietuvos žaliųjų judėjimas“. Dešimtys žmonių piktinosi valdžios numatomomis pertvarkomis, kurios neva leis stambių žemės ūkio ir pramonės objektų šeimininkams savivaliauti ir teršti aplinką.

Gausiausias protestuotojų būrys atvirai piktinosi šalyje išsibarsčiusiomis danų kiaulių fermomis. Anot iš kelių šalies miestelių suvažiavusių žmonių, dvokas jau dabar nepakeliamas, o jeigu Vyriausybė liberalizuos sanitarinių apsaugos zonų nustatymo tvarką, smarvės iš viso nebus įmanoma pažaboti. Norėdami vaizdžiai parodyti, kokiomis sąlygomis gyvena, žmonės V.Kudirkos aikštėje, priešais Vyriausybės rūmus, pastatė ir kibirą su srutomis. Jo turinio „aromatas“ nosį rietė ir tolėliau susirinkusiems smalsuoliams.

Kaip teigiama piketo organizatorių pranešime, „žaliuosius" piktina tai, kad valstybinės institucijos neatsakingai išduoda leidimus taršių žemės ūkio ir pramonės įmonių veiklai bei tinkamai nekontroliuoja jų veiklos, ir pažeisdamos Orhuso konvencijos reikalavimus neįtraukia visuomenės į jai svarbių sprendimų priėmimo procesą ir neatsižvelgia į visuomenės reikalavimus.

Be to, protestuojama ir prieš numatomus Vyriausybės nutarimo „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo" pakeitimus, kurie esą dar pablogins Lietuvos gyventojų gyvenamosios aplinkos kokybę.

Šis sveikatos apsaugos ministro sudarytos darbo grupės parengtas nutarimas - pagrindinis dokumentas, kuriuo remiantis nustatomos gamybinių, komunalinių ir kitų taršą skleidžiančių objektų sanitarinės apsaugos zonos (SAZ). Patvirtinus pakeitimus, anot pranešimo, SAZ aplink taršos šaltinius bus žymiai sumažintos arba visai išnyks.

„Žalieji" teigia, esą SAZ nustatomos neobjektyviai, kadangi planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas ir poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekami tendencingai - už jų atlikimą tiesiogiai moka suinteresuotas asmuo - ūkinės veiklos vykdytojas.

Nors Sveikatos apsaugos ministerija deklaravo ne kartą apie permainas diskutavusi su „žaliaisiais“, pastarieji tai neigia. „Lietuvos žaliųjų judėjimo“ lyderis Rimantas Braziulis žurnalistams atvirai pareiškė, esą tiek ministerijos klerkai, tiek jos vadovybė yra melagiai. Esą per „otkatų“ sistemą bus įvesta tokia tvarka, kuri leis SAZ susiaurinti nuo dabartinių 1500 metrų iki 100 ar vos 50 metrų, o kiaulių augintojai galės statyti neįsivaizduojamo dydžio kompleksus, kokių nėra nei vienoje ES valstybėje.

Siekiant išvengti tendencingumo, „žalieji“ siūlo inicijuoti Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo ir teisės aktų, reglamentuojančių poveikio visuomenės sveikatai ataskaitų atlikimą pakeitimus.

Aktyvistai teigia pritariantys tik siūlymams nustatyti sanitarines apsaugos zonas tiems objektams, kuriems iki šiol jos nebuvo nustatytos (pvz., krematoriumams, vandenvietiems ir kt.). Jie norėtų, kad rengiant minėto nutarimo projektą, į darbo grupę būtų įtraukti mokslininkai ir visuomeninių organizacijų atstovai.

Taip pat prašoma įpareigoti Sveikatos apsaugos ministeriją kuo greičiau parengti kvapų kontrolės taisykles ir įkurti kvapus kontroliuojančią instituciją (laboratoriją).NAUJAUSI KOMENTARAI

Galerijos

Daugiau straipsnių