Quantcast

VU Teorinės fizikos ir astronomijos instituto buhalterijoje - pažeidimai

Vilniaus universiteto (VU) Teorinės fizikos ir astronomijos instituto bei jam pavaldaus Planetariumo buhalterinėje apskaitoje - netvarka, aptikta ir turto valdymo klaidų. Tokias išvadas pateikia finansinio (teisėtumo) auditą institute atlikusi Valstybės kontrolė.

Anot valstybės kontrolierės Rasos Budbergytės, tai kelia piktnaudžiavimų riziką bei menkina valstybės biudžeto asignavimų panaudojimo efektyvumą.

Auditoriai institute nustatė nemažai pažeidimų darbo apmokėjimo srityje.

Nesivadovaudamas teisės aktais, dalį iš kitų asignavimų valdytojų gautų lėšų Institutas panaudojo ne pagal tikslinę paskirtį - skyrė ryšių, kitų prekių ir komandiruočių išlaidoms padengti.

Nesivadovauta teisės aktais ir skiriant priedus darbuotojams: instituto direktoriui už mokslinę veiklą išmokėta 47 tūkst. litų siekiančių priedų, kuriuos privalėjo paskirti darbdavys ar jo įgaliotas asmuo.

Institutas, pažeisdamas Biudžeto sandaros įstatymą, ėmėsi tarpininko funkcijų atsiskaitant su komunalinių paslaugų teikėjais ir iš valstybės biudžeto gautomis lėšomis apmokėjo pastato bendraturčių, nuomininkų ir panaudos gavėjų sąskaitas, kurie institutui liko skolingi 35 tūkst. litų.

Institutas iki šiol apskaitoje nurodo pusantro milijono litų vertės Uzbekijoje esantį savo turtą, nepateikdamas įrodymų, kad šis turtas iš tikrųjų fiziškai egzistuoja ir priklauso Institutui. Dar 1993 metais šį turtą nacionalizavo Uzbekijos valstybė.

Anot VK, ypač daug apskaitos tvarkymo klaidų nustatyta institutui pavaldžios įstaigos - Planetariumo finansinėse ataskaitose.

Valstybės kontrolieriaus pavaduotojas Vilniaus universiteto rektorių Benediktą Juodką ir instituto direktorę Gražiną Tautvaišienę įpareigojo patraukti atsakomybėn pažeidimus padariusius pavaldžius asmenis ir per nustatytą terminą pašalinti teisės aktų pažeidimus.NAUJAUSI KOMENTARAI

Galerijos

Daugiau straipsnių