Quantcast

V.Milėnas: darbuotojai priprato tinginiauti (papildyta)

Po reformos Vilniaus savivaldybėje likę 710 valdininkų skundžiasi trečdaliu išaugusiu darbo krūviu. Galbūt neilgai? Mat daugiau nei pusė iš atleistų 223 tarnautojų konsultuojasi su teisininkais dėl galimybės kreiptis į teismą.  Administracijos direktorius tikina, kad  darbuotojai priprato tinginiauti ir, staiga padidėjus darbo krūviui, ėmė skųstis.

Bylos pasipils lapkritį

Kreiptis į teismą atleisti savivaldybės darbuotojai gali iki lapkričio 1-osios. Pasak advokato paslaugas perkančios Vilniaus savivaldybės darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko Dariaus Šalugos, daugiau nei pusė atleistųjų aktyviai naudojas teisine pagalba.

Dauguma atleistųjų jaučiasi neteisėtai išspirti iš darbo. Vieni jų augina mažamečius vaikus iki 4 metų, kitiems iki pensijinio amžiaus likę mažiau nei 3 metai, trečių kvalifikacija gerokai aukštesnė, nei dirbti likusių kolegų. Visus šiuos asmenis gina Darbo kodeksas. Jeigu teismas nuspręstų , kad Vilniaus miesto valdžia juos iš darbo atleido neteisėtai, apie 100 valdininkų privalėtų sugrįžti.  

Yra ir tokių, kuriems valdžia praėjusią savaitę dar žarstė priėmimo į naujas pareigas lapelius, tačiau likus dienai iki reorganizacijos pabaigos ir juos išspyrė. Akivaizdus pažeidimas, nes iš darbo valdininkas gali būti atleidžiamas ne anksčiau, kaip praėjus dviems mėnesiams nuo įspėjimo. Tokių per dieną iš savivaldybės išspirtų portalo duomenimis yra apie 10. Jeigu šie kreiptųsi į teismą – neabejotinai laimėtų.

„Kol dar kas nėra nei vieno atleisto savivaldybės tarnautojo skundo teisme, tačiau neabejotinai jų bus. Šiuo metu aktyviai vyksta konsultacijos su teisininkais. Žmonės domisi, kaip apginti savo teises, nes yra tokių, kurie buvo atleisti akivaizdžiai pažeidžiant įstatymus. Po poros savaičių turėtume tikslius duomenis, kiek žmonių iš viso žada kreiptis į teismą. Tokių gali būti 10, gal daugiau, gal mažiau“, - sakė D.Šaluga.  

Pranešime – melagingi skaičiai

Beje, įdomus sutapimas: apie 100 valdininkų ieško būdų, kaip per teismus grįžti dirbti į savivaldybę. Vilniaus valdžia interneto svetainėje skelbia lygiai tiek pat įdarbinusi savivaldybei priklausančiose įmonėse.

„Po įvykdytos Vilniaus miesto savivaldybės reorganizacijos iš anksčiau buvusių 914 šios organizacijos tarnautojų buvo atleista 223 darbuotojai. Likusieji 100 darbuotojų, kuriuos palietė reorganizacija, perkelti į savivaldybei priklausančias bendroves“, - rašoma parnešime.

Tačiau darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas, kad jo žiniomis, tokių įdarbintųjų vargiai gali būti vienas kitas. Praėjusį trečiadienį, paskutinę reorganizacijos dieną, Vilniaus savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Milėnas taip pat patvirtino, kad įmonėse bus įdarbinta tik mažytė dalis iš 223 atleistųjų. Tuomet esą buvo sutarta tik dėl kelių naujų darbo vietų ir daugiau pasiūlymų vis dar laukiama.

Grąžinti teks vos 1-3 žmones

Šiandien V.Milėnas dar kartą patvirtino portalui, jog į savivaldybei pavaldžias įstaigas bei seniūnijas buvo pervesta apie pora dešimčių savivaldybės darbuotojų. Kodėl oficialioje svetainėje skelbiama, jog įdarbinta buvo visas šimtas – administracijos direktorius atsakyti negalėjo. Mat savivaldybės Viešųjų ryšių skyrius pavaldus ne jam, o Vilniaus merui Viliui Navickui. Tačiau V.Milėnas pabrėžė, kad paleista melaginga žinia esą jį gerokai nustebinusi. 

Ne mažiau direktorių nustebino ir tai, kad daugiau nei pusė atleistųjų konsultuojasi su teisininkais dėl galimybės skųstis teismui. Tačiau V.Milėnas abejoja, ar daugumai pavyks ginčus laimėti. Esą tie darbuotojai, kuriems buvo pasiūlytos kitos darbo vietos, paskutinę reformos dieną buvo atleisti teisėtai. Mat į vieną darbo vietą pretendentų būta keli ir administracija iš jų išsirinko tinkamiausius. Visi likusieji jau kitą dieną išprašyti lauk ir atgal priimami nebus.

„Atsiradus progai planuojame nebent viena girininkijas prižiūrintį specialistą priimti arba teismo sprendimu vienas kitas tarnautojas gali būti grąžinamas į ankstesnę darbo vietą. Tokių gali būti 1-3 atvejai, ne daugiau. Jeigu taip nutiks, teks kreiptis į tarybą, kad ši padidintų administracijos tarnautojų skaičių“, - sakė V.Milėnas.

Dagiau tarnautojų skaičiaus didinti neketinama. Net į  Interesantų aptarnavimo skyrių papildomai darbuotojų priimti nežadama. Mat V.Milėnui atrodo, kad šie darbuotojai priprato tinginiauti ir, staiga padidėjus darbo krūviui, ėmė skųstis. Esą interesantų ilgų eilių nėra, užduotys nevėluoja, nebent ateityje, jeigu kiltų problemų, žadama laikinai priimti pavaduojančių darbuotojų.


Šiame straipsnyje: vilniaus savivaldybė

NAUJAUSI KOMENTARAI

Galerijos

Daugiau straipsnių