Quantcast

Vilniuje ESBO valstybių parlamentų nariai aptars naujus saugumo iššūkius

Mėnesio pabaigoje į Vilnių susirinks keli šimtai ESBO valstybių narių parlamentų narių. Birželio 29 d. - liepos 3 d. vyksiančioje metinėje ESBO Parlamentinės Asamblėjos sesijoje jie aptars naujus saugumo iššūkius.

ESBO stiprinimas ir reforma, žmogaus teisių ir piliečių laisvių skatinimas, energetika ir maisto saugumas, klimato kaita, žodžio laisvė ir ginklų kontrolė - tai tik keletas klausimų, kurie bus svarstomi šioje sesijoje.

Tikimasi, kad pirmą kartą vienoje iš Baltijos valstybių susitikę daugiau nei 250 parlamentarų iš 49 ESBO valstybių narių dalyvaus sesijoje, kurios pagrindinė tema - „ESBO: kaip įveikti naujus saugumui kylančius iššūkius“.

Rezoliucijoje, kurios pagrindinis rengėjas yra ESBO Parlamentinės Asamblėjos Prezidentas Joao Soares (Portugalija), raginama stiprinti ir reformuoti ESBO. Rezoliucijoje ESBO valstybės narės raginamos grįžti prie nuoširdaus ir skaidraus politinio dialogo. ESBO Nuolatinė Taryba kviečiama atverti savo posėdžius spaudos atstovams ir visuomenei, o ESBO rekomenduojama pakeisti bendro sutarimo taisyklę. Rezoliucijoje nepriklausomi išorės auditoriai taip pat raginami tikrinti visų ESBO lėšų išlaidas.

Ši rezoliucija yra viena iš 22-ų, kurios bus svarstomos siekiant Asamblėjos Nuolatinio komiteto pritarimo. Kitose rezoliucijose numatoma kaip skatinti žmogaus teises ir piliečių laisves ESBO šalių erdvėje, aptariami energetikos saugumo ir bendradarbiavimo, darbo jėgos migracijos klausimai, aktyvesnis ESBO dalyvavimas užtikrinant nuomonės ir žodžio laisvę bei vandentvarka, klimato kaita, mirties bausmės panaikinimas, Afganistanas ir ginklų kontrolė.

Be to, du pagrindiniai Parlamentinės Asamblėjos komitetai svarstys rezoliucijas dėl finansinių ir socialinių pasaulio finansų krizės pasekmių, kurias pateiks Ivor Callely (Airija) ir Natalija Karpovič (Rusija). Trečiasis komitetas svarstys rezoliuciją dėl maisto saugumo, kurią pateiks Riccardo Migliori (Italija).

Metinės sesijos metu bus priimtas galutinis dokumentas - Vilniaus deklaracija, kurioje bus pateiktos rekomendacijos visais svarstytais klausimais.

Sesijos metu kalbės Prezidentas Valdas Adamkus, Seimo Pirmininkas Arūnas Valinskas, ESBO Parlamentinės Asamblėjos Prezidentas Joao Soares,
Graikijos užsienio reikalų ministrė ir ESBO Pirmininkės pareigas einančioji Dora Bakoyannis, Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos Pirmininkas Lluis De Puig,
ESBO Generalinis sekretorius Marc Perrin de Brichambaut.

Bus renkami nauji Parlamentinės Asamblėjos pareigūnai. Prezidentas Joao Soares tikisi būti perrinktas antrajai vienerių metų Prezidento kadencijai.

Metinė Asamblėjos sesija Vilniuje yra rengiama Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko kvietimu. Ankstesnė sesija vyko 2008 m. Kazachstane, o kita vyks 2010 m. Norvegijoje.

Metinė sesija vyks Seimo rūmuose Vilniuje. Seimas taip pat yra sesijos svečius priimančioji institucija. Sesijoje galės dalyvauti žiniasklaida.

ESBO Parlamentinė Asamblėja, įsteigta 1990 m. Europos saugumo ir bendradarbiavimo komisijos viršūnių susitikime Paryžiuje, yra Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Organizacijos, kuriai priklauso 56 valstybės narės, parlamentinis matmuo. Pagrindinis ESBO PA uždavinys - sudaryti sąlygas tarpparlamentiniam dialogui, kuris yra svarbus bendrų pastangų, kovojant su demokratijos iššūkiais visoje ESBO erdvėje, aspektas.


Šiame straipsnyje: ESBOsesija

NAUJAUSI KOMENTARAI

Galerijos

Daugiau straipsnių