Quantcast

Vilniečiams rengiamoje iškyloje - dėmesys nevietinių augalų keliamoms grėsmėms

Ketvirtadienį, liepos 16 d., 18.30 val. Lietuvos gamtos fondas rengia europinę biologinės įvairovės iškylą Vilniuje, Pavilnių regioniniame parke, Pūčkorių atodangos apačioje esančiame sode. Renginiu gamtoje siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į biologinės įvairovės apsaugą ir supažindinti su viena aktualiausių rūšių nykimą sukeliančių grėsmių - invazinėmis svetimžemėmis rūšimis.

Per iškylą bus diskutuojama, kaip apsisaugoti nuo Lietuvai nebūdingų, iš svetur atvežtų augalų, kurie kenkia Lietuvos gamtai. Iškylos dalyviai bus vaišinami šviežiais, daugiausia Lietuvos ūkininkų pagamintais maisto produktais.

Pasak gamtininkų, svetimžemiais vadinami organizmai kelia grėsmę saugusių ir vaikų sveikatai, lemia milijardinius valstybių nuostolius, bei yra viena iš svarbiausių Europos biologinės įvairovės nykimo priežasčių. Todėl iškylai pasirinkta aktuali tema „Svetimžemiai augalai - savita ksenofobijos forma ar grėsmė gamtai ir žmonėms?".

„Lietuvoje žinoma daugiau kaip 548 nevietinių rūšių augalų, apie 10 nevietinių grybų ir kerpių rūšių ir po 5 rūšis gamtoje plintančių nevietinių bakterijų bei virusų. Itin daug problemų kelia svetimžemiai augalai. Paskutinius du dešimtmečius per metus jų vidutiniškai padaugėja 12 rūšių. Dauguma jų į Lietuvą patenka dėl neatsargaus, kartais tyčinio elgesio arba paprasčiausio nežinojimo“, - rašoma Lietuvos gamtos fondo išplatintame pranešime.

Svetimžemės rūšys - tai augalai ir gyvūnai, kurie buvo tikslingai ar atsitiktinai įvežti į vietovę, kurioje jie niekada anksčiau neaugo, negyveno. Kai kurie svetimžemiai augalai atvežti prieš šimtmečius į gėlynus, sodus ar parkus kaip puošmena, ėmė greitai plisti į laukus, pievas ir miškus. Tai sukelia didelius ekonominius nuostolius visame pasaulyje. Didžiulių ekonominių nuostolių kyla dėl to, kad svetimžemiai organizmai pridaro žalos žemės ir miškų ūkiui, žuvininkystei, žmonių sveikatai.

Naujausiais Europos Komisijos mokslininkų skaičiavimais, Europoje aptinkama 11 tūkst. svetimžemių rūšių ir šis skaičius labai sparčiai didėja. Kiekvienais metais Europos šalyse aptinkama dešimtys naujų augalų rūšių, kilusių iš įvairių pasaulio regionų. Europoje invazinės rūšys per metus padaro žalos už 12 milijonų eurų, tačiau įvertinta tik 10 proc. invazinių rūšių daroma žala. Lietuvoje svetimžemių organizmų daroma žala ekonominiu požiūriu iki šiol nevertinta.

Pasak gamtosauginkų, viena veiksmingiausių priemonių stabdant svetimžemių rūšių plitimą - visuomenės švietimas ir informavimas. Gamtinė iškyla - puiki proga susipažinti ne tik su supančia biologine įvairove, bet ir diskutuoti apie jos apsaugą, pagrindines grėsmes.

Eurobarometro 2007 m. lapkričio mėnesio tyrimų duomenimis, du trečdaliai Europos gyventojų nežino sąvokos „biologinė įvairovė“ reikšmės, nesupranta pagrindinių grėsmių jos išlikimui. Nerimą kelia ir tai, jog tik labai mažas europiečių skaičius žino Europinės svarbos saugomų teritorijų tinklą Natura 2000, kuris yra Europos Sąjungos biologinės įvairovės išsaugojimo politikos pagrindas.

Gamtininkų tvirtinimu, kiekvienas iš mūsų gali prisidėti prie vieno iš strateginių ES tikslų įgyvendinimo - iki 2010 metų sustabdyti biologinės įvairovės nykimą. Užkirsti kelią svetimžemėms rūšims galima laikantis paprasčiausios gamtosauginės kultūros: savavališkai iš kitų kraštų neįvežti jokių organizmų, naikinti pavojingus svetimžemius augalus savo valdose, gamtoje nesodinti jokių svetimžemių augalų, neleisti dekoratyviniams augalams subrandinti vaisių ir jiems plisti už sodo ar daržo ribų, neišmesti jokių augalų atliekų į miškus, pamiškes, pakeles, upių pakrantes.

„Renginio metu pristatysime šias priemones ir diskutuosime su svečiais, kaip sėkmingai įgyvendinti šias priemones. Iškylai pasirinkta vieta - sodas prie Pūčkorių patrankų liejyklos, kuriame specialiai miestelėnams ir miesto svečiams skirta viešoji miesto erdvė beveik pačioje miesto širdyje. Iškylos metu vaišinsime šviežiais, daugiausia mūsų šalies ūkininkų pagamintais maisto produktais“, - teigiama Lietuvos gamtos fondo pranešime.

Iškyla yra Paneuropinio biologinės įvairovės išvykų ciklo, skirto visuomenei šviesti apie biologinę įvairovę, dalis. 2008 m. iškyla įvyko Azerbaidžiane, Vokietijoje, Luksemburge, Moldovoje, o šias metais organizuojama Estijoje, Rumunijoje, Serbijoje ir Lietuvoje. Iškylas remia Jungtinių tautų aplinkosaugos programos biuras Europoje. Daugiau informacijos apie renginį skaitykite čia.NAUJAUSI KOMENTARAI

Galerijos

Daugiau straipsnių