Quantcast

Vilniaus savivaldybė: mažinamos pašalpos ilgalaikiams bedarbiams

Vilniaus miesto savivaldybės administracija praneša,  kad nuo birželio pirmosios įsigaliojo naujos Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo reglamentavimo nuostatos, kuriomis siekiama mažinti nepasiturinčių gyventojų  ilgalaikę priklausomybę nuo piniginės socialinės paramos, skatinti integraciją į  darbo rinką ir sumažinti piktnaudžiavimo pinigine socialine parama  galimybes.

NAUJOS  NUOSTATOS*:

- Papildomai skiriama 50 procentų  dydžio socialinė pašalpa 6 mėnesius asmenims įsidarbinus, kurie ne trumpiau kaip  12 mėnesių buvo įsiregistravę teritorinėje darbo  biržoje;

- Sugriežtinamas piniginės socialinės  paramos teikimas darbingo amžiaus darbingiems darbo biržoje registruotiems  asmenims, kurie atsisako jiems siūlomo darbo ar pažeidžia darbo biržos  reikalavimus, t. y. kartotinai piniginė socialinė parama galės būti skiriama,  jei asmuo ne trumpiau kaip 3 mėnesius registruojasi teritorinėje darbo biržoje  po nutraukimo registracijos darbo biržoje;

- Sutrumpinamas įstatymu nustatytas  socialinės pašalpos gavimo laikotarpis, nuo kurio ši pašalpa pradedama  proporcingai mažinti darbingo amžiaus darbingiems, bet nedirbantiems asmenims,  t. y. kai socialinė pašalpa mokama 12 – 24 mėn., socialinės pašalpos dydis  mažinamas 20 procentų; kai socialinė pašalpa mokama nuo 24 – 36 mėn. – mažinama  30 procentų; kai socialinė pašalpa mokama nuo 36 – 48 mėn. – mažinama 40  procentų; kai socialinė pašalpa mokama nuo 48 – 60 mėn. – mažinama 50 procentų;  gavusiems socialinę pašalpą ilgiau kaip 60 mėnesių – socialinė pašalpa 24  mėnesius neskiriama (išskyrus vaikams);

- Numatyta pasitelkti visuomenei  naudingai veiklai darbingus nedirbančius ar dirbančius (taip pat vykdančius  savarankišką veiklą), atsižvelgiant į jų darbo laiko ar veiklos trukmę, darbingo  amžiaus paramos gavėjus, gaunančius piniginę socialinę paramą, nepriklausomai  nuo šios paramos gavimo trukmės;

- Patikslinta „Bendrai gyvenančių  asmenų“ sąvoka. Į šių asmenų sudėtį įskaitomi ne tik nedirbantys, bet ir  dirbantys nesusituokę ir savo vaikų neauginantys pilnamečiai vaikai iki 24 metų,  kurie mokosi mokykloje (pagal bendrojo ugdymo ar profesinio mokymo programą)  arba studijuoja aukštojoje mokykloje, jei per mėnesį jų gaunamos pajamos yra  mažesnės kaip 350 Lt (1 valstybės remiamų pajamų  dydis);

- Nustatyti atskiri turto vertės  normatyvai kilnojamam turtui ir piniginėms lėšoms, kad asmenys, turintys  piniginių lėšų, kuriomis gali disponuoti, nesikreiptų piniginės socialinės  paramos;

- Savivaldybės administracijai  suteikiama teisė įvertinus realią šeimos situaciją priimti ir kitus sprendimus  (pvz., 6 mėnesius neteikti piniginės socialinės paramos, jeigu asmens turimų  piniginių lėšų dydis viršija įstatymu nustatytą piniginių lėšų normatyvą; 12  mėnesių neteikti piniginės socialinės paramos, jeigu asmenys teikimo laikotarpiu  nuosavybės teise įgijo privalomą registruoti turtą, kurio vertė didesnė kaip  piniginių lėšų normatyvas; neteikti kompensacijų ar nutraukti jų teikimą, jeigu  asmuo deklaruoja gyvenamąją vietą būste arba jį išsinuomoja, bet jame faktiškai  negyvena ir kt.);

- Griežtinamos būsto šildymo išlaidų  kompensacijų teikimo sąlygos asmenims, atsisakiusiems dalyvauti svarstant ir  priimant sprendimą dėl valstybės ir (ar) savivaldybės remiamo daugiabučio namo  atnaujinimo (modernizavimo) projekto  įgyvendinimo.

_____________________________________________________________________________

* Daugiau informacijos galima rasti Lietuvos Respublikos  Piniginės socialinės paramos nepasiturintiem gyventojams įstatyme (Žin., 2013,  Nr. 57-2861)NAUJAUSI KOMENTARAI

Draugystė

Draugystė portretas
Valdymas turi būti lankstus ir turi būti taikomi optimaliausi metodai. Lietuvos žmogus supranta, kas yra darbo našumas, rentabilumas ir reproduktyvumas. Be laimėjimų ir pasiekimų gėdinga skverbtis į svetimas valstybes.
VISI KOMENTARAI 1

SUSIJĘ STRAIPSNIAI

Galerijos

Daugiau straipsnių