Pereiti į pagrindinį turinį

Vilniaus arkivyskupijai nepavyko prisiteisti pastato sostinėje

2009-05-14 20:19
Vilniaus arkivyskupijai nepavyko prisiteisti pastato sostinėje
Vilniaus arkivyskupijai nepavyko prisiteisti pastato sostinėje / Kęstučio Cemnolonskio nuotr.
Turinys

Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT) ketvirtadienį atmetė Vilniaus arkivyskupijos skundą dėl bandymo prisiteisti namą sostinės Algirdo gatvėje.

Vilniaus arkivyskupijos kurija kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydama įpareigoti VRM priimti jos kompetencijai priskirtą sprendimą dėl nuosavybės teisių atkūrimo Vilniaus arkivyskupijos kurijai į pastatą Algirdo g. 20, Vilniuje.

Arkivyskupijos kurija teismui paaiškino, kad VRM, į kurią ne kartą buvo kreiptasi su prašymais atlikti atitinkamus veiksmus ir priimti sprendimus dėl nuosavybės teisių atkūrimo į pastatą, vilkina priimti sprendimą, tuo pažeisdama Lietuvos Religinių bendrijų teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo tvarkos įstatymo nuostatas.

VRM mano, kad skundas nepagrįstas. Piliečių ir religinių bendrijų nuosavybės teisių atkūrimo komisija, kuriai pavesta nagrinėti nuosavybės teisių į pastatą atkūrimas, 2005 m. nustatė, kad pastatai po nacionalizacijos buvo pertvarkyti, perstatyti, todėl būtina atlikti ekspertizę, kuri įvertintų, ar pastatai gražintini Arkivyskupijai natūra.

VRM atstovas teismui paaiškino, kad dėl objektyvių priežasčių – ilgai trukusios pastatų ekspertizės ir vertinimo organizavimo bei atlikimo, būtinybės atlikti kelias pakartotines ekspertizes – VRM negalinti šiuo metu priimti sprendimo dėl nuosavybės teisių atkūrimo, kol įstatyme numatytomis sąlygomis nebus tinkamai atlikta pastatų ekspertizė ir įvertinimas.  

Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi administracinę bylą, priėjo išvadą, kad  neatlikus pastato Algirdo g. 20 techninės ekspertizės ir tinkamo pastato vertinimo, negali būti nustatyta, ar pareiškėjui turtas gali būti grąžintinas natūra, t.y. ar ginčo pastatas nepatenka į Įstatymo nuostatose reglamentuojamą sritį, kuri numato išimtį dėl turto grąžinimo natūra, net ir Arkivyskupijos kurijai prašant grąžinti turtą natūra. Todėl teismas neturi pagrindo įpareigoti atsakovą priimti sprendimą dėl nuosavybės teisių pareiškėjui į ginčo pastatą atkūrimo, nes toks sprendimas šiuo metu dar negali būti priimtas.

Pareiškėjas nenurodė, kokį sprendimą pagal jo pateiktą prašymą turėtų priimti VRM, todėl teismo sprendimu VRM negali būti įpareigota priimti sprendimą, nekonkretizuojant, koks tai turėtų būti sprendimas.

Jeigu Arkivyskupijos kurija mano, kad VRM veiksmai yra neteisėti dėl to, kad nuosavybės teisių atkūrimo procesas yra vykdomas pernelyg ilgai ir nėra konkrečių būdų, kurie užtikrintų Religinių bendrijų teisės į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo tvarkos įstatymo vykdymą, ji turi teisę kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo.

Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.