Quantcast

Tarybos narys užrūstino trakiškes

Trakų švietimo centro (TŠC) darbuotojai Vilniaus tarybos narį Vidą Urbonavičių kaltina asmens duomenų apsaugos reikalavimų ir tarnybinės etikos normų pažeidimu. Šis neigia kaltinimus ir savos teisybės ieško teismuose.

Apie pokyčius nebuvo įspėti

Birželio pabaigoje Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) iš TŠC darbuotojų gavo pranešimą dėl galbūt netinkamo Vilniaus tarybos nario konservatoriaus V.Urbonavičiaus elgesio.

Gegužės 30 d. sprendimu savivaldybės biudžetinė įstaiga TŠC buvo reorganizuota. Vietoj centro įsteigtos dvi biudžetinės įstaigos: Trakų švietimo pagalbos tarnyba (TŠPT) ir Trakų suaugusiųjų mokykla (TSM). Buvo paskirti ir naujųjų įstaigų direktoriai. VTEK skirtame darbuotojų pranešime teigiama, kad TŠC darbuotojai apie reorganizaciją nebuvo informuoti ir įspėti.

Su naujosiomis direktorėmis birželio 19 d. TŠC ir TSM pasirodžiusį V.Urbonavičių darbuotojai pažino iš televizijos. Prašyme teigiama, kad naujoji TŠPT direktorė Rasa Dikevičienė pareikalavo pateikti visų TŠC darbuotojų sutartis ir tarifikacijos dokumentus, o paskui darbuotojai po vieną buvo kviečiami į buvusios direktorės Nijolės Lisevičienės kabinetą, kur sėdėjo ir V.Urbonavičius. Darbuotojams buvo siūloma pasirašyti darbo sutarčių pakeitimus. Ta pati situacija esą pasikartojo ir vėliau tą pačią dieną, kai V.Urbonavičius su kita naujai paskirta direktore Jurgita Šviriniene atvyko į TSM.

Patyrė psichologinį spaudimą

Darbuotojų teigimu, įstaigoje pamatę svetimą asmenį – V.Urbonavičių – jie patyrė psichologinį spaudimą ir negalėjo susikaupti pasirašydami naujas siūlomas sutartis. Vienam jų nesutikus pasirašyti, V.Urbonavičius esą pareiškęs: "Nesutinki pasirašyti, vadinasi, išeini savo noru ir tau niekas nepriklauso."

TŠC darbuotojams išreiškus nepasitenkinimą, kad jų duomenys ir kita konfidenciali informacija viešinama pašaliniam asmeniui – V.Urbonavičiui, naujoji direktorė pareiškė, kad V.Urbonavičius atstovauja jai – konsultuoja teisiniais klausimais. Darbuotojai piktinosi, kad V.Urbonavičius niekam neprisistatė ir nepateikė jokių dokumentų, elgėsi arogantiškai, su naujomis direktorėmis darbuotojams darė spaudimą, reikalavo pasirašyti dokumentus.

Kadangi VTEK nėra įgaliota kontroliuoti bendrųjų valstybės politikų elgesio principų, gautą prašymą nagrinėti perdavė Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijai.

Nustatė pažeidimų

Liepos viduryje tarybos Etikos komisijos pirmininkui Gediminui Rudžioniui paaiškinimą parašęs tarybos narys V.Urbonavičius teigė, kad dėstoma informacija neatitinka tikrovės.

"Visi kaltinimai laužti iš piršto ir tai yra pagrindinės politinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų oponentės Trakų rajone Liberalų ir centro sąjungos pirmininkės N.Lisevičienės inspiruota politinė akcija", – savo paaiškinime rašė V.Urbonavičius.

Komisija liepos 31 d. nustatė, kad V.Urbonavičius nesupainiojo viešųjų ir privačiųjų interesų, tačiau "pažeidė Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso 4 straipsnio 3, 5, 7 ir 9 punktų reikalavimus". T. y. jis, kaip valstybės politikas, viešajame gyvenime nesivadovavo sąžiningumo, padorumo, nesavanaudiškumo ir atsakomybės principais.

Apskundė teismui

Tai užrūstino tarybos narį – jis Etikos komisijos sprendimą rugsėjo pradžioje apskundė teismui.

Pasak Etikos komisijos pirmininko G.Rudžionio, kuris, beje, irgi yra opozicijoje, visos šios istorijos buvo buvę galima išvengti, jei V.Urbonavičius būtų pasmailinęs liežuvį bendraudamas su TŠC darbuotojais, kurių dauguma – moterys.

"Žinot, kaip su moterimis, aš griežtai namie pasielgsiu su žmona, tai man ne Etikos komisija, bet keptuvė į kaktą bus. Vyrą gali pavadinti ir plūgu, o moteriai pasakyk ką nors ne taip, tai gali liūdnai baigtis. Matyt, jis ir padarė tokią klaidą", – sakė G.Rudžionis.NAUJAUSI KOMENTARAI

Galerijos

Daugiau straipsnių