Quantcast

Neįdiegus taršos mažinimo priemonių - „Vilniaus šilumos tinklams“ 260 mln. litų bauda

  • Teksto dydis:

Vilniaus miesto savivaldybės taryba svarstys klausimą dėl 72,5 mln. litų investicijų į Vilniaus termofikacinę elektrinę Nr.2 (TE-2) ir Vilniaus rajoninę katilinę Nr.8. Lėšos turi būti  skirtos aplinkosauginiams Europos Sąjungos reikalavimams užtikrinti.

Tarybai nepritarus  ir neįdiegus taršos mažinimo priemonių, Vilniaus miesto savivaldybės įmonei „Vilniaus šilumos tinklai“ gresia finansinės sankcijos iki 260 milijonų litų per metus. 

Europos Sąjungos reikalavimus dėl taršos turės atitikti Vilniaus, Kauno ir kitos Lietuvos termofikacinės elektrinės.

„Jeigu šiam klausimui nebus pritarta, gyventojai po kelerių metų namus turės kūrenti malkomis, kadangi dabar veikiančios elektrinės turės būti uždarytos. Todėl investicijos į termofikacinių elektrinių atnaujinimą ir sumažinimą jų išmetamųjų taršos kiekių, kurie turi atitikti naujus ES reikalavimus – itin svarbios“, - sakė bendrovės „Vilniaus šilumos tinklai“ direktorius Arūnas Keserauskas.

Pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, nuo 2016 m. sausio 1 d. dideliems kurą deginantiems įrenginiams įsigalioja naujos, daug griežtesnės išmetamų į aplinkos orą teršalų ribinės vertės.

Jeigu Vilniaus miesto savivaldybės taryba šiam klausimui nepritars, nuo 2016 metų, įsigaliojus Europos Parlamento direktyvai ir griežtesniems aplinkosauginiams reikalavimams, kurie bus taikomi ir šioms termofikacinėms elektrinėms, Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas (RAAD) panaikins Taršos integruotos prevencijos leidimus, vadinamuosius TIPK.

RAAD dar pernai rugsėjį raštu kreipėsi į UAB „Vilniaus energija“ ir į Vilniaus miesto savivaldybę, prašydamas skubos tvarka pateikti didelių kurą deginančių įrenginių priemonių planą su konkrečiais priemonių vykdymo terminais ir finansavimo šaltiniais, patvirtintą Vilniaus miesto savivaldybės tarybos. Šiuo metu toks planas Tarybos nėra patvirtintas.

Pakartotinai ragindamas kaip galima greičiau priimti sprendimus dėl minėtų priemonių įgyvendinimo dideliuose kurą deginančiuose įrenginiuose Vilniaus mieste informavo, kad neįgyvendinus Direktyvos reikalavimų, nuo 2016 m. sausio 1 d. privalės stabdyti termofikacinių elektrinių E-3, E-2 bei Ateities rajoninės katilinės Nr. 8 (RK-8) veiklą, naikinant TIPK leidimus. Taip pat atkreipė dėmesį, kad eksploatuojant įrenginį be TIPK leidimo, įstatymo nustatyta tvarka, privalės taikyti ekonominę sankciją.

Vilniaus miesto savivaldybė pateikė paraišką dalyvauti pereinamojo laikotarpio nacionaliniame plane Aplinkos ministerijai – t.y., kad direktyvos normatyvai Vilniaus kogeneracinėms elektrinėms būtų taikomi tik nuo 2020 metų. Tačiau nėra aišku, ar Lietuvai bus pritaikyta tokia išimtis.

Pritarus investicijoms į į Vilniaus termofikacinę elektrinę Nr.2 (TE-2) ir Vilniaus rajoninę katilinę Nr.8, iš viso būtų rekonstruota 14 katilų, įrengta dūmų recirkuliacijos ir dūmų valymo sistemos.

Šilumos kaina dėl šių investicijų didėtų apie 3 ct/kWh ir būtų skaičiuojama bendrame šilumos kainos tarife tik nuo 2017 metų.NAUJAUSI KOMENTARAI

pensininkas

pensininkas portretas
Kas mokes?Ogi mes.
VISI KOMENTARAI 1

Galerijos

Daugiau straipsnių