Bendrijos vadovė į prašymus reaguoja špygomis (pritrenkianti įvykių choronologija)

Daugiabučių namų savininkų (DNS) bendrijos turėtų būti naudingos ne kam kitam, o savininkams, tačiau kai kuriais atvejais jų gyvenimą apkartina savo postuose įsišakniję ir nebaudžiami besijaučiantys bendrijų pirmininkai. Savivaldybė, raginanti burtis į bendrijas, pripažįsta, kad neturi svertų ir apskritai negali kištis į bendrijų veiklą. Valdininkai tegali pasiūlyti būti aktyvesniems patiems gyventojams ir kreiptis į teismą, nors bylos ilgai trunka ir brangiai atsieina.

Už ką mokėti?

Į vieną tokių, kaip apibūdino, beveik beviltiškų situacijų jaučiasi pakliuvęs vilnietis Giedrius Komka. Jo kova su vėjo malūnais prasidėjo prieš dvejus metus, kai grįžo gyventi į tėvų butą Igno Šimulionio gatvės 10-ame name.

Šis daugiabutis ir dar vienas namas priklauso 250-ajai daugiabučių namų savininkų bendrijai, kuriai vadovauja bendrijos pirmininkė Liubovė Grišina.

„Prasidėjo tokie dalykai, kaip reikalavimas iš savininkų susimokėti dideles sumas už inžinerinių tinklų remontą. Paprašiau pagrįsti sumas. Pirmininkė pradėjo dėstyti keistus dalykus. Kuo toliau, tuo kilo daugiau įtarimų, kad ji iš gyventojų gali pelnytis neteisėtais būdais. Paprašiau daugiau informacijos apie bendrijos veiklą ir kitus dalykus. Iki šiol iš jos jokios informacijos negavau“, – pasakojo G.Komka.

Pavyzdžiui, kaip teigė, įtrūkus nutekamųjų vandenų vamzdžiui ir prireikus remonto, vien G.Komkai, buvo pateikta 250 eurų sąskaita, paaiškinus, jog kaina susidaro iš 100 eurų santechnikui plius mokesčiai plius medžiagos.

„Paklausta, ar pirmininkė atliko apklausą paslaugas teikiančių įmonių? Ar buvo skelbtas konkursas ir kokiais kriterijais vadovaujantis yra pasirinktas asmuo atliksiantis darbus, - gavau atsakymą: "Su juo jau daug metų dirbam ir jis yra geriausias, jei jūs rasite, kas darbus atliks pigiau – aš sudarysiu sutartį". Jei aš, kaip gyventojas, turiu ieškoti rangovų, tai ką jūs veikiate pirmininkės pareigose? Atsakymas užmušantis: „Rūpinuosi jūsų geru gyvenimu...“ – citavo pirmininkę vilnietis.

Vyras minėjo ir atvejį, kai, jo teigimu, gyventojams buvo pasakyta, kad stogo remontas atsiėjo 4 tūkst. eurų, tačiau rangovas gyventojams sakė, kad užsiprašė tik kiek daugiau nei 1 tūkst. eurų.

Pirštų kombinacija vietoje informacijos

G.Komka bandė savo jėgomis išprašyti pirmininkės įvairių dokumentų, sąskaitų, sąmatų ir pan., tačiau, anot jo, tai buvo bergždžias reikalas. Vieną tokių bandymų jis užfiksavo mobiliojo telefono vaizdo kamera.

Tąkart bendraudama su G.Komka ji jam aiškiai išdėstė savo požiūrį – atkišdama špygas, susuktas ir kaire, ir dešine ranka.

Supratęs, kad iš pirmininkės negaus norimos informacijos, už ką ir kodėl reikia mokėti vienokias ar kitokias rinkliavas, kam leidžiami bendrijos pinigai ir pan., G.Komka kreipėsi į savivaldybę ir kitų valdžios institucijų atstovus, tarp kurių – meras Remigijus Šimašius, Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis, dabartinis ūkio ministras Virginijus Sinkevičius, Seimo narys Linas Balsys ir kiti.

Per metus su puse trukusį bendravimą su valstybinėmis institucijomis G.Komka nepasistūmėjo nei per žingsnį, kad gautų informaciją, kurią pagal įstatymus L.Grišina teikti privalo.

„Visi - savivaldybės, Aplinkos apsaugos ministerijos, Seimo kontrolieriaus įstaigos darbuotojai LABAI dirbo, kad pasiektų TOKĮ GRANDIOZINĮ rezultatą“, – sarkastiškai apibendrino vilnietis.

Požiūris artimas patyčioms

Vis tik šioks toks konkretus rezultatas pasiektas: pagaliau įvyko bendrijos narių susirinkimas, pritarta, kad reikia atlikti bendrijos finansinės-ūkinės veiklos auditą. Kaip jį seksis atlikti, jau kitas klausimas.

Iki jo G.Komka nuėjo ilgą kelią per kopas, kurio chronologiją surašė labai išsamiai:

„2016-06-08 raštu kreipiausi į bendrijos pirmininkę, kad pateiktų dokumentus, susijusius su bendrijos veikla.

2016-06-18 Gautas atsakymas iš bendrijos, jog atvykus į bendrijos būstinę bus suteikta prašoma informacija.

2016-06-22 Atvykus į bendrijos būstinę man informacija nebuvo suteikta.

Pateikiau prašymą susipažinti su papildoma informacija.

2016-06-29 Iš bendrijos gautas atsakymas, jog dokumentai nebus teikiami. Taip pat buvau informuotas, jog už kopijos lapą man reikės sumokėti po 0,15 euro.

2016-06-29 Pateikiau prašymą susipažinti su protokolu, kuriame būtų fiksuotas nutarimas taikyti 0,15 eur. rinkliavą už dokumento kopijos lapą.

2016-07-08 Gavau atsakymą iš bendrijos, kuriame dėstoma: "Įpareigoti G.Komka pateikti informacija, kur bus panaudojami užprašyti dokumentai." - kalba netaisyta. Taip pat nutarta, jog informacija nebus teikiama. Priminsiu, jog bendrijos PRIVALO leisti susipažinti su bendrijos dokumentais.

2016-08-05 Kreipiausi į Vilniaus m. savivaldybę, kuri atlieka bendrijų priežiūrą, kad būtų užtikrinta mano teisė gauti informaciją.

2016-09-01 Kreipiausi į Aplinkosaugos ministeriją, kuri yra DNSB įstatymo vykdymą užtikrinanti institucija su prašymu, kad būtų atkreiptas dėmesys į galiojantį DNSB įstatymą, kuris neužtikrina bendrijos narių teisių ir sudaro terpę nesąžiningiems pirmininkams veikti neatsižvelgiant į gyventojų lūkesčius.

2016-09-08 Kreipiausi į Seimo kontrolieriaus įstaigą, nes per 30 d. negavau atsakymo iš Vilniaus m. savivaldybės į 2016-08-05 kreipimąsi.

2016-09-08 Kreipiausi į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, nes 250-oji DNSB pažeidė duomenų apsaugos įstatymą ir mano duomenis saugojo/teikė netinkamai.

2016-09-15 Gavau pranešimą iš Seimo kontrolieriaus įstaigos, jog mano skundas bus išnagrinėtas per 3 mėnesius ar ilgesnį laiką.

2016-09-28 Įsikišus žiniasklaidai, iš savivaldybės gautas atsakymas į 2016-08-05 raštą. Jame įpareigojimai bendrijos pirmininkei, kad ši pateiktų visą prašomą informaciją. Taip pat, jai turėjo būti surašytas administracinės teisės pažeidimo protokolas. ŠIO ĮPAREIGOJIMO VYKDYMĄ GALITE PAMATYTI ČIA: https://www.facebook.com/blogabendrija.lt/videos/1430468296978208/

2016-10-14 Gavau formalų atsakymą iš Aplinkosaugos ministerijos su keliomis, šiuo metu galiojančio įstatymo nuostatomis... - IR TAI VISKAS.

2016-11-15 Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija pripažįsta pažeidimus ir mano skundas laikomas pagrįstu.

2016-11-18 Vilniaus m. savivaldybė informuoja mane, jog L.Grišina (bendrijos pirmininkė) iki 2016-12-20 d. įpareigojama atlikti eilę darbų, susijusių su bendrijos veikla, bei pateikti man prašomą informaciją.

2016-11-30 Seimo kontrolieriaus įstaiga atliko tyrimą ir nustatė Savivaldybės pažeidimus, bendrijos pažeidimus - kuriuos nustatė savivaldybė ir tyrimą nutraukė, nes iki gruodžio 20 d. turėčiau gauti norimą informaciją. Kadangi, L.Grišina nevykdo savivaldybės įpareigojimų, o savivaldybė nekontroliuoja, kaip vykdomi jos nurodymai, tai 2017-03-03 dar kartą kreipiausi į savivaldybę su tais pačiais klausimais…

2017-04-28 (praėjus 56 dienoms, o ne 30 kaip numato įstatymas) susitikau savivaldybėje su Vilniaus m. Būsto administravimo skyriaus vedėja Stase Kvedariene. Daugelis jos atsakymų į klausimus buvo maždaug tokie: "Mes nieko negalime. Mes neturime teisės. Mes davėme paklausimus teisės departamentui dėl išaiškinimo...".

2017-05-19 (o tai yra praėjus 75 d. nuo paklausimo) gavau atsakymą iš savivaldybės, jog daugelį atsakymų į pateiktus klausimus gavau susitikimo metu“.

2017-09 mėn. dar kartą telefonu kreipiausi į S.Kvedarienę, jog L.Grišina nevykdo Vilniaus m. Savivaldybės įpareigojimų. S.Kvedarienės ptarimas vėl pribloškė: „Tai jūs rašykit...“. Tuo pat Vilniaus m. Taryboje keičiasi valdančioji dauguma ir šių procesų metu S.Kvedarienė paaukštinama pereigose.

2017-10-03 Raštu (elektroniniu paštu) kreipiuosi į Vilniaus m. savivaldybę (laiškas adresuotas S.Kvedaienei) dėl eilinio neteisėto ir nusikalstamo L.Grišinos ir UAB „IKEMA“ (įm.k.: 304168991) veikimo, atliekant apdailos darbus. Darbai nederinti su gyventojais. Apdailos darbai buvo atliekami be jokių finansinių dokumentų: be komercinio pasiūlymo, be sąmatos ir be sutarties.

Pagal metaduomenis matosi, jog komercinis pasiūlymas bendrijai buvo pateiktas po darbų atlikimo pradžios. Tai, jog L.Grišina ir UAB „IKEMA“ veikė sutarę, liudija ši nuoroda: https://rekvizitai.vz.lt/imone/ikema/atsiliepimai/ , kur matosi, jog buvo sutarta dėl kainų, darbų ir atsiskaitymo būdo (Įtariama, jog tam galėjo būti naudojamos kaupiamojo fondo lėšos, kurių panaudojimą reglamentuoja įstatymai. Taip pat jas galima naudoti tik gavus visuotinio bendrijos narių susirinkimo daugumos pritarimą). Taip pat, esu gavęs elektroniniu paštu laiškus iš UAB „IKEMA“, kuriuose atsispindi tai, jog darbai buvo derinti su bendrijos pirmininke.

2017-11-06 gautas atsakymas iš Vilniaus m. svaivaldybės, jog L.Grišina vėl įpareigojama (o turėtų būti taikoma administracinė atsakomybė už pakartotinus nusižengimus; įpareigojimų nevykdymą...) pateikti informaciją interesantams.

L.Grišina, pralaimėjusi teismą, 2017-12-02 d. organizuoja ataskaitinį visuotinį bendrijos narių susirinkimą, su dienotvarkėje numatytais klausimais 2017-iems metams!!! Pvz.: bendrijos veiklos ataskaita už 2016 metus; bendrijos veiklos plano sudarymas 2017 metams. Susirinkimas organizuojamas „Karolinos“ viešbutyje ir už salės nuomą 3 valandoms sumokėta 232 eurų suma, kai šalia bendrijai priklausančių daugiaaukščių esančios „Kačalovo“ gimnazijos salė (už tą patį laiką) kainuotų 45 eurus. Maža to, L.Grišina už tokią pačią sumą (232 eurus) sutarė ir dėl galimo pakartotino susirinkimo rengimo „Karolinos“ viešbutyje“.

Atsisakė komentuoti

„Tokie L.Grišinos sprendimai akivaizdžiai liudija, kad ji neatstovauja gyventojų interesų ir skaidrumo principų einant pirmininkės pareigas“, – konstatavo G.Komka.

Kol bus atliekamas auditas jis siekia, kad L.Grišina būtų nušalinta nuo pirmininko pareigų ir kad būtų paskirtas laikinas savivaldybės administratorius bendrijos veiklai užtikrinti bei kad būtų užtikrinta bendrijos narių teisė gauti informaciją ir dalyvauti bendrijos veikloje taip, kaip tai numato Daugiabučių namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas.

G.Komka pridūrė, kad prie situacijos išjudinimo iš mirties taško neprisideda ir aplinkybė, kad bendriją sudaro dviejų namų savininkai, daugumai jų nelabai rūpi, kas vyksta kitame name, yra pasyvūs ir nenori aktyviai prisidėti prie revoliucijų. Jo nuomone, nemažai yra ir tokių, kuriuos naudodama įvairius svertus L.Grišina yra patraukusi į savo pusę.

Į žurnalistams kilusius daugybę klausimų L.Grišina netikėtai neturėjo laiko atsakyti. Kaip ir pakomentuoti K.Komkos išvardytų įvairių negerovių ir įtarimų. „Ne, aš negaliu šiandien su jumis susitikti“, – išgirdusi, kas ir kokiu klausimu skambina, ištarė L.Grišina ir staigiai baigė pokalbį. Pasikalbėti su ja bent telefonu arba susitarti dėl kito pokalbio laiko nepavyko ir tą pabandžius padaryti po kelių dienų. „Prašome skambinkite asociacijai“, - bebaigiantiems prisistatyti žurnalistams nurodė L.Grišina. Pasiteiravus apie kokią asociaciją ji kalba, ji nurodė, jog omenyje turi Daugiabučių namų asociaciją. Pradėjome sakyti, kad turime klausimų konkrečiai dėl jos veiksmų, tačiau ji pylė informaciją apie asociaciją ir įvardijusi šios vadovą, nutraukė pokalbį.

 

 


Eglė Šlajūtė, Vilniaus miesto savivaldybės Miesto ūkio ir transporto departamento laikinoji Būsto administravimo skyriaus vedėja:

Vilniaus miesto savivaldybė yra gavusi skundų iš bendrijos narių dėl bendrijos valdybos pirmininkės Liubovės Grišinos veiklos galimų trūkumų: neteisėtų sprendimų, aplaidaus pareigų vykdymo, neskaidraus pirmininkės išrinkimo, neorganizuojamų bendrijos narių visuotinių susirinkimų.

Bendrijos nariai yra nepatenkinti, kad bendrijos valdybos pirmininkė Liubovė Grišina daugiabučio namo atnaujinimo darbų kainų nederina su gyventojais, neorganizuoja konkursų rangovams parinkti, nepatenkinti atliktais remonto darbais. 2016 metais buvo atliktas teisės aktuose numatytas kompleksinis planinis bendrijos pirmininkė veiklos patikrinimas ir už netinkamą savo funkcijų vykdymą jai buvo skirtos kelios nuobaudos.

Bendrijos valdybos pirmininkė Liubovė Grišina šiuo metu yra įpareigota pateikti dokumentus apie vykdytus daugiabučio namo atnaujinimo darbus, kadangi Savivaldybė nustatė, jog kai kuriuos daugiabučio namo atnaujinimo darbus Bendrijos pirmininkė galimai atliko be butų ir kitų patalpų sutikimo. Savivaldybė planuoja pirmame jau šių metų pradžioje atlikti kompleksinį bendrijos veiklos patikrinimą ir tada galės atsakyti, kokia yra dabartinė bendrijos situacija.

Bendrijos pateiktais duomenimis, bendrijos nariai nusprendė užsakyti bendrijos veiklos auditą ir kitame susirinkime spręs klausimą dėl bendrijos valdybos pirmininkės Liubovė Grišinos nušalinimo. Savivaldybė negali nei perrinkti, nei nušalinti bendrijos pirmininkės, viskas bendrijos narių rankose.

Savivaldybė skatina bendrijos nariams būti aktyviems ir stiprinti bendrijos vidinę kontrolę, taip pat jeigu yra nepatenkinti bendrijos pirmininkės priimtais sprendimais, skųsti juos teismui, kadangi Savivaldybė neturi teisinio pagrindo kištis į Bendrijos veiklą ir ją kažkaip įtakoti.NAUJAUSI KOMENTARAI

Jo

Jo portretas
Dėka tik tokių žmonių kurie netingi kovoti su tokiais " carais" - pirmininkais , pagaliau tą pirmininkė nusiramino ir dabar ir saskaitos pamažėjo ir dabar pradėjo reaguoti į gyventojų pageidavimus ir skundus ir pageidavimus , nes anksčiau tą Liubovė Grišina sudarinėjo sutartis su rangovais net neskelbiant samatos ir nesvarstant ar tai ekonomiškai, nepatikrinus ar tikrai tą paslaugą reikalingą , nes patį negali įlipti ant stogo patikrinti visų darbų reikalingumo ar atliktu darbų ar tikrai jie įvykdyti kaip žodžiais deklaruoja jos išrinktas rangovas , nebuvo raštiškai sutartą net apie darbų kokybės garantiją - Dabar jos savivalė dėka matyt to susirupinusio vyro pagaliau nurimo , nes prieš tai tikrai jį į klausimus dėl finansinės ataskaitos ir dėl jos sprendimų paaiškinimo net neejo į kalbas su gyventojais - "aš neprivalau jums teikti " . Ačiū Komkai

B

B portretas
Musu benrijoi tokia pati situacija

Vladimiras

Vladimiras portretas
Pirmininke yra labai gera ir sazininga , visi namo gyventojai ja patenkinti ir keisti nenori. Saskaitos uz komunalines yra dauhg mazesnes uz kitas bendrijas. ,Tai deka musu pimininkes ! O ponaitis Komka yra isisaukielis ir niekam tikes zmogelis . Tokio musu bendrijai tiokrai jau nereikia !!!
VISI KOMENTARAI 12
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Klausk
  specialisto
 • Diskusijos
 • Orai
 • TV
  programa
 • Pažintys
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Naujienlaiskis
 • RSS
 • Facebook
 • Twitter

Galerijos

Daugiau straipsnių