Miesto tvarkytojai: mere, gatves tuoj šluosi pats! (papildyta)

Per šimtą miesto tvarkytojų penktadienį surengė piketą po savivaldybės langais. Mat Vilniaus miesto valdžia deklaruoja besirūpinanti miesto tvarkymu, tačiau su šiuos darbus atliekančiomis bendrovėmis neatsikaito.

Skola – ne žaizda

„Viliau, laikykis įsipareigojimų“, „Mere, gatves tuoj šluosi pats“, „Mes irgi norim gauti atlyginimus!”, „Kiemsargis tai pat žmogus!”, „ Skola – ne žaizda – neužgis!” – tokiais rėksmingais transparantais apsiginklavę miesto tvarkytojai apie 11.30 val. įsikūrė po savivaldybės langais.

Tai miestą prižiūrinčių bendrovių „Stebulė“, „Zunda“, „Šilėja“, „Kerista“, darbuotojai, kurie trys – keturi mėnesiai negauna atlyginimo už darbą. Mat šioms bendrovėms Vilniaus miesto valdžia skolinga nuo 4 mln. iki 12 mln. litų. Bendrovių vadovai, nesulaukdami įplaukų už atliktus darbus, negali išmokėti darbo užmokesčio saviems darbuotojams.

„Jau liepa, o man dar už gegužę nesumokėjo. Trečias mėnuo eina. O kaip gyventi. Badaujam. Įsivaizduokite, prieš tris mėnesius svėriau 70 kilogramų, dabar liko 55. Pagalvokit! Dar mėnesį palauksiu, ateisiu čia, prie savivaldybės, ir numirsiu“ – tūžo bendrovės „Zunda“ darbuotoja Tatjana.

„Mes antras mėnuo už butą nemokame. O už ką mokėti? Du mėnesius negauname atlyginimų. Po tris šimtus su pusė per mėnesį mums priklauso ir tiek nesumoka. Kasdien reikia galvoti, ką valgyti. Vieniems vaikai padeda, sutuoktiniai, o man tenka ir šiukšlėse pasirausti. O kaip išgyventi?“, - ašarą braukė „Zundos“ darbuotojas Lionginas Ginevičius.

Jei gėdinsite - pabėgsime

Likus 10 min. iki 13 val. savivaldybėje atsirado administracijos direktorius V.Milėnas bei ūkio klausimus kuruojantis vicemeras R.Adomavičius. Jie pasiryžo išeiti išklausyti piketuojančiųjų skundų. Juos minia pasitiko švilpimais iš šūksniais „gėda“

„Jeigu gėdinsite, mes išsigąsime ir pabėgsime“, - šmaikštumu minią raminti bandė administracijos direktorius.

„Dirbu Zundoje. Už gegužę negavome algos, reikia šeimą maitinti, vaikus į mokslus leistis, už butą mokėti – nieko neturime“, - su situacija valdžią supažindino piketuotojai. Nusivylę, tačiau taikiai nusiteikę miesto tvarkytojai nusprendė atidžiai išklausyti valdžios pasiaiškinimų.

„Po to, kai pasikeitė koalicija, kai mes pradėjome dirbti, tai buvo prieš tris mėnesius, radome praskolintą miesto biudžetą. Per 2007-2008 metus ankstesnės valdžios savivaldybė į skolą įvaryta 400 mln. litų. Tai labai didelė našta, kurios negali savivaldybė panešti šiandien, ypač pablogėjus ekonominei situacijai šalyje“, - piketuotojams aiškino vicemeras R.Adomavičius.

Jam stabtelėjus įkvėpti vėl pasipylė aimanos ir skundai. Arčiau vicemero stovintys miesto tvarkytojai puolė kolegų raminti: „Tyliau, žmogus kalba. Gi sakėme, turgaus nekelsime. Mes ne turgaus žmonės!”, - vieni kitus drausmino piketuotojai.

Grąžins dalimis

„Mes kiekvieną savaitę susitinkame su jūsų bendrovių vadovais. Išsiaiškinome, kad šiandien šioms bendrovėms susidariusi skola vien atlyginimams siekia beveik11 mln. litų. Sutarėme, kad šiandien, penktadienį, 2,3 mln. litų paskirstome visoms bendrovėms ir pervedame. Padalinome visiems ką turime. Šiandien vieno mėnesio su trupučiu atlyginimus jūsų bendrovės vadovai jau turi. Eikite ir reikalaukite“, - siūlė vicemeras.

Likusią sumą valdžia pažadėjo sugrąžinti dalimis.

Apie 13 val. piketas baigėsi, tačiau vicemeras pasikvietė apie dešimt piketuotojų atstovų nuodugnesniam pokalbiui į savivaldybę.

Per atskirą pokalbį su piketavusių bendrovių atstovais valdžia dar kartą priminė, kad savivaldybė įsiskolinimus grąžins dalimis. Šiandien pervesta 25 proc. visų skolų algoms, liepos pradžioje, kuomet bus surinkti mokesčiai už turtą ir žemės nuomą, bus pervesta kita panašaus dydžio skolos dalis.

 „Aišku, šiandien ne visus tie pinigėliai gali pasiekti. Jeigu bendrovių sąskaitos kituose bankuose, tai pinigus jie gaus antradienį. Mes tikimės, kad su jų sąskaitomis viskas tvarkoje, nes čia mes jiems mokėti atlyginimų negalime. Tikimės, kad taip, kaip sutarėme su bendrovių vadovais, tie pinigai bus panaudoti darbuotojų atlyginimams išmokėti“, - vylėsi administracijos direktorius V.Milėnas.

Bendrovės „Stebulė“ meistrė ir piketo organizatorė Valentina Biatova apgailestavo, kad savivaldybė negali sumokėti visos sumos iš karto. Tai labai apsunkina paprastų darbuotojų buitį, tačiau galimybė uždirbtą algą susigrąžinti bent dalimis taip pat guodžia.

„Jau šis tas, bet ar tikrai pervedė? Mes visi gyvename tik iš tų pinigų, nes kitų pajamų mes neturime. Pavyzdžiui, „Stebulėje“ dirba vienas žmogus; jis ir teritoriją tvarko ir šienauja, kad truputį daugiau užsidirbtų“, - išeidama iš savivaldybės liūdnai rankomis skėsčiojo V.Biatova.

Skola - 4 mln., alga - 600 litų 

Vilniaus miesto savivaldybė „Zundai“ skolinga virš 4 mln. litų. Stebulei už darbus nemokama jau 7 mėnesiai. Savivaldybės skola siekia 12 mln. litų. Panašias sumas Vilniaus miesto valdžia skolinga ir kitoms miesto valymo, želdinių, miškų priežiūros bendrovėms. 

„Gatvių valytojai į rankas kas mėnesį turėtų gauti 600 litų į rankas. Bet jiems nemokama, o žmonės į darbą ateina kiekvieną dieną. Juk miestą reikia tvarkyti kasdien: valyti, šienauti, grėbti, gatves siurbti. Sezoniniai darbuotojai šienavimui priimti, dirba du mėnesius, nė karto algos negavo. O pavalgyti reikia. Čia stovintys žmonės pusiau alkani, jų vaikai alkani. Kad bent dalimis nauja valdžia mokėtų. Jei savivaldybė nesumokės, bendrovių vadovai dėl skolų kreipsis į teismą“, - sakė V.Biatova.

Prieš keturis metus bendrovės „Stebulė“, „Zunda“, „Šilėja“ ir „Kerista“, pasirašė su savivaldybe sutartį. Ji valdžią įpareigoja su šiomis bendrovėmis už atliktus miesto tvarkymo ir želdinių priežiūros darbus atsiskaityti laiku.NAUJAUSI KOMENTARAI

Galerijos

Daugiau straipsnių