Quantcast

Metų muziejininko vardas atiteko Trakų muziejaus puoselėtojai

Lietuvos muziejų asociacijos (LMA) valdyba nutarė 2008 Metų muziejininko vardą suteikti ir 2000 litų premiją skirti Trakų istorijos muziejaus vyriausiajai rinkinių saugotojai Irenai Senulienei.

Garbingas profesinis apdovanojimas muziejininkei skirtas už reikšmingų ir unikalių eksponatų kaupimą, saugojimą, materialinių vertybių eksponavimą bei populiarinimą.

„Nuolat skatiname muziejininkų profesionalumą ir kūrybingumą, – sako Raimundas Balza, Lietuvos muziejų asociacijos pirmininkas, Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktorius. – Siekdama įvertinti geriausiuosius LMA 2004 m. įsteigė „Metų muziejininko“ vardą ir premiją, kuri kasmet Tarptautinę muziejų dieną – gegužės 18-ąją – įteikiama vienam labiausiai pasižymėjusiam šalies muziejininkui.“

I. Senulienė Trakų istorijos muziejuje dirba nuo 1985 m., nuo 1993-iųjų – vyriausiąja rinkinių saugotoja. Ji dalyvavo rengiant parodas „Lietuvos valstybinės heraldikos raida“ (1998), „Trakų istorijos muziejui – 50“ (1998), „Monetos ir medaliai juvelyrikoje ir buityje“ (2000), „Lietuvos žemelė... (Lietuva smulkiojoje kartografijoje)“ (2002), „Numismaticis“ (2001–2002), „Lietuvos merų regalijos“ (2003), „Iš muziejaus rinkinių“ (2003), „Olštynas ir jo apylinkės“ (2003), „Taupyklės ir monetinės Lietuvoje XVI–XX a.“ (2004), „Viduramžių kankinimai ir bausmės“ (2005), „Šaltieji ginklai, senosios knygos, ikonos“ (2007), „Iškabos ir reklamos Lietuvoje XX a. I pusėje“ (2007), „Karaimai Lietuvoje“ (2007), „Ukrainos auksas: nuo skitų iki šių dienų“ (2008). I. Senulienė kuravo nuolatinės ekspozicijos „Sakralinis menas“ įrengimą Trakų pusiasalio piliai priklausančio Dominikonų vienuolyno koplyčioje ir dalyvavo rengiant muziejaus nuolatinės ekspozicijos salių „Trakai – vaivadijos centras XV–XVII a.“ renovacijos projektą. I. Senulienė kuruoja Trakų muziejaus leidybinę veiklą. Ji rengė katalogą „Karaimowie na Litwie“, yra leidinio „Trakų istorijos muziejui – 60“ sudarytoja bei projekto „Muziejus laikraštyje“ ir to paties pavadinimo leidinio kuratorė. I. Senulienė taip pat yra nuolatinė leidinio „Lietuvos muziejai“ bendraautorė ir aktyvi LMA Rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo sekcijos dalyvė.

Pirmasis LMA „Metų muziejininko“ vardas ir premija suteikti Lietuvos jūrų muziejaus vyriausiajai fondų saugotojai Rūtai Mažeikienei. Garbingus LMA apdovanojimus taip pat yra gavę: Lietuvos nacionalinio muziejaus Ikonografijos skyriaus vyresnioji  muziejininkė Dalia Keršytė, Maironio lietuvių literatūros muziejaus Išeivių literatūros skyriaus vedėja Virginija Paplauskienė ir Žemaičių muziejaus „Alka“ vyriausioji fondų saugotoja Elvyra Spudytė.NAUJAUSI KOMENTARAI

Galerijos

Daugiau straipsnių