Pereiti į pagrindinį turinį

G.Steponavičius: nuolaidos tautinėms mažumos bus taikomos

2012-03-27 21:28
G.Steponavičius: nuolaidos tautinėms mažumos bus taikomos
G.Steponavičius: nuolaidos tautinėms mažumos bus taikomos / Šarūno Mažeikos (BFL) nuotr.
Turinys

Švietimo mokslo ministras Gintaras Steponavičius, antradienį susitikęs su Lietuvoje viešinčiu Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) aukštuoju komisaru tautinių mažumų klausimais Knutu Vollebaeku, patikino jį, kad 2013 metais laikant visiems vienodą lietuvių kalbos brandos egzaminą mokyklų tautinės mažumos kalba abiturientai turės lengvatą - pereinamąjį laikotarpį.

„Tai reiškia, kad vertinant jų pasiekimus bus taikomos nuolaidos. Šis pereinamasis laikotarpis galės trukti iki to laiko, kol mokyklas baigs dabartiniai pirmokai“, - sakoma antradienį Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) išplatintame pranešime.

Ministras pažymėjo, kad sklandesniam Švietimo įstatymo įgyvendinimui yra sudaryta darbo grupė, į kurią deleguoti visų tautinių mažumų mokyklų atstovai, įskaitant tėvus, mokytojus, taip pat ministerijos ir savivaldybių specialistai.

„Ministerija bendradarbiauja su mokyklomis ir mato tam tikrų sunkumų, kylančių dėl to, jog mokytojai nepakankamai gerai moka valstybinę kalbą, kad galėtų lietuviškai mokyti istorijos bei geografijos skyrius apie Lietuvą. Todėl dar daugiau dėmesio ir paramos bus skiriama pedagogų mokymams“, - dėstoma po susitikimo išplatintame pranešime.
G.Steponavičius pabrėžė, kad įstatymo įgyvendinimas - ne vienos dienos darbas.
„Tai - procesas, kuris teikia naujų idėjų ir patirčių, padeda pamatyti pasiekimus bei taisytinas spragas“, - sakė jis.

Komisaras antrą kartą susitinka su ministru dėl tautinių mažumų ugdymo.
Praėjusiais metais Seimas priėmė naujos redakcijos Švietimo įstatymą, kuris, be kitų dalykų, nustatė ir naują lietuvių kalbos mokymo tvarką tautinių mažumų mokyklose. Numatyta daugiau pamokų lietuvių kalba, o taip pat nuo 2013 metų suvienodinti lietuvių kalbos brandos egzamino užduotis.

Tačiau lenkų tautinė mažuma reikalauja, kad būtų grąžinta senajame įstatyme nustatyta ligšiol galiojusi tvarka, kai egzaminų sesijoje valstybinės ir gimtosios lietuvių kalbos egzaminų užduotys skiriasi.

Lietuvos Vyriausybė teigia, kad jos pasirinktas modelis yra vienas iš nuosaikiausių Europoje ir pabrėžia, kad kitose šalyse, įskaitant Lenkiją, galioja panašios nuostatos dėl vienodo egzamino ir dalykų dėstymo valstybine kalba.

ŠMM duomenimis, Lietuvoje šiais mokslo metais yra 56 mokyklos lenkų mokomąja kalba, 36 mokyklos rusų mokomąja kalba, viena mokykla baltarusių mokomąja kalba ir 42 mokyklos, kuriose yra klasių skirtingomis mokomosiomis kalbomis. 15 tūkst. 552 mokiniai mokosi rusų mokomąja kalba, 12 tūkst. 895 mokiniai – lenkų mokomąja kalba, 181 mokinys - baltarusių mokomąja kalba.