Quantcast

Ekonominius sunkumus patiriančioms įmonėms – projektas „Laikinieji darbai“

Vilniaus savivaldybė, siekdama padėti verslininkams išsaugoti darbo vietas ir bendradarbiaudama su Vilniaus teritorine darbo birža, įgyvendina projektą „Laikinieji darbai“.

Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.2-SADM-01-V priemonę „Ieškančių darbo asmenų integracija į darbo rinką“.

Projekto tikslas - remti asmenų išlikimą darbo rinkoje, sudarant galimybes išsaugoti darbo vietas ekonominius sunkumus patiriančiose įmonėse ir skatinti darbo ieškančių asmenų laikiną užimtumą.

Projekto tikslinė grupė – ekonominius sunkumus patiriančių įmonių darbuotojai, dirbantys ne visą darbo laiką.

Projekto trukmė 3 metai – pradžia 2009 m. spalio 15 d., pabaiga 2012 m. spalio 14 d.

Pagrindinė projekto veikla – viešųjų darbų priemonės organizavimas.

Numatomų atlikti viešųjų darbų pobūdis – įmonės gerbūvio gerinimas (aplinkos tvarkymo, apželdinimo, smulkūs remonto darbai).

Reikalingi dokumentai:

– įmonės, patiriančios ekonominius sunkumus, nustatytos formos pasiūlymas dalyvauti projekte, kuriame turi būti nurodomos darbų apimtys, planuojami darbų atlikimo terminai, ketinamų įdarbinti darbuotojų skaičius ir kita;
– dokumentai, patvirtinantys ne dėl nuo darbuotojų priklausančių aplinkybių nustatytą nepilną darbo laiką (nustatyta tvarka patvirtintos įsakymų kopijos ar įsakymų išrašai, valdymo organų protokoliniai nutarimai ir kt.);
– nustatytos formos informacija apie įmonės veiklą per pastaruosius metus.

Kartu su pasiūlymais turi būti pateiktos darbuotojų, dirbančių ne visą darbo dieną, darbo sutarčių kopijos.

Apmokėjimas: darbdaviams bus mokama kompensacija darbo užmokesčiui už įdarbinto asmens faktiškai dirbtą laiką, apskaičiuota pagal to mėnesio galiojantį Vyriausybės patvirtintą minimalųjį valandinį atlygį, privalomojo socialinio draudimo įmoka, apskaičiuota nuo nurodyto darbo užmokesčio bei kompensacija už nepanaudotas atostogas (įskaitant privalomojo socialinio draudimo įmokų sumą).

Tikslas – išlaikyti 60 proc. projekto dalyvių darbo vietų praėjus 6 mėnesiams nuo dalyvavimo priemonėje pabaigos, t.y. su jais neturi būti nutrauktos darbo sutartys.

Ekonominius sunkumus patiriančių įmonių darbdavių, pateikusių pasiūlymus dėl viešųjų darbų atlikimo, atranka Vilniaus teritorinėje darbo biržoje bus vykdoma ne rečiau kaip vieną kartą per ketvirtį.

Pastaba: tas pats darbdavys per kalendorinius metus gali įgyvendinti viešuosius darbus ekonominius sunkumus patiriančiose įmonėse tik vieną kartą.

Kviečiame Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje veiklą vykdančias įmones, patiriančias ekonominius sunkumus, dalyvauti projekte ir, siekiant išsaugoti darbo vietas, pasinaudoti teikiama finansine parama.

Darbdavių pasiūlymai dėl viešųjų darbų įgyvendinimo priimami Vilniaus teritorinės darbo biržos Vilniaus miesto skyriuje adresu S. Žukausko g. 22/J. Kubiliaus g. 2, 201 kab.


Šiame straipsnyje: laikinieji darbaiprojektas

NAUJAUSI KOMENTARAI

Galerijos

Daugiau straipsnių