Quantcast

Darbas Vilniaus miestui – ne vilkas, į mišką nepabėgs (tarybos narių pravaikštos)

Prabėgus daugiau nei pusei dabartinės sostinės valdžios kadencijos, matyti, kad ne visi tarybos nariai randa laiko posėdžiams, kuriuose sprendžiami miesto reikalai.

Buvęs meras – pravaikštų pirmūnas

Nuo 2011 m. balandžio antros pusės iki šių metų rugsėjo galo įvyko 43 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdžiai. Didžiausias per minėtą laikotarpį praleistų posėdžių skaičius yra šeši. Į "lyderių" sąrašą patenka buvęs Vilniaus meras konservatorius Raimundas Alekna, jo partijos bendražygė Rasa Baškienė, Darbo partijos narė Jolanta Gaudutienė, Artūro Zuoko ir Vilniaus koalicijos narys Žydrūnas Savickas. Vienu mažiau, t. y. po penkis posėdžius iš 43, yra praleidę Lietuvos lenkų rinkimų akcijai (LLRA) priklausantis Jaroslavas Kaminskis ir Darbo partijos narys Algimantas Zaremba.

Jei skaičiuotume ne tik praleistus tarybos posėdžius, bet susumuotume ir praleistus komitetų posėdžius (2011 m. gegužė–2013 m. birželis), R.Alekna be konkurencijos užimtų pirmą vietą. Jis iš surengtų 43 Ekonomikos ir finansų komiteto posėdžių dalyvavo tik 12-oje, o praleido 31.

"Taip, gali būti, dėl šito nesiginčiju. Viena priežasčių – kad komiteto posėdžiai organizuojami nepatogią dieną, tada, kai reikia daugumai, o mažumos balsas jiems nelabai svarbus. Tai yra pagrindinis dalykas. O tarybos posėdžiuose aš dalyvauju", – aiškino opozicijoje esantis R.Alekna.

Tačiau jis nesutinka dėl praleistų tarybos posėdžių statistikos, esą šešių jis tikrai nepraleido.

"Ten suklysta. Turėtų būti mažiau. Aš taip įsivaizduoju, kad vieną ar du tik praleidau", – tvirtino R.Alekna. Išgirdęs, apie kokį laikotarpį kalbama, susimąstė, tačiau vis tiek teigė, kad šeši yra per daug.

Sutrukdo varžybos, komandiruotės

Šešis tarybos posėdžius nuo kadencijos pradžios praleidęs Ž.Savickas irgi nustebo dėl skaičiaus. "Labai nustebinot, kad šešis kartus. Kiek pamenu, turėtų būti mažesnis skaičius", – svarstė Ž.Savickas.

Jis tarybos posėdžius praleido daugiausia dėl varžybų, kaip pats sakė, sutapdavo su pasaulio čempionatu, o į pirmąjį neatvyko dėl alkūnės operacijos. Varžybos pakišo koją dalyvauti ir keliuose Kultūros, švietimo ir sporto komiteto posėdžiuose. Iš 41-o Ž.Savickas praleido penkis.

Nemažai Miesto plėtros komiteto posėdžių dėl varžybų – 12 iš 43 – yra praleidęs ir kitas sportininkas, bet jau buvęs tarybos narys Darius Maskoliūnas.

Detalizuoti ir paaiškinti, dėl kokių priežasčių neatvyko į penkis tarybos ir penkis iš 69 Aplinkos komiteto posėdžius nebuvo linkęs J.Kaminskis. Paklaustas teatsakė: "Nu? Tai kas? Dėl kokių priežasčių? Dėl rimtų." Kas rimtesnio būna už miesto reikalus? "Miesto reikalai. Visais atvejais", – nukirto J.Kaminskis.

Europos Parlamento nario biure dirbanti R.Baškienė, be šešių tarybos, praleido ir septynis iš 39 Tautinių bendrijų ir savivaldos plėtojimo komiteto posėdžius. Pasak jos, visi praleidimai susiję su komandiruotėmis.

"Tarybos ir komitetų posėdžiai praleisti dėl komandiruočių, tiesa, gal porą dar buvo ir dėl atostogų, – sakė R.Baškienė ir susidomėjo: – Aš čia lyderiauju? Matot, biure esu atsakinga už kelionių į Europos Parlamentą organizavimą ir pati lydžiu keliaujančius asmenis. O jei mane siunčia, kaip galiu nevykti."

Darbas taryboje – prioritetas

Ne visiems kiti reikalai sutrukdo dalyvauti tarybos posėdžiuose. Meras A.Zuokas, Viktoras Balakinas, Birutė Galinienė, Indrė Jakaitytė, Jonas Juodka, Zbignievas Maciejevskis, Sergejus Petuchas per minėtą laikotarpį nepraleido nė vieno posėdžio.

"Darbas taryboje yra kaip prioritetas, visus kitus darbus planuoju pagal tai, stengiuosi viską suderinti. Kalbant apie tarybos posėdžius, staigmenų nėra, jie vyksta trečiadieniais. O dėl komitetų – posėdžiai nevyksta vienu laiku, kartais informuojama per vėlai, kai jau nebeįmanoma atšaukti kitų pasitarimų, kitų darbotvarkės klausimų, galiausiai yra tam tikri ir pagrindinio darbo prioritetai. Jei posėdžiai planuojami ne iš anksto, būna, kad juos susidėlioti ir į juos spėti yra sunkiau", – sakė nė vieno tarybos, bet užtat šešis iš 39 Tautinių bendrijų ir savivaldos plėtojimo komiteto posėdžius praleidusi A.Zuoko ir Vilniaus koalicijos narė I.Jakaitytė.

Padėtis kontroliuojama

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininko Gedimino Rudžionio teigimu, kelti klausimą, ar tarybos narys blogai vykdo gyventojų patikėtinio pareigas, galima, kai šis be pateisinamos priežasties praleidžia keletą posėdžių. Tada esą tarybos narys jau tampa pasmerkimo ir svarstymo objektu.

"Bet tokių pas mus, kurie praleistų posėdžius be pateisinamos priežasties, šiuo metu nėra. Etikos komisija darė tokį skaičiavimą, kaip tarybos nariai dirba komitetuose, taryboje. Kokybiniu požiūriu įvertinti sunku, o vertinant kiekybiniu – skandalingos padėties nėra. Nenustatėme nė vieno atvejo, kad būtų akivaizdžiai nevykdomos tarybos nario pareigos", – teigė G.Rudžionis.

Pasiteiravus, ar tikrai skaičiais nepiktnaudžiauja tarybos narys R.Alekna, Etikos komisijos pirmininkas paaiškino, jog R.Alekna yra pateikęs paaiškinimą, kad jo funkcijos Vyriausybėje, kai buvo premjero Andriaus Kubiliaus patarėju, sutapdavo su komiteto posėdžiais.

"Ir tai, kaip ir liga, komandiruotė, yra pateisinama priežastis", – aiškino G.Rudžionis.NAUJAUSI KOMENTARAI

Galerijos

Daugiau straipsnių