Quantcast

Chemijos institutui - priekaištai dėl nesumokėtų mokesčių ir aplaidžios buhalterinės apskaitos

 

Dėl netinkamai tvarkomos apskaitos auditoriai negalėjo įvertinti, ar daugiau nei 1,7 mln. litų iš pernai valstybės skirtų 8,7 mln. litų buvo panaudota teisingai. Dėl galimo aplaidaus buhalterinės apskaitos tvarkymo Chemijos institute visa audito medžiaga perduota Generalinei prokuratūrai.

Nesumokėjo 814 tūkst. litų mokesčių

Valstybiniai auditoriai nustatė, kad institutas dalį už suteiktas paslaugas gautų pajamų apskaitė pažeisdamas teisės aktus. Beveik 814 tūkst. litų nepervesta į valstybės biudžetą, o panaudota tauriesiems metalams įsigyti ir įvairioms išlaidoms padengti. Be to, institutas nevedė perdirbamų tauriųjų metalų gamybos ir pagamintos produkcijos apskaitos, todėl auditoriai negalėjo patikrinti, ar apskaityta 480 tūkst. litų išgautų tauriųjų metalų vertė yra teisinga.

Dar daugiau, instituto vykdomų projektų partneriai daugiau nei 22 tūkst. litų sumą naudojo pagal patvirtintą sąmatą, o įstaigoms išlaikyti ir komandiruotėms.

Valstybės kontrolės auditoriai rado gausybę kitų buhalterinės apskaitos pažeidimų: apskaitytos ne visos patirtos išlaidos ir gautos pajamos, netinkamai apskaityti nuompinigiai ir gautas 2 proc. gyventojų pajamų mokestis, neinventorizuotos turimos skolos. Instituto kasinės ir faktinės išlaidos skyrėsi nuo apskaitos duomenų.

Taip pat buvo netinkamai tvarkoma autorinių sutarčių apskaita, todėl auditoriai negalėjo patikrinti, ar 1,43 mln. litų autorinių atlyginimų institute apskaityta teisingai. Apskaitoje netinkamai nurodytas ir už 709,5 tūkst. litų įsigytas ilgalaikis turtas, už 18,7 tūkst. litų - trumpalaikis turtas ir 566,8 tūkst. litų vertės atsargos.

Aplaidžiam buhalteriui - premijos

Chemijos institutas praėjusių metų Valstybės kontrolės kritiką praleido pro ausis - konstatavo valstybiniai auditoriai, jau antrus metus iš eilės negalintys patvirtinti šios įstaigos finansinių ataskaitų.

Pasak valstybės kontrolieriaus pavaduotojo Tomo Mackevičiaus, jau tendencija tapę apskaitos pažeidimai Chemijos institute verčia abejoti, ar už įstaigos finansus ir apskaitą atsakingi asmenys yra pajėgūs tinkamai atlikti jiems pavestas funkcijas.

Auditoriai atkreipė dėmesį, kad po Valstybės kontrolės praėjusiais metais atlikto audito instituto vyriausiajam buhalteriui paskirta drausminė nuobauda. Tačiau tai nesutrukdė įstaigos direktoriui šį darbuotoją dukart paskatinti vienkartinėmis išmokomis. Bendra jų suma - 3,8 tūkst. litų.

„Kartu visiškai nepateisinama ir nesuprantama, kai už netinkamą finansinę apskaitą baustas vyriausiasis finansininkas keliskart per metus skatinamas vienkartinėmis išmokomis, - stebėjosi T.Mackevičius.

Dėl reikšmingų teisės aktų pažeidimų valstybės kontrolieriaus pavaduotojas Tomas Mackevičius priėmė sprendimą, įpareigodamas Chemijos instituto direktorių Eimutį Juzeliūną teisės aktus pažeidusius asmenis traukti tarnybos ar drausminėn atsakomybėn. Apie audito metu nustatytus pažeidimus informuotas Seimo Audito komitetas. Institutas ėmėsi taisyti valstybinių auditorių nustatytus pažeidimus ir dalį netinkamai panaudotų lėšų jau grąžino į valstybės biudžetą.

E.Juzeliūnas: „Nė vienas litas nedingo“

Chemijos instituto vadovas E.Juzeliūnas patikino, kad nė vienas organizacijai skirtas litas niekur nedingo, visos lėšos esą panaudotos teisėtai. Jo nuomone, Valstybės kontrolės auditoriai rado pažeidimų todėl, kad jų apskaitos rengimo reikalavimai nesutampa su tais, kuriais vadovaujasi Chemijos instituto buhalteriai.

„Pavyzdžiui, jie teigia, kad mes nedarome spalvotųjų metų gamybos apskaitos. Mes ją darome pagal Prabavimo rūmų reikalavimus. Jie mus tikrina, pateikia išvadas kasmet ir priekaištų dėl veiklos neturi, o Valstybės kontrolė reikalauja apskaitą vykdyti kitaip. Bandysime daryti, kaip jie prašo, bet vis tiek nesutinkame su daugeliu jų ataskaitos punktų“, - sakė E.Juzeliūnas.

Be to, vadovas nesutinka su išvada, kad institutas nekontroliuoja su bendradarbiaujančių organizacijų: „Vilniaus universiteto“, „Žemės ūkio akademijos“, „Fizikos instituto“ ir kitų veiklos. E.Juzeliūnas pabrėžė, kad Chemijos institutas neturi tokios teisės.

Chemijos institutas kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti keletą Valstybės kontrolės atlikto audito ataskaitos punktų. Išgirdęs, kad Valstybės kontrolė savo ruožtu kreipėsi į Generalinę prokuratūrą, direktorius nustebo. Esą, jo nuomone, Valstybės kontrolė turėtų padėti išspręsti iškilusias problemas, paaiškinti, kokiais reikalavimais vadovaujantis derėtų tarkyti įmonės finansinę dokumentaciją o ne ieškoti kelių, kaip nubausti.

Priminus, kad tai ne nebe pirmas kartas, kai audito išvados nepalankios institutui, E .Juzeliūnas sutiko, kad priežastis gali būti ir institute dirbančių buhalterių nekompetencija. Mat šie, vadovo žodžiais tariant, „ne labai susigaudo buhalterinėje ekvilibristikoje“. Juos direktorius ateityje planuoja pakeisti geriau buhalterines subtilybes išmanančiais specialistais.

 NAUJAUSI KOMENTARAI

Galerijos

Daugiau straipsnių