Pereiti į pagrindinį turinį

Auditoriai: didžiausi pažeidimai Vilniaus ir Kauno komisariatuose

2009-07-09 20:59
Auditoriai: didžiausi pažeidimai Vilniaus ir Kauno komisariatuose
Auditoriai: didžiausi pažeidimai Vilniaus ir Kauno komisariatuose / Andriaus Ufarto (BFL) nuotr.
Turinys

Patikrinusi Policijos departamento finansinę apskaitą Valstybės kontrolė konstatavo, kad dalis Departamentui pavaldžių įstaigų buhalterinę apskaitą tvarko netinkamai, o biudžeto lėšas ir kitą turtą naudoja netaupiai ir neracionaliai.

„Pirmauja“ Vilnius ir Kaunas

Didžiausi pažeidimai nustatyti Lietuvos policijos logistikos centre bei Vilniaus ir Kauno miestų vyriausiuosiuose policijos komisariatuose.

Pasak Valstybės kontrolierės Rasos Budbergytės, Valstybės kontrolės auditorių nustatyti pažeidimai Lietuvos policijos logistikos centro vykdomuose investiciniuose projektuose leidžia teigti apie akivaizdžiai aplaidų ir neatsakingą valstybės biudžeto lėšų naudojimą.

„Neefektyvus mokesčių mokėtojų pinigų naudojimas, daugkartiniai Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimai ir veiksmai, dėl kurių valstybei galėjo būti padaryta milijoninė žala, privalo būti atsakingai ištirti ir tinkamai įvertinti. Siekiant, kad būtų apgintas viešasis interesas, visa audito medžiaga dėl Anykščių rajono policijos komisariato pastato rekonstrukcijos perduota Generalinei prokuratūrai“, - sakė R.Budbergytė.

Pažeistas įstatymas

Nustatyta, kad sudarant sutartį dėl Anykščių rajono policijos komisariato pastato rekonstrukcijos Lietuvos policijos logistikos centras pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymą.

Sutartyje įrašius, kad galima keisti sutarties sąlygas, į sutartį buvo įtraukti papildomi darbai, padidinę projekto kainą nuo 12,2 mln. iki 20,8 mln. litų. Iki pakeičiant sutartį rangovas buvo atlikęs darbų tik už 1,3 mln. litų, o po jos pakeitimo buvo patvirtinti ir nauji statybos darbų įkainiai. Taip pradinėje sutartyje numatytų darbų kainą padidėjo daugiau nei 4 mln. litų. Be to, į darbų sąmatą buvo įtraukti 346 tūkst. litų vertės darbai ir įranga, pirkti netaikant Viešųjų pirkimų įstatymo. Juo nesivadovauta ir įsigyjant komisariato pastato rekonstrukcijos projektą už daugiau nei 88 tūkst. litų.

Valstybinių auditorių teigimu, Logistikos centras nekontroliavo, kad rangovas laikytųsi visų sutarties reikalavimų: 2008-ųjų sausį įstaiga apmokėjo sąskaitą, apskaičiuotą jau papildytos sutarties didesniais įkainiais, nors papildomas susitarimas įsigaliojo tik vasario mėnesį. Iš viso už 2008 metais atliktus darbus Logistikos centras permokėjo 231 tūkst. litų.

Valstybiniams auditoriams patikrinus, ar atlikti visi Anykščių rajono policijos komisariato pastato rekonstrukcijos darbai, kuriuos Logistikos centras jau buvo apmokėjęs, paaiškėjo, kad jų neatlikta daugiau nei už 711 tūkst. litų.

Pažeidimai dėl pastato Belmonte

Audito metu nustatyta, kad valstybės turtas neefektyviai yra valdomas ir Vilniaus miesto vyriausiajame policijos komisariate: nesilaikant teisės aktų reikalavimų komisariatas žirginio sporto klubui „Aliūras“ suteikė teisę nemokamai naudotis administraciniu pastatu, hipodromu ir sandėliu, o Lietuvos olimpiniam sporto centrui − administraciniu pastatu ir hipodromu, esančiais Vilniuje, Belmonte.

Su šio turto naudotojais nesudarytos patalpų naudojimo sutartys, nemokama už sunaudotą elektrą, vandenį, šildymo paslaugas.

Kaune įtarimų kelias atsiskaitymai už paslaugas

Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimai nustatyti Lietuvos policijos mokymo centre, kuris daugiau nei už 253 tūkst. litų be konkurso samdė lektorius mokymams. Į šio centro buhalterinę apskaitą neįtrauktas ir Centrui priklausantis 208,9 tūkst. litų vertės dalininko įnašas VšĮ Trakų nacionalinio sporto ir sveikatingumo centras.

Buhalterinės apskaitos spragų nustatyta ir kitose Policijos departamentui pavaldžiose įstaigose: Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas netinkamai apskaitė pajamas už suteiktas paslaugas ir 367 tūkst. litų vertės ilgalaikį turtą. Be to, komisariato finansinėse ataskaitose nurodytos daugiau nei 105 mln. litų darbo užmokesčio, socialinio draudimo įmokų ir kitos išlaidos neatitiko apskaitos duomenų, todėl auditoriai negalėjo įvertinti jų teisingumo.

Trauks atsakomybėm

Vilniaus apskrities vyriausiajame policijos komisariate auditoriai negalėjo įvertinti, ar daugiau nei 1,7 mln. litų darbo užmokesčio lėšų apskaitytos teisingai, o Lietuvos kriminalinės policijos biure buvo neteisingai apskaitomi avansai ir kompiuterinių programų įsigijimo išlaidos.

Dėl audito metu nustatytų reikšmingų teisės aktų pažeidimų valstybės kontrolieriaus pavaduotojas Viktoras Švedas įpareigojo Policijos departamento generalinį komisarą Vizgirdą Telyčėną pašalinti audito metu nustatytus teisės aktų pažeidimus, o juos padariusius asmenis traukti tarnybos ar drausminėn atsakomybėn.

Atsižvelgdama į šiuo metu sumažėjusias statybų kainas Valstybės kontrolė Policijos departamentui rekomendavo tartis su rangovu, kad Anykščių rajono policijos komisariato pastato rekonstrukcijos sutartis būtų pakeista ir darbų kainos sumažintos. Taip pat liepta pašalinti buhalterinės apsaikaitos klaidas Vilniaus ir Kauno apskričių vyriausiuosiuose policijos komisariatuose.