Perspėja ūkininkus: baigiasi šienavimo terminas

Ketvirtadienį baigiasi šienavimo terminas. Laiku atlikti šienavimo  darbus – vienas įsipareigojimų, kurio privalo laikytis ūkininkai, siekiantys tiesioginių išmokų bei paramos pagal su plotu susijusias Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos (KPP) priemones.

Deklaruojantys pievas (kodais GPŽ, GPA, DGP) ūkininkai jas turi nušienauti bent vieną kartą per metus ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. Tuo tarpu bitininkams, kurių laikomos bitės užregistruotos Ūkinių gyvūnų registre iki einamųjų metų liepos 1 d., šienavimo terminas baigiasi mėnesiu vėliau – rugsėjo 1 d.

Kaip skelbė Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA), taip pat ne mažiau kaip vieną kartą per metus iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. reikia nušienauti sodų ir uogynų tarpueilius, kuriuose yra pieva. Iki šios datos būtina pašalinti negyvus vaismedžius ir vaiskrūmius arba jų liekanas.

Tas pats šienavimo darbų pabaigos terminas (rugpjūčio 1 d.) galioja ir ūkininkams, dalyvaujantiems KPP priemonių „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ir kitų specifinių kliūčių“, „Ekologinis ūkininkavimas“ veiklose.

Iki rugpjūčio 1 d. antraisiais ir paskesniais metais po įsėjimo pirmąją žolę nupjauti ir išvežti privalo dalyvaujantys KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veikloje „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“. Šis terminas galioja ir įgyvendinant veiklą „Dirvožemio apsauga“ – įsėtas daugiametes žoles privalu nušienauti iki rugpjūčio 1 d.

Pareiškėjai užliejamųjų pievų teritorijose (Kintų, Lumpėnų, Rusnės, Stoniškių seniūnijos) žolės ritinius turi išvežti iš laukų iki spalio 1 d.NAUJAUSI KOMENTARAI

Galerijos

Daugiau straipsnių