Darbo stažo labirintai: kaip dingo vieni metai

Nors įprastai motinystės atostogos įskaičiuojamos į darbo stažą, viena kaunietė įsitikino, kad taip nutinka ne visada. Ji pasipiktino paliktomis įstatymo spragomis ir „Sodros“ pozicija.

Į darbo stažą neįtraukė

„Kauno dienai“ Irena Karalevičienė pasakojo, kad, skaičiuojant pensijos dydį, jai buvo išbraukti vieni metai iš darbo stažo. Beveik prieš tris dešimtmečius ji buvo išėjusi vaiko priežiūros atostogų. Tuomet keleri metai į darbo stažą buvo įtraukti, o vieni – ne.

Kaunietė jau kelerius metus gauna pensiją, tačiau tik dabar nusprendė pakalbėti apie tai, kaip, anot jos, buvo nesąžiningai apskaičiuotas darbo stažas, nuo kurio priklauso pensijos dydis. I. Karalevičienė dirbti pradėjo dar 1976 m. ir darbai tęsėsi iki pat 2020-ųjų vidurio. Tad jos darbo stažas yra daugiau nei 40 metų. 1990–1996 m. ji buvo motinystės atostogose.

Iš pradžių ji augino vieną dukrą, tačiau po kelerių metų gimė dvynukės. Pasak pašnekovės, auginant tris mergaites, keitėsi įstatymai ir tik dalis šio laiko buvo įtraukta į darbo stažą, o vieni metai tarsi prapuolė.

„Tuo metu buvo galima eiti vaiko priežiūros atostogų, iki vaikui sueis treji metai. Kai „Sodra“ man skaičiavo išdirbtus metus, į stažą įtraukė ne visus metus. Jie kažkodėl 1995-ųjų neįskaičiavo ir tie metai stažui nepriskirti. Man ir šiaip neteisingai paskaičiavo, nes kitiems ėmė paskutinių dešimties metų atlyginimo dydį, kitiems leido pasirinkti metus, kai buvo didžiausia alga, o man skaičiavo nuo viso išdirbto laikotarpio. Kai rublius pavertė eurais, to meto alga tapo juokinga. Tačiau su tuo skaičiavimu jau buvau susitaikiusi, bet kodėl man vienus metus išmetė iš darbo stažo, taip ir liko neaišku“, – stebėjosi pašnekovė.

Ji dėl pensijos perskaičiavimo kreipėsi į „Sodrą“, tačiau jos atstovai niekuo negalėjo padėti ir vis atsakydavo, kad vaiko priežiūros atostogos, kai mažylį prižiūrima iki trejų metų, į darbo stažą pradėtos įskaičiuoti tik nuo 1996 m. sausio 1 d. Iki tol esą įstatymai nenumatė motinystės atostogų įtraukti į stažą.

„Kodėl man įtraukė 1994-uosius ir ankstesnius metus, bet 1995-ieji neįskaičiuojami. Taigi, jei vadovaujasi tuo ministro pakeitimu, man tik nuo 1996-ųjų turėjo vaiko priežiūros atostogas įskaičiuoti į darbo stažą. Dabar įskaičiavo visus metus, bet vienus išmetė, paskui vėl pradėjo įskaičiuoti ir niekas negali paaiškinti, kodėl taip yra“, – nesuprantamus biurokratijos pavyzdžius dėstė I. Karalevičienė.

Socialiai nesąžininga

Senjorė tikino, kad bus tūkstančiai moterų, kurios 1995 m. augino vaikus, bet šis laikas nebus įtrauktas į darbo stažą.

„Aš dvynukių susilaukiau būdama 37 metų, o kitos juk gimdė ir 20-ies. Tai jos dar darbo rinkoje ir apie tai, kad vieni metai bus išbraukti iš darbo stažo, dar net nežino“, – pastebėjo I. Karalevičienė.

Nesąžininga: I. Karalevičienei apmaudu, kad ji visą gyvenimą dirbo ir mokėjo mokesčius, bet auginant vaikus vieni metai neįtraukti į darbo stažą. (Regimanto Zakšensko nuotr.)

Moters nuomone, iš bendro darbo stažo išbraukti vienus metus yra socialiai nesąžininga. Pasak jos, jei ir buvo paliktos įstatymų spragos, dabar jos turėtų būti ištaisytos ir tėvams, minėtais metais auginusiems vaikus, turėtų būti perskaičiuojama pensija.

„Kai praėjusiais metais „Sodra“ pradėjo dalyti pensijas visiems vienišiems, nors jie susimetę po kelis tame pačiame bute gyvena, pakėlė pensijas ir tiems, kurie nedirbo ir neturi stažo, pasidarė apmaudu, kodėl man, visą gyvenimą dirbusiai, mokėjusiai mokesčius, į stažą neįtraukti tie 1995-ieji. Nežinau, kiek pensija galėtų padidėti, jei priskaičiuotų ir tuos metus, bet vis tiek koks euras kitas prisidėtų. Dabar tiesiog nesąžininga“, – įsitikinusi senjorė.

Biurokratijos labirintai

„Sodros“ Komunikacijos skyriaus patarėja Malgožata Kozič dienraščiui aiškino, kad pensijų socialinio draudimo stažą sudaro laikas, per kurį žmonės patys ar kiti už juos moka privalomas valstybinio socialinio pensijų draudimo įmokas, taip pat laikas, per kurį šie žmonės gauna socialinio draudimo pašalpas ar išmokas, pavyzdžiui, ligos, motinystės, vaiko priežiūros ir kt.

Ji nurodė, kad iki 1994 m. gruodžio 31 d. galiojo toks reguliavimas dėl pašalpos vaiko priežiūrai iš valstybinio socialinio draudimo lėšų mokėjimo: už kiekvieną vaiką, iki jam sukaks pusantrų metų, mokama minimalaus gyvenimo lygio (MGL) dydžio pašalpa, už kiekvieną vaiką nuo pusantrų iki trejų metų mokama pusės MGL dydžio pašalpa.

Remiantis Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nuostatomis (redakcija, galiojusi nuo 1991 07 01 iki 1995 03 08), pašalpos iš valstybinio socialinio draudimo lėšų buvo skiriamos ir mokamos pagrindinėje darbovietėje. Vaiko priežiūros pašalpos paprastai buvo skiriamos vaiko motinos darbovietėje.

Pagal nuo 1995 m. galiojančias nuostatas, pasibaigus motinystės pašalpos mokėjimo laikotarpiui, vienam iš tėvų (vieninteliam esamam iš tėvų ar globėjui), išleistam vaiko priežiūros atostogų, iki vaikui sukaks vieni metai, buvo mokama 60 proc. kompensuojamojo darbo užmokesčio dydžio motinystės (tėvystės) pašalpa, bet ne mažesnė, negu nustatytas minimalus darbo užmokestis.

„Asmenys, buvę vaiko nuo vienų iki trejų metų priežiūros atostogose, iki 1996 m. sausio 1 d. nebuvo draudžiami valstybiniu socialiniu pensijų draudimu. Todėl, jei žmogus 1995 m. negavo darbo užmokesčio, nuo kurio buvo mokamos įmokos, ar socialinio draudimo pašalpų, o turėjo vaiko nuo vienų iki trejų metų priežiūros atostogas, šis atostogų laikas į stažą neįskaitomas.

Taigi, į stažą buvo įtraukiamas tik vaiko priežiūros atostogų laikotarpis, iki kol vaikui sueina vieni metai. Jeigu vienas iš tėvų pasirinkdavo pasilikti vaiko priežiūros atostogose, kai vaikui yra nuo vienų iki trejų metų, jam darbo stažas nebuvo skaičiuojamas“, – tuo metu galiojusias nuotatas aiškino M. Kozič.

Ji pažymėjo, kad tėvai, buvę vaiko nuo vienų iki trejų metų priežiūros atostogose, valstybiniu socialiniu pensijų draudimu valstybės lėšomis pradėti drausti tik nuo 1996 m. sausio 1 d.

„Sodra“ administruoja socialinio draudimo įmokas ir išmokas pagal galiojančius įstatymus, tačiau nepriima įstatymų ir neformuoja socialinio draudimo politikos“, – į klausimą, ar toks stažo skaičiavimas yra socialiai sąžiningas, atsakė „Sodros“ atstovė.

Ministerijos pozicija

Kodėl moterims, auginusioms vaikus, į darbo stažą įtrauktas laikas iki 1995 m. ir nuo 1996 m., bet vieni metai į stažą nepateko, paklausėme Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM).

„Dėl darbo stažo įskaitymo 1994 ir 1996 metais „Sodra“ turėtų patikrinti faktinę situaciją. Iš pateiktos informacijos galima suprasti, kad 1995 m. dvynukams jau buvo sukakę dveji metai ir moteris buvo nemokamose vaiko priežiūros atostogose. Nemokamų vaiko priežiūros atostogų laikotarpiai pradėti drausti valstybės lėšomis nuo 1996 m. Iš pradžių tokios mamos buvo draudžiamos tik pagrindinei pensijos daliai, o pastaruoju metu visai pensijai ir nedarbo draudimu nuo minimalaus darbo užmokesčio“, – komentavo SADM atstovai.

Dienraštis teiravosi, ar dar yra galimybių įtraukti į stažą 1995 m., kai tėvai buvo vaiko priežiūros atostogose. Gal galima pakoreguoti teisės aktus, kad tokios spragos būtų ištaisytos?

„Seime jau buvo kelios iniciatyvos į socialinio draudimo stažą įtraukti anksčiau buvusius laikotarpius, tačiau dėl atitikties Konstitucijai ir asmenų lygiateisiškumo principų šioms iniciatyvoms nebuvo pritarta. Įtraukti į stažą nedraudžamųjų laikotarpių „Sodra“ neturi teisinio pagrindo“, – teigė ministerijos atstovai.

Kodėl man vienus metus išmetė iš darbo stažo, taip ir liko neaišku.

„Kauno diena“ paklausė ir dėl socialinio teisingumo: ar tikrai sąžininga, kad tiems, kurie visą gyvenimą dirbo, metai išbraukti iš darbo stažo, tačiau pensininkams didinamos kitos išmokos. Kai kuriais atvejais net gali nutikti taip, kad mokesčių nemokėję ar vieniši senjorai gaus didesnę pensiją nei tie, kurie mokėjo mokesčius. Valdininkai laikėsi pozicijos, kad pensijos pakėlimo ir kitų išmokų nereikėtų painioti su darbo stažu.

„Socialinio draudimo pensija yra asmens indėlio į „Sodros“ biudžetą, mokant pensijų socialinio draudimo įmokas, pasekmė. Kuo daugiau įmokų sumokėta, tuo didesnė pensija gaunama. Pensijų draudimo stažas arba stažas pensijai nuo pat Pensijų įstatymo įsigaliojimo 1995 m. taip pat yra skaičiuojamas pagal tai, kiek pensijų draudimo įmokų žmogus sumokėjo arba, jei laikinai nedirbo, sirgo, prižiūrėjo vaikus, – pagal tai, kokio dydžio socialinio draudimo išmokas gavo. Kitaip tariant, pensijų stažui vertinama arba sumokėtos įmokos, arba gautos socialinio draudimo išmokos. Jei 1995 m. į pensijų stažą neįtraukiami vaiko auginimo metai, vadinasi, tuo metu dėl kažkokių priežasčių nebuvo mokamos socialinio draudimo vaiko priežiūros išmokos“, – dėstė SADM.

„Vienišo asmens išmoka nieko bendro neturi su vaiko priežiūros laikotarpių įskaitymu ar neįskaitymu į pensijų draudimo stažą. Vienišo asmens išmokos įstatyme nurodytas tikslas – suteikti papildomą valstybės finansinę paramą vienišiems asmenims. Vienišo asmens išmoką gali gauti tiek turintys vaikų, tiek jų neturėję. Tai našlių pensijai analogiška išmoka, tiesiog našlių pensija yra skiriama mirusių sutuoktinių našliams, o vienišo asmens išmoka – neturėjusiems sutuoktinių, išsiskyrusiems ar neturintiems teisės gauti našlių pensijos. Kitaip tariant, vienišo asmens išmoką gali gauti ir vaikus auginusi mama, kuriai dėl kažkokių priežasčių neįskaityti vieni metai vaiko priežiūros, jei ji negauna našlių pensijos ir nėra susituokusi“, – savo poziciją dėl pensijos išmokų pateikė ministerijos atstovai.NAUJAUSI KOMENTARAI

Gaila

Gaila portretas
Vienu žodžiu Lietuvoje vienybės nėr,tai taip ir gyvenanam.Pietinės valstybės: Prancūzija,Turkija ...dėl bendro intereso išeina į gatves,o lietuviai žiūri tik savo interesų (jai manęs tai neliečia,tai jūs "pasikarkit",arba dar pakritikuosiu)

Zuvis

Zuvis portretas
Daug piktu komentaru. Kodel zmones po atkurimo nedirbo? Todel kad darbu nebuvo,o jeigu ir isidarbindavai net tom vagnorkem nenorejo moket. Padirbi 2 men nemoka algos ir iseini. Valkatom zmones tapo ne savo noru. Tarybiniais laikais visi dirbo. Is valkatu ir bedarbiu valstybe vistiek gauna pelna. Ir nereikia kaltint zmoniu kad taip yra.

to zosei vienišiai

to zosei vienišiai portretas
gal ir taip. Bet yra niuansas. Jei vienišė gerai uždirbo tai gal ji prisidėjo prie tamstos tėvų išlaikymo. Ženkliai. Pvz mano tėvas pensijos nesulaukė, mama tik du metus ir visa ta pensija banke. Nes aš vienas sugebėjau ją išlaikyti. O dar trys vaikai išlaikė svetimus tėvus. Įmokų pensijai niekas nenaikino, net jei tėvų nebeturi.
VISI KOMENTARAI 28
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Orai
 • TV
  programa
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Facebook
 • Twitter
 • RSS

Galerijos

Daugiau straipsnių