„Houellebecqo“ efektas

Prancūzų rašytojo Michelio Houellebecqo romane "Pasidavimas" (2015, leidykla "Kitos knygos") netolimoje ateityje Prancūzijos prezidentu išrenkamas musulmonas, po to prasideda savanoriškas šalies atsivertimas į islamo religiją. Islamas – arabiškai reiškia pasidavimą Dievo valiai, M.Houellebecqo romane ši religija be didelių pastangų ar pasipriešinimo išplinta po Vakarų Europą. Subjektyviai protagonisto akimis perteikta Europos ateities perspektyva sudaro negero sapno įspūdį.

Knygos pasirodymo dieną džihadistų teroristai Paryžiuje užpuolė satyrinio savaitraščio "Charlie Hebdo" redakciją, žuvo dvylika žmonių. Po "Pasidavimo" M.Houellebecqui žiniasklaida ėmė lipdyti rašytojo pranašo aureolę, o rašytojas turėjo pasiaiškinti dėl islamofobiškų romano konotacijų.

Naujausias M.Houellebecqo romanas "Serotoninas" (2020, leidykla "Kitos knygos") kritikuoja ES politiką, laisvąją rinką ir žemės ūkio kvotas, romane Prancūzijos ūkininkai ginkluojasi ir blokuoja kelius. Galima sakyti, kad M.Houellebecqas vėl iš dalies numatė ateitį: knyga išėjo prieš pat šalį sukrėtusius "geltonųjų liemenių" protestus.

M.Houellebecqo romanai neretai interpretuojami viltingai pasidairant į autoriaus biografiją. Ar rašymas apie dabartinius laikus ir apie visuomenę, kurioje gyvena rašytojas, gali būti atsietas nuo jo subjektyvios patirties, t.y. autoriaus biografijos? "Serotonino" protagonisto Labrusto, kuris yra ir romano naratorius, žodžiuose – "mano tema ir esu aš pats" – galima lengvai įsivaizduoti paties M.Houellebecqo balsą. Rašytojas, kaip ir "Serotoninio" protagonistas, baigė žemės ūkio mokyklą, o prieš atsidėdamas literatūrai dirbo žemės ūkio ministerijoje. Rašytojui, paverčiančiam savo biografiją kūrybine medžiaga, tam tikro lygio susitapatinimas su savo veikėjais yra neišvengiamas. Rašymas pačiam M.Houellebecqui yra kažkuo artimas žemės ūkiui, pasak paties rašytojo, tai lyg parazitų kultivavimas savam prote.

M. Houellebecqo protagonistai – pavargę pusamžiai vyriškiai – sprendžia savo, o kartu ir universalias žmonijos egzistencines problemas.

M.Houellebecqo romanai kritikuoja šiandienos vartotojiškumą, bet kartu, atrodo, jis mėgaujasi nuodugniai aprašinėdamas savo veikėjams prieinamas materialias gėrybes. Pvz., "Serotonino" herojus Labrustas – gyvenimu nusivylęs žemės ūkio srities eurobiurokratas, jis išrankus viešbučių ir maisto žinovas, jo gyvenamosios vietos pasirinkimą veikia prekybos centro asortimentas, skaitytojui jis vardija savo prabangaus visureigio pranašumus. Kartu Labrustas daro prielaidą, kad šiandieninės ekonominės, moralinės ir ekologinės krizės kilo iš besaikio pataikavimo greitam ir nepasotinamam vartojimui. Labrustas, išdavęs savo jaunystės idealus ir principus, ir pats jaučiasi prie to prisidėjęs.

Konkreti, preciziška tikrovės medžiaga yra M.Houellebecqo realizmo sąlyga, t.y. jo romanuose – daugybė produktų pavadinimų, realių politikų, televizijos laidų vedėjų pavardžių, tikriniai dalykai aiškiai nurodo, kuris laikotarpis ar kuri visuomenės dalis yra dėmesio centre.

Atrodo, viename interviu rašytojas yra užsiminęs, kad mėgsta paimti kažką "labai tikro", realaus ir pridėti prie to kažką neįtikinamo. Todėl kiekvienas jo romanas turi apibrėžtą konkretų erdvėlaikį, kuriame vyksta įvykiai, ir kuriame vystoma pagrindė kūrinio tema, tiksliau, kuriame M.Houellebecqo protagonistai – pavargę pusamžiai vyriškiai – sprendžia savo, o kartu ir universalias žmonijos egzistencines problemas.

"Serotonino" pasakojimas vyksta pirmu asmeniu, viską sužinome iš subjektyvios pagrindinio veikėjo perspektyvos. Žemės ūkis ir Prancūzijos ūkininkų problemos išryškina ekonominius ir politinius šalies pokyčius bei visuomenės krizę, kurią išgyvena ir romano veikėjai. Protagonistas vieną dieną žiūrėdamas televizorių nusprendžia išnykti: niekam nepranešus nutraukti ryšius su ligtoliniu gyvenimu, pabėgti nuo savo partnerės, palikti darbą, slapta pakeisti gyvenamąją vietą.

Labrustas vis mažiau domisi gyvenimu, socialiniais vaidmenimis ir ritualais, nors tai jam labai netrukdo, jis vis dėlto ima vartoti antidepresantus. Vaistai laikinai pakelia serotonino – laimės hormono – lygį organizme ir grąžina jį kuriam laikui į kasdienybę. Protagonistas leidžiasi į savo prisiminimus, romano didelę dalį sudaro retrospektyvūs įvykiai.

Akivaizdu, kad išnykęs iš savo kasdienybės, pabėgęs nuo savo ligtolinio gyvenimo Labrustas nesugeba pabėgti nuo savo praeities. Keliaudamas į savo nevilties pakraščius jis tarsi bando atkapstyti priežastį, dėl kurios atsidūrė dabartinime taške. Veikėjas aplanko senas vietas ir jaunystės draugą, bando susitikti su moterimis, kurias tariasi mylėjęs. Svarbiausia romano tema ir klausimai, į kuriuos bando atsakyti romano herojai, tampa laimė ir laimingo gyvenimo galimybė.

"Serotonino" protagonisto apmąstymuose nemažai dėmesio skiriama menui ir kultūrai, jis cituoja paties M.Houellebecqo taip mėgstamus rašytojus Charles Baudelaire'o, Maurice'as Blanchot, Tomą Manną, Marcelį Prustą ir kt., nors jis pats iš žemės ūkio srities ir su menais visai nesusijęs. Nors tendencija ir pagunda analizuoti M.Houellebecqo literatūrą atsižvelgiant tik į jo autobiografiją yra didelė, atidesnis skaitytojas pastebi šio rašytojo intertekstualumą, jo tekstų sąsajas su XIX a. rašytojų Honoré de Balzaco, Ch.Baudelaire‘o, Joris-Karlo Huysmanso asmenybėmis ir kūryba. Pats M.Houellebecqas yra pripažinęs šių rašytojų, kaip ir XIX a. filosofų Auguste'o Comte ir Arturo Schopenhauerio poveikį.

Dar prieš "Serotoniną" be didelių reklamų ir skandalų pasirodė M.Houellebecqo knyga pavadinimu "Šopenhauerio akivaizdoje" (2017, lietuvių kalba dar neišleista). Nedidelės apimties esė rašytojas pasakoja, kaip būdamas 25 metų atrado A.Schopenhauerio filosofiją, nagrinėja vokiečių filosofo idėjas, svarsto apie jų reikšmę šiandienai ir poveikį savo kūrybai. A.Schopenhaueris savo filosofiją yra vadinęs pamokymais, kaip siekti laimingos būties. Kelyje į laimę jis didelę reikšmę skiria rezignacijai ir estetiniam patyrimui. "Šopenhauerio akivaizdoje" gali būti įdomi ne tik menininko požiūriu į filosofines problemas, bet ir kaip vertingas komentaras paties M.Houellebecqo tekstams.

A. Schopenhaueris asketizmą priešpriešina valiai gyventi, t.y. aklai, destruktyviai gyvenimo energijai, kurios paneigimas žmogui yra būtina laimės sąlyga.

Iš pirmo žvilgsnio paprasta ar net banali "Serotonino" protagonisto istorija atliepia A.Scopenhauerio filosofines problemas, nors pats vokiečių filosofas romane nė karto nepaminėtas. Kaip jau minėta, pagrindinė knygos tema yra laimė. XXI a. dvasia, pasak "Serotonino", tai laimę naikinanti vartojimo ir pasirinkimo galimybių gausa, kuri sukuria asmens laisvės iliuziją, "kad mums atvertas gyvenimas, kad prieš akis – galimybių begalybė", nors viskas buvo aišku iš pat pradžių.

Literatūrologas Marco Jaya van Harskampas išsamioje studijoje "Mapping Happiness in Serotonin by Michel Houellebecq" (2019, Leiden University) parodo, kad "Serotoninas" gali būti skaitomas kaip bandymas XXI a. tikrovei adaptuoti A.Comte ir A.Schopenhauerio idėjas. Pasak literatūrologo, M.Houellebecqo protagonisto Labrusto padėtis romane įkūnija vidinę kovą, vedančią link šopenhaueriško asketizmo. A.Schopenhaueris asketizmą priešpriešina valiai gyventi, t.y. aklai, destruktyviai gyvenimo energijai, kurios paneigimas žmogui yra būtina laimės sąlyga. Tam, kad būtų nutrauktos dvasinės kančios, reikia nuslopinti asmeninius norus ir aistras, tačiau pačiam Labrustui gyvenimo norų ir aistros sumažėjimas yra nepriimtinas, tai jį priveda prie antidepresantų. Nors vaistai pakelia serotonino lygį organizme ir laikinai sumažina dvasines kančias, bet jie nesuteikia tikros laimės, o tik "naują gyvenimo interpretacijos formą", jie neišsprendžia skausmo priežasties. M.Houellebecqo pasaulyje nelengvas pesimisto filosofo A.Schopenhauerio kelias į laimę šių laikų žmogui yra dar sunkiau įveikiamas.

M.Houellebecqui, kaip ir A.Schopenhaueriui, svarbi tema yra savižudybės problema, šio akto, kaip išeities atmetimas / pasirinkimas. Verta paminėti, kad A.Schopenhaueriui savanoriškas gyvenimo nutraukimas yra valios gyventi patvirtinimas, nes tai veiksmas, nulemtas negaunant to, kas tuo metu geidžiama iš gyvenimo. Vokiečio filosofija savižudybę, kaip išeitį atmeta, M.Houellebecqo herojų santykis su šiuo pasirinkimu yra komplikuotas.

Nepriklausomai nuo profesijos, M.Houellebecqo romanų veikėjai yra išsilavinę estetai ir hedonistai, dekadentai ir autsaideriai, įvykių tėkmėje jie atsiduria opozicijoje su visuomene ir konfliktuoja su pačiais savimi. "Serotonine" Labrusto netenkina dabartis, netenkina kryptis, į kurią juda visuomenė, kurioje jis kadaise gerai jautėsi. M.Houellebecqui visuomenės negandos, kurias jis kritikuoja, yra ir jo medžiaga. Jo bejausmis, objektyvizuojantis stilius leidžia pasinaudoti įvairiais visuomenės grupių žargonais ir terminija, suderinti tekstuose aukštąjį ir žemąjį stilius (ko tuo metu reikalauja jo kūrinys, pvz., technokratinis žargonas, pornoterminija, vikipedinis stilius, biurokratinė kalba, ilgi sakiniai ir t.t.).

Nors M.Houellebecqas užsitvirtino į politkorektiškumą spjaunantį amžino pesimisto ar net mizogino įvaizdį, jo pasakojamos istorijos paprastos, bet taip pat ir sunkiai nusakomos. Išskirtinis yra jo sugebėjimas rašant apie kasdienius ar net banalius dalykus (banalumas, pasak jo, būdamas pati sunkiausia, yra ir pati įdomiausia tema) užduoti sudėtingus klausimus. Sudėjus jo stilių, jo temas ir veikėjus, romanų intertekstualumą, tikrą ar tariamą tekstų autobiografiškumą, ryšius su XIX a. literatūra ir įvairius kitus paminėtus ar nebūtinai lengvai įvardijamus dalykus, gauname kaskart ilgalaikį poveikį paliekantį Houellebecqo efektą.NAUJAUSI KOMENTARAI

AK

AK portretas
Ir kartu tai kaskart toji XXI a. literatūra, kurios galėjome neskaityti, nes gauname itin nedaug peno. Baltas triukšmas, atspindėtas kasdienybės veidrodžio knygoje. Efektas be efekto. XXI a. informacijos perteklius vis silpniau gabena vertingą informaciją.

Vytas Kaunietis...

Vytas Kaunietis... portretas
Labai geras straipsnis. Įdomus Literatūros analizavimas..Tinkamas šitam laikmečiui... Ačiū Tomui Genevičiui....
VISI KOMENTARAI 2
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Orai
 • TV
  programa
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Facebook
 • Twitter
 • RSS

Galerijos

 • Viskas – dėl bulvių
  Viskas – dėl bulvių

  Amerikos žemynai padovanojo pasauliui bulves. 1845 m. Airijoje prasidėjo ketverius metus trukęs bulvių badas. Baisioji stichija ne tik pražudė vieną milijoną žmonių, bet ir sukėlė neregėto masto emigraciją. Tuo metu didžioji dalis iš gimt...

  1
 • Tarsi vanduo Mėnulyje
  Tarsi vanduo Mėnulyje

  Kaip rodo pastarosios pandemijos mados tendencijos, šiemet garsiausio lietuviškojo kutiurjė šou neįvyks, nes užkratas vis dėlto yra tikras, neišgalvotas, be to, labai klastingas. Todėl bet koks to neigimas ne tik beprasmi&scaro...

  1
 • Ar gerai išmokome pirmosios COVID-19 bangos pamokas?
  Ar gerai išmokome pirmosios COVID-19 bangos pamokas?

  Ritos Tamašunienės vadovaujama Vidaus reikalų ministerija Lietuvos Vyriausybei tvirtinti pateikė patikslintą civilinės saugos sistemos pertvarkos įstatymų projektų paketą, kuriame siūloma centralizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymą ir ai...

 • Į palatą – su maisto krepšiais
  Į palatą – su maisto krepšiais

  COVID-19 pandemija nesugriovė tradicijos ligoninėje gulinčius artimuosius lankyti su maisto produktų pilnais krepšiais. Rugsėjį atlikta bendrovės "Spinter tyrimai" apklausa parodė, kad didžioji dalis šalies gyventojų dažniaus...

  2
 • Apie gerą pradžią
  Apie gerą pradžią

  Ir teoretikai, ir politinio gyvenimo praktika įrodė: jei politikai tikrai nori imtis esminių pokyčių, sprendimus turi priimti per pirmus ar pusantrų metų po rinkimų. Kol dar neišsivadėjęs pasitikėjimas nauja valdžia ir gali reformas pastūm...

  1
 • Kas bus kitaip?
  Kas bus kitaip?

  Prasideda nauji ketveri gyvenimo metai. Ar mažės mokesčiai? Ar bus atšaukiami draudimai? Ar žmogus galės užsidirbti tiek, kad įvairios išmokos bus mokamos tik tiems, kurie dėl sveikatos negali dirbti? Visus atsakymus sužinosime iki 2024-...

 • Kodėl Boratas nejuokingas
  Kodėl Boratas nejuokingas

  Jungtinėse Valstijose anekdotai apie lenkus pagaliau tapo nepriimtini. Žiniasklaidos magnatas Tedas Turneris paskelbė gilų atsiprašymą už įžeidžiamus rasistinius pareiškimus, o anksčiau išreiškė apgailestavimą, kad Lenki...

  1
 • Būsto rinka Baltijos šalių sostinėse
  Būsto rinka Baltijos šalių sostinėse

  Pavasarį sparčiai prastėjant ekonominėms perspektyvoms ir augant baimėms dėl pajamų ir darbo vietų likimo, buvo ne juokais baimintasi, kad būsto rinką Baltijos šalyse ištiks panaši lemtis kaip 2008 metais. Tačiau realybė pasiro...

 • Kam dirba patriotai?
  Kam dirba patriotai?

  Visuomenės dešinėjimas tampa itin pavojingas. Vos pradėti lipdyti geresni santykiai su Lenkija vėl lengva ranka nuleisti į unitazą. O kaip kitaip gali būti po TV aso frazių, kad partinius lenkų koloradus reikėtų šaudyti? Vaikantis de&s...

  15
 • Verkiantys namai
  Verkiantys namai

  Norite namo greitai ir pigiai? Italai pasiūlė superekonominį variantą – 28 tūkst. eurų kainuojantį per 6 val. pastatomą namą. Tiksliau – sulankstomą iš plokščių paketo. Dingojasi, kad ir lietuviai atrado architektūrinį b...

  1
Daugiau straipsnių