Seimas svarstys siūlymą dėl didesnių garantijų kariams savanoriams, spartesnės karjeros

Seimas svarstys siūlymą numatyti kariams savanoriams daugiau socialinių garantijų, sudaryti sąlygas spartesnei karjerai.

Parlamentas šią savaitę po pateikimo pritarė tokioms Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo pataisoms. Už balsavo 57 parlamentarai, 11 buvo prieš ir susilaikė 38 Seimo nariai, projektą toliau svarstyti planuojama rudens sesijoje.

Pataisas parengę socialdemokratai Kęstutis Vilkauskas, Eugenijus Sabutis ir Dovilė Šakalienė sako jomis norintys didinti motyvaciją stoti į savanorišką nenuolatinę karo tarnybą, ilgiau ir kokybiškiau joje tarnauti, pereiti į profesinę karo tarnybą ir tokiu būdu geriau pasirengti teritorinei krašto gynybai.

Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo pataisomis siūloma, kad kariui savanoriui dieną, einančią po savaitgalinių lauko taktikos pratybų ar taikos meto užduočių, jo prašymu galėtų būti suteikta viena diena apmokamų atostogų. Bendra šių atostogų trukmė negalėtų būti ilgesnė kaip 24 dienos per metus.

Taip pat kariams savanoriams siūloma trumpinti tarnybos laiką, kai jie gali gauti aukštesnį laipsnį, pavyzdžiui, leitenantu galėtų tapti ne mažiau kaip po trejų metų tarnybos vietoj dabartinių ketverių, vyresniuoju leitenantu – ne mažiau kaip po ketverių metų tarnybos vietoj dabartinių šešerių, o kapitonu, kapitonu leitenantu – ne mažiau kaip po penkerių metų tarnybos vietoj dabartinių aštuonerių.

„Pri­va­lo­mo­jo­je ka­ro tar­ny­bo­je yra ir­gi pa­gal laips­nį ati­tin­ka­mas ter­mi­nas, bet nuo sa­va­no­riš­kų pa­jė­gų laips­nių su­tei­ki­mo ski­ria­si di­des­niu lai­ko­tar­piu. Šio įsta­ty­mo projektu no­rė­tu­me su­trum­pin­ti tą lai­ko­tar­pį dve­jais ir tre­jais me­tais, pa­vyz­džiui, jau aukš­tes­nius laips­nius tu­rin­čių – nuo de­šimt me­tų iki še­še­rių. Taip su­trum­pi­nus ši­tą laikotarpį pa­di­dės ka­rių mo­ty­va­ci­ja gau­ti laips­nį ir gal­būt net per­ei­ti į pri­va­lo­mą ka­ro tar­ny­bą“, – kalbėjo vienas pataisų iniciatorių Kęstutis Vilkauskas.

Taip pat siūloma nustatyti, kad karys savanoris galėtų tarnauti, kol jam sueis 63 metai, šiuo metu amžiaus riba yra 60 metų.

„Ka­riai sa­va­no­riai mo­ty­vuo­ja, kad yra vy­res­nio am­žiaus in­struk­to­rių, ku­rie ga­lė­tų pa­gal sa­vo am­žių tik­rai dar at­neš­ti nau­dos ka­riuo­me­nei ir sa­va­no­riš­koms pa­jė­goms, bet 60 me­tų lai­ko­tar­pis juos ap­ri­bo­ja ir to­liau jie tęs­ti ne­ga­li“, – teigė K. Vilkauskas.

Siūloma, kad pataisos įsigaliotų nuo 2024 metų. Pasak iniciatorių, rengiant kitų metų valstybės biudžetą reikėtų suplanuoti pataisoms įgyvendinti būtinas lėšas, tačiau konkreti suma nenurodoma.

Į tarnybą Krašto apsaugos savanorių pajėgose šiuo metu priimami 18–60 metų Lietuvos piliečiai. Ši tarnyba yra nenuolatinė, ji suderinama su civiliniu darbu, mokslais ar studijomis.

Karys savanoris pratybose per metus dalyvauja nuo 20 iki 50 dienų. Mokymai dažniausiai rengiami savaitgaliais, tačiau įvairūs kursai ir ilgesnės trukmės pratybos vyksta ir darbo dienomis.NAUJAUSI KOMENTARAI

TIK KARIAI IR SAVANORIAI ,,PAKELS" EKONOMIKA

TIK KARIAI IR SAVANORIAI ,,PAKELS" EKONOMIKA portretas
As tokios valdzios neginciau, jei rusai mus uzpultu. O tie kurie susigunde seimo pasiulyma ir eis ginti uz atlygi, jie bus isverstaskuriai.....! Bet ne patrijotai.

patriotizmas

patriotizmas portretas
ir uz pinigus

Kai nera

Kai nera portretas
normaliai apmokamu darbu - gerai ir i kariuomene!
VISI KOMENTARAI 3

Galerijos

Daugiau straipsnių