Seimas svarstys pataisas dėl nepriekaištingos reputacijos sporto federacijose

Seimas svarstys pataisas, kad sporto federacijų valdymo organų nariais galėtų būti tik nepriekaištingos reputacijos asmenys.

Parlamentas šią savaitę po pateikimo pritarė tokioms Sporto įstatymo pataisoms, jas parengė konservatorius Andrius Kupčinskas. Už projektą balsavo 67 Seimo nariai, prieš buvo du ir susilaikė 46 parlamentarai, toliau projektą svarstys komitetai.

„Pa­grin­di­nis tiks­las – ben­dras po­žiū­ris į vi­sas spor­to fe­de­ra­ci­jas, kad jų valdymo organuose dalyvautų ne­pri­ekaiš­tin­gos re­pu­ta­ci­jos žmo­nės. Precedentą dėl to pa­da­rė Fut­bo­lo fe­de­ra­ci­ja, bet tai dau­giau dėl to, kad va­do­vautasi tarp­tau­ti­nės ben­dri­jos re­ko­men­da­ci­jo­mis, o mū­sų Spor­to įsta­ty­me tas nė­ra reg­la­men­tuo­ta“, – sakė A. Kupčinskas.

Precedentą dėl to pa­da­rė Fut­bo­lo fe­de­ra­ci­ja, bet tai dau­giau dėl to, kad va­do­vautasi tarp­tau­ti­nės ben­dri­jos re­ko­men­da­ci­jo­mis, o mū­sų Spor­to įsta­ty­me tas nė­ra reg­la­men­tuo­ta.

Grupė Seimo narių argumentuodami skaidrumu anksčiau siekė laikinai įvesti tiesioginį valdymą Lietuvos futbolo federacijoje (LFF), tačiau pati federacija praėjusių metų pabaigoje patvirtino naujus įstatus, kad vadovybės nariai negali būti pripažinti kaltais dėl nusikalstamos veikos.

A. Kupčinskas tvirtino pataisas parengęs, nes „yra tam tik­rų še­šė­li­nių da­ly­kų ir ki­to­se spor­to fe­de­ra­ci­jo­se, jų val­dy­mo prin­ci­puo­se“.

„Vi­so­se aukš­to meist­riš­ku­mo spor­to fe­de­ra­ci­jo­se ga­lė­tų at­si­ras­ti ter­mi­nas „ne­pri­ekaiš­tin­ga re­pu­ta­ci­ja“ vi­sų val­dy­mo or­ga­nų na­riams“, – kalbėjo parlamentaras.

Jis taip pat siūlo nustatyti tvarką, kad federacijos nariais netrukdomai gali tapti tą sporto šaką plėtojantys sporto subjektai, jei jiems atstovaujantys asmenys per pastaruosius metus dalyvavo aukšto meistriškumo varžybose ar ne mažiau kaip dvejus metus – tos sporto šakos fizinio aktyvumo veikloje.

„Jei­gu pa­si­žiū­rė­si­me da­bar į kai ku­rias spor­to fe­de­ra­ci­jas, pa­vyz­džiui, Dziu­do fe­de­ra­ci­ją, tarp jų na­rių ra­si­me ir bai­ke­rių klu­bų, ir dra­bu­žių par­da­vi­mo par­duo­tu­vių, ta­čiau at­ski­rų klu­bų, ku­rie vys­to šį spor­tą, ren­ka gru­pes, to­bu­li­na jau­ni­mą, tre­ni­ruo­ja juos, nė­ra, nes jie nu­sta­tė per­dėm di­de­lius tūks­tan­ti­nius mo­kes­čius ir taip neįsileidžia į federacijų veik­lą, įtvir­tin­da­mi sa­vo fe­de­ra­ci­jų už­da­ru­mą“, – sakė iniciatorius.

„Valstietis“ Stasys Tumėnas jo klausė, ar tokia tvarka nepažeis sporto federacijų autonomijos.

„Jū­sų spor­to ir švie­ti­mo mi­nist­rė ir­gi griež­to­kai yra pa­sa­kiu­si, kad tu­ri spręs­ti pa­čios fe­de­ra­ci­jos, ku­rios yra au­to­no­miš­kos. Ar ne­at­ro­do, kad mes vis dėl­to per daug ki­ša­mės, no­ri­me re­gu­liuo­ti fe­de­ra­ci­jų dar­bą?“ – klausė S. Tumėnas.

A. Kupčinsko teigimu, nepriekaištingos reputacijos reikalavimas nėra kišimasis į federacijos veiklą, organizacinius klausimus, o bendras principas.

„Vi­si no­ri­me, kad olim­pi­nis ju­dė­ji­mas skaid­rė­tų, o olim­pi­nis ju­dė­ji­mas daž­niau­siai susidaro vien iš at­ski­rų spor­to ša­kų fe­de­ra­ci­jų“ – teigė A. Kupčinskas.NAUJAUSI KOMENTARAI

keidanskas

keidanskas portretas
Ar ne dėl Šviniaus Kupčinskas taip stengiasi?
VISI KOMENTARAI 1
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Orai
 • TV
  programa
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Facebook
 • Twitter
 • RSS

Galerijos

Daugiau straipsnių