Nuotolinis mokymas(is): užsienio lietuviškų mokyklų patirtis

Su nuotolinio mokymo(si) iššūkiais šiuo metu susiduria beveik visas pasaulis. Kovo 18 d. Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pateiktais duomenimis, švietimo įstaigos Europos Sąjungoje prieinamos tik Suomijos darželinukams ir pradinukams bei Švedijos pradinių klasių mokiniams. „Visoje Europoje aptariamos ir mokymosi nuotoliniu būdu galimybės. Virtualių mokymosi instrumentų ir platformų pritaikymas, apimčių didinimas – kelia iššūkį, tačiau ir skatina bendradarbiauti šalis, dalijantis patirtimi, atverti savo nuotolinio mokymo išteklius kitoms valstybės narėms“, – rašyta ministerijos pranešime spaudai. Užsienyje veikia 10 lietuviškų mokyklų: dvi yra Baltarusijoje, keturios Lenkijoje, po vieną Latvijoje, Rusijoje ir Vokietijoje, Briuselio (Belgija) II Europos mokykloje veikia Lietuvių kalbos sekcija. Paprašėme kelių, iš šių mokyklų, atstovų pasidalyti patirtimi.

Lenkijoje nuotolinis mokymas vyksta nuo kovo 25-osios

Punsko (Lenkija) Kovo 11-osios bendrojo lavinimo licėjaus direktorius Arvydas Nevulis papasakojo, kad Lenkijos mokyklose ugdymo procesas nebevykdomas nuo kovo 12 d., mokiniams ir mokytojams nebuvo paskelbtos atostogos. Iš pradžių švietimo ministerija nurodė, kad mokiniams galima pateikti žinių pakartojimo užduotis, knygų skaitymą, o mokyklos laukė potvarkio, apibrėžiančio nuotolinio mokymo procesą. Jis pasirašytas kovo 20 d. ir pradėjo galioti nuo kovo 25 d. Per tą laiką mokyklos turėjo pasiruošti nuotolinio mokymo procedūrų įdiegimui. Formaliai nuotolinis mokymas pradėtas vykdyti nuo kovo 25 d. Ši tvarka galioja visoje šalyje, tačiau mokyklos gali pasirinkti įvairius nuotolinio mokymo metodus, įrankius, programinę įrangą. Ministerija pateikdavo pasiūlymus, kokiomis edukacinėmis platformomis galima naudotis. Kol kas, egzaminai turi įvykti įprastu laiku. Dėl jų atšaukimo ar perkėlimo – informacijos dar nėra.

Pagrindinė problema – lėtas internetas šalyje: stringa internetinis ryšys, „užsikerta“ edukacinės platformos, elektroniniai žurnalai.

Paklausus, kaip mokytojams ir mokiniams sekasi dirbti nuotoliniu būdu, licėjaus direktorius atsakė, kad pradžia – visada sunki. Pagrindinė problema – lėtas internetas šalyje: stringa internetinis ryšys, „užsikerta“ edukacinės platformos, elektroniniai žurnalai. Visos mokyklos mastu nuotolinis mokymas anksčiau nebuvo vykdomas. Tik kai kurie mokytojai turi tokią darbo patirtį, o daugumai reikia mokytis nuo pradžių. Ar pakako laiko pasiruošti permainoms? „Manau, kad laiko pasiruošti kitokiam ugdymo procesui pritrūko. Tokius apmokymus reikėjo pravesti anksčiau, dar prieš karantiną. Ministerija neparuošusi tinkamos programinės įrangos, edukacinės platformos. Mūsų licėjaus mokiniai turi išmaniuosius įrenginius, interneto ryšį, tačiau visoje Lenkijoje situacija ne tokia gera – dalis mokinių neturi kompiuterių, interneto. Reikia neužmiršti, kad šeimoje gali būti tik vienas kompiuteris ir keli vaikai, tėvai, taip pat dirbantys nuotoliniu būdu. Ministerija neturi plano, kaip padėti tokiems tėvams ir vaikams. Lietuvoje švietimo, mokslo ir sporto ministerija planuoja nupirkti apie 35 tūkst. kompiuterių, o Lenkijoje tokios pagalbos nebus. Aukštosios mokyklos taip pat organizuoja mokymą nuotoliniu būdu, o ikimokyklinukai lieka namuose, jais gali pasirūpinti tėvai. Jie gauna specialų atleidimą iš darbo vaiko iki 8 metų priežiūrai“, – apie situaciją kaimyninėje šalyje rašo licėjaus direktorius.

Sunkiau žemesnių klasių mokiniams, jiems trūksta IT įgūdžių

Pasak Jolantos Naglės, Latvijoje esančios Rygos lietuvių vidurinės mokyklos direktorės, Latvijoje ypatingas režimas įvestas nuo kovo 12 d. Kitą dieną mokyklos jau nedirbo, iki kovo 20 d. mokiniams suteiktos pavasario atostogos, o nuo kovo 23 d. visoje šalyje bendrojo ugdymo mokyklose ugdymas vyksta nuotoliniu būdu, skiriasi tik galimybės ir darbo formos. Užsienio kalbų valstybinis egzaminas, turėjęs vykti kovo 17–19 dienomis – perkeltas ir vyks gegužės 12–15 d. Kol kas visi egzaminai neatšaukti. Kaip Rygos lietuvių vidurinės mokyklos mokytojams ir mokiniams sekasi dirbti nuotoliniu būdu? Daugelis jų tvarkosi puikiai, kai kurie turėję nuotolinio darbo patirties, bet yra pedagogų, kurie anksčiau technologijų įrankiais, įvairiomis svetainėmis, tokiomis kaip: uzdevumi.lv (uzdevumi – liet. užduotys) ir pan., nesinaudojo – jie patiria asmeninį nusivylimą. Daugelis dabar pradeda mokytis naudotis: „Zoom.us“, „Whatsapp“, „Microsoft Teams“ ir kt. technologijų įrankiais.

Pedagogai pripažįsta, kad sunkiau dirbti su žemesnių klasių mokiniais, nes jų kompiuteriniai įgūdžiai – menkesni. Matyti, kad daugeliui vaikų reikia tėvų pagalbos. Mokytojai stengiasi pateikti tokias užduotis, kurias vaikai galėtų atlikti savarankiškai. Savaitė mokinių atostogų iš dalies leido pasiruošti darbui nuotoliniu būdu. Dabar pedagogai labai daug dirba papildomai – iki vėlyvo vakaro. Iš 437 šios mokyklos mokinių, tik 4 namuose neturėjo sąlygų dirbti nuotoliniu būdų, jiems mokykla suteikė planšetes.

Aukštosios mokyklos taip pat dirba nuotoliniu būdu, ikimokyklinio ugdymo įstaigoms būtinas tėvų pareiškimas apie būtinumą lankyti įstaigą ir patvirtinimas, kad šeima neturėjo kontaktų su „Covid 19“ sergančiais ir grįžusiais iš užsienio. Bet tai gali keistis artimiausiu metu, nes virusas jau išplito šalies viduje.

Vokietijoje egzaminai vyksta kitaip, nei įprasta

Šie metai Vokietijoje veikiančiai Vasario 16-osios gimnazijai – jubiliejiniai. „Švenčiame gimnazijos įkūrimo 70-metį. Buvo planuota daug renginių, skirtų paminėti šį gražų jubiliejų. Vienas jų – Lietuvos Nepriklausomybės minėjimo šventė, įvykusi vasario 15 d. Jos metu, mus aplankė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, Heseno federacinės žemės švietimo ministras prof. dr. R. Alexander Lorz bei daugelis kitų garbingų svečių. Deja, gyvenimas padiktavo kitokį scenarijų: nuo kovo 16 d. visose Heseno federacinės žemės mokyklų patalpose nebevykdomas ugdymo procesas. Kiekviena Vokietijos federacinė žemė šiuo laikotarpiu sprendimus priima savarankiškai, bet vieningai laikosi Vokietijos federacinės vyriausybės nutarimų: Heseno žemėje ribojamas judėjimas, socialiniai kontaktai, galima vaikščioti tik po du, visur reikia laikytis 2 metrų atstumo“, – paaiškino gimnazijos direktorė Rasa Weiss.

Nuo kovo 16 d., kai nebevyksta ugdymo procesas, pirmąją savaitę visi gimnazijos mokiniai gaudavo užduotis elektroniniu paštu. Klasių vadovai susistemindavo užduotis, kurias gaudavo iš dalyko mokytojų ir išsiųsdavo klasių tėvų komiteto pirmininkams. Šie užduočių rinkinius išsiųsdavo visiems klasių tėvams. „Per tą savaitę mūsų informatikos mokytojas atliko milžinišką darbą: realizavo nuotolinio mokymo(si) platformą MOODLE, vedė bendrus ir individualius mokymus mokytojams. Džiaugiamės, kad mūsų pedagogai entuziastingai, geranoriškai ir itin atsakingai dirba su vaikais nuotoliniu būdu. Žinoma, susiduriame su nenumatytais iššūkiais: pirma, ne visose vietovėse užtikrintas geras interneto ryšys, antra, žemesniųjų klasių mokiniams trūksta darbo kompiuteriu įgūdžių ir, trečia, ne visi mokiniai turi namuose reikalingus prietaisus – kompiuterį, spausdintuvą ir pan.“, – vardijo R. Weiss. Šiuo metu ir toliau vyksta mokymai ir konsultacijos mokytojams, kaip vesti pamokas nuotoliniu būdu, surengiant vaizdo konferencijas. Taigi, ugdymo procesas nenutrūko, o persikėlė į skaitmeninę erdvę. Ir šiuo sunkiu laiku gimnazijos mokytojai tobulėja, stengiasi ir ruošiasi ateityje ugdymo procesą tęsti virtualioje mokymo(si) aplinkoje.

Valstybiniai brandos egzaminai Heseno žemėje kasmet vyksta dviem etapais: kovo mėnesį vyksta egzaminų sesija raštu, o birželio pradžioje – žodžiu. Heseno federacinės žemės švietimo ministerija brandos egzaminų neatšaukė, jie vyksta pagal jos parengtą programą. Šiais mokslo metais laikomasi griežtų Vokietijos federacinės respublikos sveikatos ministerijos nurodymų: egzaminai vyksta klasėse, kuriose sėdi po 3 ar 4 abiturientus, visi mokytojai budi egzaminuose, išskyrus kolegas, esančius rizikos grupėje, laikomasi nurodyto atstumo, kasdien dezinfekuojamos gimnazijos patalpos ir pan.

Beveik visuose Heseno žemės universitetuose mokymo procesas vyksta nuotoliniu būdu. Universitetų baigiamieji egzaminai (bakalauro ir magistro) vyksta įprasta tvarka. Vaikų darželiuose ugdymo procesas nevyksta, bet Vokietijos federacinės vyriausybės nutarimu, mokyklose ir darželiuose, būtina organizuoti priežiūrą tiems 1–6 klasių mokiniams, kurių tėvai privalo dirbti šiuo visiems sunkiu laikmečiu.NAUJAUSI KOMENTARAI

Galerijos

Daugiau straipsnių