Konstitucinis Teismas: reputacijos reikalavimai pareigūnams neturėtų būti vienodi

  • Teksto dydis:

Bendri ribojimai dirbti pareigūnu trejus metus po atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės prieštarauja Konstitucijai, ketvirtadienį paskelbė Konstitucinis Teismas (KT).

Nutarime KT pažymėjo, kad Seimas gali nustatyti su reputacija susijusį stojimo į valstybės tarnybą reikalavimą, pagal kurį nuo baudžiamosios atsakomybės už nusikalstamos veikos padarymą atleisti asmenys tam tikrą laiką negalėtų užimti pareigų valstybės tarnyboje, tačiau turi būti atsižvelgiama į aplinkybes.

„Nustatant tokį reikalavimą turi būti paisoma konstitucinio proporcingumo principo, atsižvelgiama į padarytos nusikalstamos veikos, dėl kurios padarymo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės asmuo nėra laikomas nepriekaištingos reputacijos, pavojingumą ir asmens atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagrindą“, – sakoma nutarime.

Anot nutarimo, dabartinė nepriekaištingos reputacijos sąlyga visiems statutiniams valstybės tarnautojams taikoma vienodai, neatsižvelgiant į jų užimamų pareigų svarbą, jo vykdomų funkcijų ypatumus, jam tenkančią atsakomybę.

Bylą dėl nepriekaištingos reputacijos KT nagrinėjo pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) prašymą.

Nustatant tokį reikalavimą turi būti paisoma konstitucinio proporcingumo principo.

LVAT nagrinėjo dvi administracines bylas, kuriose skųsti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymai dėl pareigūnų atleidimo iš vidaus tarnybos. Pasak teismo, minėta statuto norma nesudarė prielaidų įvertinti individualią kiekvieno pareigūno situaciją.

LVAT prašė KT įvertinti, ar toks teisinis reguliavimas atitinka iš konstitucinio proporcingumo principo kylantį reikalavimą asmens teisių ir laisvių įstatymu neriboti labiau, negu reikia teisėtiems ir visuomenei svarbiems tikslams pasiekti, taip pat užtikrinti tam tikrą interesų pusiausvyrą.

Anot LVAT, nediferencijuojant nusikalstamų veikų, už kurių padarymą asmuo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, pagal pobūdį, pavojingumą ar pan., nepriimant asmens į vidaus tarnybą ar atleidžiant iš jos, gali būti nepaisoma konstitucinių lygiateisiškumo, proporcingumo ir teisingumo principų.

Be to, gali būti neproporcingai apribota piliečio konstitucinė teisė lygiomis sąlygomis stoti į valstybės tarnybą, nurodė administracinis teismas.

Praėjusių metų balandį KT išaiškino, kad Konstitucijai prieštaravo norma, jog asmuo nelaikomas nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis pripažintas kaltu dėl tyčinio nusikaltimo padarymo, nesvarbu, ar teistumas išnyko, ar yra panaikintas.


Šiame straipsnyje: KTreputacijaPareigūnas

NAUJAUSI KOMENTARAI

Pavyzdys

Pavyzdys portretas
Pagrindinei prokuratūrai atstovauja tokia senutė dideliu kvadratiniu veidu, išmatų spalvos akimis, nudribusiu pagurkliu, visa užrudavusi kaip ta pedofilų numylėtiniai rudoji akis sėdimojoje. Supraskit, iš šeimų kur motina apžėlusi ir kas rytas nusiskusti barzdą, tėvas koks proto ubagas ir be tautybės, iš tokių šeimų surinktas prokuratūrų kontingentas. Tie žmogeliukai atstovauti tegali gal kokiems porai tūkstančių berūšių mulų, kur mišrūnai, išsigimę vilniečiai. Kodėl lenda teisti ir organizuoti bylas visai Lietuvai? Jie iš viso neturi teisės tai daryti. Nė vienas net minimaliausių reputacijos reikalavimų neatitinka, pagal kilmę padugnės, idiotai, iš defektyviųjų. Štai jų kalbėtoja ta srutų spalvos akimis Elena ir kalba už juos eilę metų. Grynas pavyzdys - ne moteris, o šviežiai ryte nuskustas gyvulys iš Vilnaus. Ar aiškiau? Juos varyt iš viso būtina. Jokios teisės vadovaut bylom neturi. Ir nuvaryt juos von galima paprastai: nė vienas net minimalių reikalavimų reputacijai neatitinka.

Normaliai, žmonėms suprantama kalba rašykit

Normaliai, žmonėms suprantama kalba rašykit portretas
Gauna diplomus MRU visokie idiotai, beraščiai, iš narkomanų šeimų, iš jurisdikcijos atstovų šeimų, kur tėvas pedofilas o motina iš viso nei žmogus nei gyvulys, ar suprantat? Jų visų vaikai narkomanai, išsigimę. Patenka į statutinių tarnybą ir visas jų tikslas tik kur ką paimt, pasisavinti. Bet kokia kaina. Nes tiek gaisrininkų, tiek prokurorų,ctiek Konstitucinio teismo teisėjų ar FNTT bei VSD tarnautojų artimoje aplinkoje - išsigimę narkomanai vaikai, nesveikos sutuoktinės, gyvenančios nuo dozės iki dozės. Jie patys paliegę. Dauguma iš viso beraščiai, prasigėrę. Ką jau čia vynioti žodžius į vatą. Visiškas visuomenės dugnas. Prokurorų tarpe ne pedofilų, ne zoofilų, ne narkomanų ir oatologinių ligonių praktiškai nėra . Motinos jų visų yra lyg gyvuliai, be tautybės, be moteriškų hormonų, dauguma užrudusios, apžėlusios su išmatų spalvos akimis išsigimimų nukamuotos vargšės. Nu kaip ta Elena kur išstatoma pajuokai tokia išdribysio snukio išmatų spalvos akimis kalbėti nuo prokurorų vardo.
VISI KOMENTARAI 2

Galerijos

Daugiau straipsnių