Seimas ėmėsi siūlymo pratęsti senaties terminą seksualiniams nusikaltimams prieš vaikus

Seimas ėmėsi siūlymo nustatyti keliomis dešimtimis metų ilgesnį senaties terminą seksualinio pobūdžio nusikaltimams prieš nepilnamečius.

Šią savaitę po pateikimo pritarta tokiam grupės Seimo narių parengtam Baudžiamojo kodekso pataisos projektui, už balsavo 70 parlamentarų ir 25 susilaikė. Toliau projektas bus svarstomas rudens sesijos metu.

„Se­na­ties ter­mi­ną Lie­tu­va skai­čiuo­ja nuo nu­si­kal­ti­mo pa­da­ry­mo, jei­gu vai­kui yra ket­ve­ri ar­ba pen­ke­ri tuo me­tu, kai prieš jį yra smur­tau­ja­ma, tai nuo to am­žiaus skaičiuojamas 15 me­tų se­na­ties ter­mi­nas. Kai taip skai­čiuo­ja­ma, vai­kui su­ėjus 19 me­tų ši se­na­tis kaip ir pa­si­baig­tų, papildomas saugiklis pra­tę­sia šį lai­ką iki 25 me­tų“, – sakė projekto iniciatorė, Laisvės frakcijos atstovė Morgana Danielė.

Pataisomis M. Danielė su kolegomis iš konservatorių, socialdemokratų, Liberalų sąjūdžio frakcijų siūlo nustatyti, kad senaties terminas tokio pobūdžio nusikaltimams būtų pradėtas skaičiuoti, kai nukentėjusiam asmeniui sueina 35 metai.

Šiuo metu Baudžiamajame kodekse įrašyta, kad dėl seksualinio pobūdžio nusikalstamų veikų nukentėjus nepilnamečiui senaties terminas negali baigtis anksčiau, negu jam sueina 25-eri.

Šian­dien mes siū­lo­me pa­da­ry­ti iš­im­tį šiam se­na­ties ter­mi­nui.

„Šian­dien mes siū­lo­me pa­da­ry­ti iš­im­tį šiam se­na­ties ter­mi­nui – bū­tent jį pail­gin­ti dėl vei­kų, su­si­ju­sių su vei­ko­mis prieš ne­pil­na­me­čius, sek­su­a­li­niais nu­si­kal­ti­mais, seksualine prievarta prieš ne­pil­na­me­čius. Pa­gal da­bar­ti­nį ter­mi­ną mes ma­to­me, kad iš tik­rų­jų trūks­ta ga­li­my­bių au­koms pa­siek­ti tei­sin­gu­mą ir vy­rau­ja ne­bau­džia­mu­mas sek­su­a­li­nių nu­si­kal­tė­lių prieš vai­kus“, – kalbėjo M. Danielė.

Pagal Baudžiamąjį kodeksą, priklausomai nuo nusikaltimo sunkumo, senaties terminas siekia nuo trejų iki 30 metų, skaičiuojamas nuo nusikalstamos veikos padarymo iki nuosprendžio priėmimo dienos.

Iniciatoriai sako, kad senaties terminas byloms dėl seksualinio smurto nepilnametystės metais yra per trumpas, nes apie patiriamą seksualinę prievartą vaikai dažniausiai nutyli, bijodami smurtautojo bei aplinkinių reakcijų, nepasitikėdami pagalbos galimybėmis.

Aiškinamajame rašte pateikiami duomenys, kad sunkiausiems lytinio pobūdžio nusikaltimams prieš nepilnamečius senaties terminas išvis nėra taikomas Airijoje, Estijoje, Nyderlanduose, Švedijoje, Vengrijoje. Latvijoje sprendimą dėl senaties nepilnamečio išžaginimo ir kai kuriais kitais seksualinio smurto prieš nepilnametį atvejais priima teismas.

Dalyje ES valstybių kai kurių lytinio pobūdžio nusikalstamų veikų prieš nepilnamečius senaties eiga neskaičiuojama, kol tų veikų aukos nesulaukia tam tikro amžiaus. Ispanijoje šis amžius yra 35 metai, Vokietijoje – 30 metų, Vengrijoje – 21 metai, daugelyje kitų šalių – 18 metų.NAUJAUSI KOMENTARAI

Kad ju

Kad ju portretas
nieks ir iki termino neteisia. Na,gal koki ukininko verga. O tu turtingu - nesulauksite,ponai!

manau ,kad aplamai neturetu but taikoma

manau ,kad  aplamai neturetu but taikoma portretas
,,senaties termino ,,,savoka, zudikams , prievartautojams ,lytiniams iskrypeliams, kariniams nusikalteliams --jokiiu pratesimu --jokiu pasvelninimu...
VISI KOMENTARAI 2

Galerijos

Daugiau straipsnių