K. Navickui – neramios dienos: ką nutyli ministras?

Interpeliacijos Seime laukiančiam aplinkos ministrui Kęstučiui Navickui – neramios dienos. Aiškėja ir daugiau faktų dėl buvusios darbovietės "Baltijos aplinkos forumo" (BAF) galimo protegavimo.

Demaskuoja dokumentai

Dienraštis rašė, kad BAF vykdo projektą "Meldinei nendrinukei tinkamų kertinių buveinių tinklo formavimas siekiant užtikrinti ilgalaikę jos apsaugą Lietuvoje". Jo vertė – per 4 mln. eurų, iš jų iš Lietuvos biudžeto – per 1 ml. eurų.

Mokslininkų vertinimu, šiuo metu šalyje gali būti tik apie 100 šių saugomų paukščių, taigi vieno apsaugai skirtina apie 40 tūkst. eurų.

Po žinios apie interpeliaciją K.Navickas savo paskyroje socialiniame tinkle "Facebook" tikino niekada neprotegavęs savo buvusios darbovietės. Esą dėl Europos Komisijos (EK) LIFE programos projektų ši konkuruoja lygiai taip, kaip visos kitos nevyriausybinės organizacijos.

"Aplinkos ministerija neturi jokios įtakos ir svertų paveikti EK sprendimų!" – teigia aplinkos ministras.

Dienraščio turimų dokumentų kopijos verčia daryti kitokią išvadą – K.Navickas iki šiol negali nutraukti bambagyslės su buvusia darboviete.

Mokslininkų vertinimu, šiuo metu šalyje gali būti tik apie 100 šių saugomų paukščių, taigi vieno apsaugai skirtina apie 40 tūkst. eurų.

Prašė pakeisti įstatymą

Tvirtinant minėtą projektą, ministerijos tuomečiai valdininkai pražiūrėjo vieną punktą – gausinant meldinės nendrinukės populiaciją, BAF buvo numatęs iš Baltarusijos į Lietuvą atvežti šio paukščio jauniklių. Buvo teigiama, kad jie kitais metais turėtų grįžti ne į Baltarusijos pelkes, o į Žuvinto draustinį. Tačiau tiek ES direktyva, tiek Lietuvos įstatymas draudžia šiuos saugomus ir Europoje nykstančius paukščius įvežti iš trečiųjų šalių.

Dar kita su BAF siekiais besikertanti problema – ankstesniojo aplinkos ministro Gedimino Kazlausko 2012 m. balandžio mėnesį pasirašytas ir iki šios dienos veikiantis įsakymas "Dėl meldinės nendrinukės apsaugos plano ir veiksmų planų santraukų patvirtinimo". Jame nė žodžiu neužsimenama ne tik apie šios rūšies paukščių perkėlimą iš perimviečių Lietuvoje, bet ir dėl perkėlimo iš užsienio.

Pasirodo, šie barjerai BAF ganėtinai lengvai įveikiami. Šių metų balandžio viduryje buvęs K.Navicko viršininkas, BAF direktorius Žymantas Morkvėnas raštu kreipėsi į Aplinkos ministeriją, prašydamas pakeisti minėtą įsakymą, jį papildant tokiu įterpiniu: "Atlikti meldinių nendrinukių perkėlimą iš kitų gyvybingų Lietuvoje ar užsienio šalyse esančių vietinių populiacijų į tas meldinių nendrinukių perėjimo vietas Lietuvoje, kur vietinės rūšies populiacijos yra išnykusios arba labai sumažėjusios, nepaisant įgyvendintų buveinių atkūrimo ir priežiūros priemonių."

Ministras "nekaltas"

Valstybės dokumentų bazėje esanti informacija teigia, kad K.Navickas K.Morkvėno prašymo neįvykdė. Dienraščio šaltiniai ministerijoje teigia, kad K.Navickas buvo įpareigojęs pavaldinius ieškoti kitų būdų, kaip padėti BAF iš Baltarusijos legaliai parsigabenti meldinės nendrinukės jauniklių. Buvo nutarta keisti kitą įsakymą, kurį, greičiausiai tik žinant, būtų galima sieti su BAF prašymu.

Šių metų gegužės 29 d. įsigaliojo bendras aplinkos ministro, Muitinės tarnybos generalinio direktoriaus ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas "Dėl prekybos laukiniais gyvūnais taisyklių patvirtinimo pakeitimo".

Šešiuose lapuose surašyti pakeitimai inicijuoti tik Aplinkos ministerijos.

Uolusis viceministras

Bet grįžkime prie pačios nedrinės meldinukės. Norint perkelti paukščius arba gyvūnus, tai būtina suderinti su atitinkama mokslo institucija ir gauti jos sutikimą. Ž.Morkvėnas, užuot pats, kaip įstaigos vadovas, prašęs mokslininkų sutikimo, tarpininkauti ir suderinti prašo Aplinkos ministerijos.

Šį jo prašymą vos po kelių dienų puolė vykdyti K.Navicko įdarbintas aplinkos viceministras Martynas Norbutas. Jis pasirašė raštą Gamtos tyrimų centro Ekologijos institutui, prašydamas pateikti ministerijai "pritarimą, pastabas ar motyvuotą atsisakymą pritarti meldinės nendrinukės perkėlimo programai". Prašymas buvo vos ne ultimatyvus: ne kaip reikalauja įstatymas, bet žymiai anksčiau.

Mokslininkai – ne prie staklių stovintys ir detalę tekinantys darbininkai, taigi jiems reikėjo šiek tiek daugiau laiko susipažinti su problema.

Nieko nuostabaus, kad ministerijos įgeidis buvo įvykdytas keliomis dienomis vėliau.

Nepalankios išvados

Tiek BAF, tiek Aplinkos ministerijos noras perkelti iš Baltarusijos į Lietuvą paukštelius Paukščių ekologijos laboratorijos vadovo daktaro Mindaugo Dagio nesužavėjo.

"Didelis jauniklių skaičiaus perkėlimas iš jau ir dabar mažėjančio populiacijos branduolio Baltarusijoje į dėl iki galo nežinomų priežasčių merdintį rūšies populiacijos fragmentą rūšies paplitimo periferijoje Žuvinto biosferos rezervate, tikintis taip padidinti perinčių individų gausumą Žuvinte, yra mažai pagrįstas", – teigiama rašte.

Ornitologas M.Dagys bene labiausiai skeptiškai įvertino paukščių jauniklių išauginimą nuo paėmimo iš gamtos iki paleidimo į laisvę. Jo manymu, tai yra kritinis etapas, tad tikslinga būtų tokį eksperimentą daryti ne su nykstančia, ES direktyvos saugoma rūšimi, o "su mažiau reta, bet ekologiškai gimininga rūšimi, pavyzdžiui, ežerine nendrinuke".

Mokslininkui nuostabą sukėlė ir faktas, kad BAF programoje daug kur pateikiami specifiniai teiginiai apie meldinės nendrinukės ekologiją, programos įgyvendinimo galimą poveikį – pakartotino perėjimo tikimybę paėmus lizdą su vada, paukščių maitinimo raciono sudėtį, tačiau niekur nesiremiama jokiais literatūros šaltiniais. Dar daugiau, pateiktoje programoje net nepateiktas naudotos literatūros sąrašas.

Nusispjauta į mokslininkus

Nors Aplinkos ministerijai ir BAF buvo nusiųstos mokslininko pastabos, nė viena iš jų nereagavo.

Gamtos tyrimų centro direktorius, Mokslų akademijos tikrasis narys, profesorius, habilituotas daktaras Vincas Būda ministerijai ir BAF nusiuntė tokio turinio raštą: "Kadangi nei iš Aplinkos ministerijos, nei iš VšĮ "Baltijos aplinkos forumas" į mūsų siųstas pastabas dėl meldinės nendrinukės perkėlimo programos projekto nesame gavę (atsakymo), informuojame, kad šio projekto nederiname."

Tą pačią dieną aplinkos viceministras M.Norbutas pasirašė raštą BAF, Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai bei Gamtos tyrimų centrui, kuriame pritariama ir derinama BAF "parengta ir pagal Gamtos tyrimų centro rašte išdėstytas pastabas papildyta,  pataisyta meldinės nendrinukės perkėlimo programa".

Po šio rašto iš Baltarusijos į Žuvintą buvo atvežta keletas meldinės nendrinukės jauniklių. Nors tebegalioja aplinkos ministro įsakymas "Dėl meldinės nendrinukės apsaugos plano ir veiksmų planų santraukų patvirtinimo", kuriame numatomi visai kitokie veiksmai, saugant šią retą paukščių rūšį, nė žodžiu neužsimenama apie šios rūšies paukščių perkėlimą.

Kodėl apie tai įstatyme nekalbama, savo pastabose taikliausiai atsakė ornitologas M.Dagys: "Tikėtina, kad nelaisvėje užauginti jaunikliai prasčiau pasiruoš gyvenimui natūralioje aplinkoje ir tolimai migracijai. Tai gali neigiamai atsiliepti jau ir taip dideliam pirmamečių paukščių mirtingumui, taip sumažinant perkėlimui paimtų paukščių indėlį į meldinės nendrinukės populiacijos stabilumą."NAUJAUSI KOMENTARAI

Vladas

Vladas portretas
Šizofreninis straipsnis

baltrušis

baltrušis portretas
ar nors vienas ornitologas parašys komentarą, kiek mums svarbios ,šios nendrinukės

...

... portretas
Jei tų paukštelių dar labiau sumažės, jų rūšiai atstatyt DAR daugiau PINIGŲ reiks!
VISI KOMENTARAI 14

Galerijos

Daugiau straipsnių