Kultūros ministerija siūlo įvesti mokestinę lengvatą kultūros paveldo objektų savininkams

  • Teksto dydis:

Kultūros ministerija, siekdama užtikrinti efektyvesnę nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą, siūlo šiuo metu keičiamą Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymą papildyti aktualia nuostata.

Įstatymo projekte prašoma numatyti mokestinę lengvatą kultūros paveldo objektų savininkams, kurie Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu įpareigoti išsaugoti nekilnojamąsias kultūros vertybes. Įstatymais ir kitais teisės aktais yra nustatyti ženklūs tokio turto naudojimo apribojimai, be to, kultūros paveldo objektų remonto, restauravimo ir kiti priežiūros darbai dėl jiems taikomų specialių reikalavimų kainuoja gerokai brangiau negu statybos darbai statiniuose, nesančiuose Kultūros vertybių registre.

Kultūros ministerijos siūlymu būtų neapmokestinamas toks Kultūros vertybių registre esantis nekilnojamasis turtas, kurio savininkas sudaręs apsaugos sutartį, galiojusią visą mokestinį laikotarpį.

Šis siūlymas papildytų ir koreliuotų su Nekilnojamojo turto mokesčio įstatyme jau įtvirtintomis nuostatomis, pagal kurias nereikia mokėti už kapinėse esantį nekilnojamąjį turtą bei meno kūrėjo statusą turinčio fizinio asmens valdomą nuosavybę, kuri naudojama kaip kūrybinės dirbtuvės (studijos) individualiai kūrybinei veiklai.

Pritarus Kultūros ministerijos pasiūlymui, kultūros paveldo objektų savininkai būtų skatinami su už nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą atsakingomis institucijomis sudaryti apsaugos sutartis, kuriomis jie įsipareigotų laikytis nustatytų paveldosaugos reikalavimų, nuolat rūpintis kultūros paveldo objektų priežiūra ir laiku atlikti jų tvarkybos darbus.

Siūlomos mokestinės lengvatos kultūros paveldo objektų savininkai netektų, jeigu nesilaikytų prisiimtų įsipareigojimų ir su jais būtų nutrauktos minėtos apsaugos sutartys. Mokestine lengvata, kaip numatyta įstatymo projekte, taip pat negalėtų naudotis apleistų ar neprižiūrimų kultūros paveldo objektų savininkai. Taip būtų sukurta finansinių paskatų rūpintis kultūros paveldo objektų išsaugojimu sistema. Ja galėtų pasinaudoti daugelis kultūros paveldo objektų savininkų. Visa tai leistų sutaupyti kultūros paveldo objektų tvarkybai skirtas valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšas, kurių didžioji dalis šiuo metu skiriama praktiškai avarinės būklės kultūros paveldo objektams gelbėti.

Kultūros ministerija šį siūlymą pateikė Finansų ministerijai. Jam dar turi pritarti Vyriausybė ir Seimas. Su šiuo pasiūlymu galima susipažinti čia.NAUJAUSI KOMENTARAI

Galerijos

Daugiau straipsnių