V. Romanovo sesuo šokdina ne tik teismus

Dar šiemet dalis Ūkio banko turto iššvaistymo bylos turėtų pasiekti teismą. Tiesa, jame neišvysime Rusijoje pasislėpusio Vladimiro Romanovo. Lietuvoje likusi jo sesuo ieško būdų savo skolas permesti kitiems asmenims.

Pražuvę milijonai

2013 m. buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl didelės vertės turto iššvaistymo Ūkio banke. Pirmuoju smuiku banko veikloje grojo 65 proc. akcijų valdęs V.Romanovas. Tačiau ne mažiau įtakinga buvo ir jo sesuo Olga Gončaruk.

Įtarimai neteisėta juridinio asmens veikla, piktnaudžiavimu, didelės vertės turto iššvaistymu, nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimu, sukčiavimu, tyčiniu bankrotu pareikšti aštuoniolikai asmenų. Tarp jų ir tuomečiams Ūkio banko Paskolų komiteto, Banko valdybos, Stebėtojų tarybos nariams. 46 asmenys buvo apklausti kaip specialieji liudytojai.

Ikiteisminiam tyrimui vadovaujantys Generalinės prokuratūros prokurorai pabrėžė, kad dedamos visos pastangos tyrimą perduoti teismui. Dalį ikiteisminio tyrimo planuojama pabaigti dar šiais metais. "Kol dar nėra baigtas ikiteisminis tyrimas, negalime tiksliai nurodyti iššvaistytos pinigų sumos. Ji bus pranešta, kai informuosime visuomenę apie teismui perduodamą nagrinėti bylą", – iššvaistymo mastų neatskleidė prokuratūros atstovai. Tačiau tik žlugus bankui buvo minima, kad suma, dėl kurios pradėtas tyrimas, siekia "dešimtis milijonų litų."

Kai kurie skaičiai, "Kauno dienos" šaltinių duomenimis, išties įspūdingi: 14,6 mln. eurų iššvaistymas ir piktnaudžiavimas išduodant paskolą, 10,4 mln. eurų iššvaistymas bei piktnaudžiavimas išduodant paskolą bendrovei "Tristan", 154 tūkst. Jungtinės Karalystės svarų iššvaistymas ir piktnaudžiavimas pervedant depozitą už tariamai nuomojamas patalpas Londone; daugiau nei 3 mln. eurų nuomojant turtą iš su pagrindiniu Ūkio banko akcininku V.Romanovu susijusios įmonės "Kapitalinis turtas" už 7 kartus didesnę nei rinkos kaina; daugiau nei 2 mln. eurų galimai iššvaistyta nuomojant turtą iš su pagrindiniu Ūkio banko akcininku susijusios bendrovės "Domus Altera" už tris kartus didesnę nei rinkos kaina; beveik 208 tūkst. eurų iššvaistyta juos pervedant bendrovei "Promneta" už realiai neatliktus darbus, 5 mln. eurų suteikiant "1nakties" tarpbankinius indėlius "Balkan Investment Bank".

Rusija saugo bėglį

Tiriant Ūkio banko žlugimą, prokurorams buvo pateikti duomenis apie penkių rūšių pažeidimus: išduotos įtartinos paskolos, kitos nuostolingos sutartys – turto įsigijimo, nuomos, kai bankas nuomojosi turtą nepagrįstai didelėmis kainomis. Įdomiausia, kad dažnai tas turtas net nebuvo naudojamas banko reikmėms.

Pareigūnams užkliuvo ir kai kurie darbuotojai: su V.Romanovu susiję asmenys gaudavo didžiulius atlyginimus, o darbo neatlikdavo.

Pagrindinė šio ikiteisminio tyrimo žvaigždė, Ūkio banko savininkas V.Romanovas po banko fiasko greitai apsisprendė ir pasislėpė nuo ikiteisminio tyrimo. 2013 m. liepos 4 d. buvo paskelbta jo paieška. Kitą dieną Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi jam paskirta kardomoji priemonė – suėmimas. Tačiau suimti jau nebuvo ko.

V.Romanovas po banko fiasko greitai apsisprendė ir pasislėpė nuo ikiteisminio tyrimo Rusijoje.

Tų pačių metų lapkritį Generalinė prokuratūra paprašė Rusijos Federacijos generalinį prokurorą išduoti bankininką baudžiamajam persekiojimui vykdyti. Po beveik metų gautas atsakymas, kad V.Romanovui yra suteiktas pabėgėlio statusas Rusijoje ir atsisakyta įvykdyti teisinės pagalbos prašymą.

Pasak Generalinės prokuratūros atstovų,  pernai spalį buvo išsiųstas pakartotinis teisinės pagalbos prašymas į Rusiją, kuriuo prašoma įteikti 2018 m. birželio teismo nutartį dėl pripažinimo V.Romanovą įtariamuoju, išaiškinti įtariamojo teises, jį apklausti ir pasiūlyti atvykti į Lietuvą.

Beje, po dvejų metų darbo prokurorai atskyrė vieną ikiteisminį tyrimą – dėl auditoriaus išvadų apie Ūkio banko 2011 m. finansines ataskaitas. Ikiteisminio tyrimo metu buvo apklausta daug liudytojų, vienas asmuo apklaustas specialiuoju liudytoju, atlikti kiti procesiniai veiksmai. Įtarimai šiame ikiteisminiame tyrime niekam nebuvo pareikšti.

Nors šiame ikiteisminiame tyrime buvo nustatyti tam tikri pažeidimai atliekant audito procedūras, tačiau jų pavojingumo laipsnis nebuvo pakankamas, kad būtų pripažintas nusikalstamos veikos padarymas. Ikiteisminis tyrimas pernai vasarį buvo nutrauktas, tačiau pažeidimus padaręs auditorius neteko auditoriaus vardo, o audito įmonei buvo pareikštas įspėjimas.

Siekia bankroto

Nepaisant to, kad garsusis V.Romanovas rado prieglobstį Rusijos glėbyje ir kol kas jaučiasi nepasiekiamas Lietuvos teisėsaugai, ne mažiau įtakinga buvusi jo sesuo Olga Gončaruk ir jos sutuoktinis Igoris Gončarukas savaip vargsta su savo skolomis.

Visi supranta, kas tuos sprendimus priiminėjo ir kokie jie buvo, ir kas buvo galutiniai naudos gavėjai.

I.Gončarukas susigriebė, nebegalintis įvykdyti savo finansinių įsipareigojimų, ir kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo. Pirmą kartą į teismą dėl bankroto I.Gončarukas kreipėsi 2017 m., tačiau po metų teismas nutraukė bylą, nes I.Gončarukas nurodyti daugiau nei 4,5 mln. eurų skoliniai įsipareigojimai buvo pateikti toli gražu ne visa apimtimi.

Pasirodo, po Kauno apygardos teismo nutarties 2018 m. balandį jo sutuoktinės O.Gončaruk finansinė prievolė pripažinta bendra ir solidaria sutuoktinių. O tai lėmė, kad bendras skolos dydis išaugo iki 16 mln. eurų. Patikslinęs įsiskolinimų sumą, kuri galiausiai pasiekė beveik 21 mln. eurų, I.Gončarukas dar kartą kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą dėl fizinio asmens bankroto.

Turtuolio-vargšo gyvenimo pradžią I.Gončarukas nurodo 2013 m. Sutapimas? Tais metais buvo paskelbta apie Ūkio banko bankrotą, o Generalinė prokuratūra areštavo jo sutuoktinės turtą. Taip buvo supančiotas ir visas santuokoje įgytas I.Gončaruko turtas.

I.Gončarukas nurodo gaunantis beveik 400 eurų pajamų per mėnesį ir skaičiuoja, kad būtinosios išlaidos sudarytų apie 480 eurų, taip pat beveik 300 eurų reikia turimam nekilnojamajam turtui išlaikyti.

Simboliniai mokesčiai

Kiek kitokiuose vandenyse plaukioja I.Gončaruko sutuoktinė O.Gončaruk. Ūkio banko ir brolio V.Romanovo klestėjimo laikais O.Gončaruk dirbo Ūkio banko lizinge ir per mėnesį uždirbdavo tuomete valiuta 45 tūkst. litų.

Šiandien O.Gončaruk prisistato esanti bedarbė. Tačiau nieko neveikimu jos apkaltinti niekaip neišeitų, nes moteris Lietuvos teismus užvertė įvairiais ieškiniais. Tiesa, pati O.Gončaruk vengia apsilankyti posėdžiuose, kuriuose jai atstovauja gana brangūs advokatai.

Olga Gončaruk

Bedarbiams Lietuvos valstybė yra numačiusi lengvatų kreipiantis į teismą. Tad O.Gončaruk nespjauna į nuolaidą ir, užuot mokėjusi kelių tūkstančių eurų žyminius mokesčius, apsiriboja simbolinėmis šimtinėmis.

Ne paslaptis, kad teisminiai procesai – brangus malonumas. Per visą laiką nuo Ūkio banko bankroto pradžios O.Gončaruk naudojosi septynių žinomų advokatų paslaugomis. Jau vien ieškinio surašymas atskirais atvejais kainuoja kelis šimtus, o kartais ir tūkstančius eurų. Kai jų ne vienas, aritmetika paprasta. Priešingai nei Lietuvos valstybė, advokatai net ir bedarbiams nuolaidų nedaro.

Tačiau kai kalbama apie skolomis virš galvos pakibusius milijonus, ko gero, rizika ir išlaidos pasiteisina. Vienas iš garsiojo bankininko sesers žygių teismuose – panaikinti pačios pasirašytą hipotekos sutartį. Nurodoma, kad sutartis buvo pasirašyta 2013 m. vasario 13 d. Ko gero, neatsitiktinai hipotekos pasirašymo data sutampa su Ūkio banko bankrotu.

Galima tik spėlioti, ar tokie veiksmai buvo karštligiškas savo turtų gelbėjimas, ar mėginimas visais įmanomais būdais suktis iš katastrofa virstančios finansinės pilies. Žymiąją datą Ūkio banko magnatai pasirašė daugybę sandorių, dėl kurių vis dar mirksta teismuose.

Kaltina brolį

Vieša paslaptis, kai buvo apribota Ūkio banko veikla ir pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto iššvaistymo, O.Gončaruk prasidėjo neramios dienos. Ir ne tik dėl to, kad netrukus V.Romanovas išvyko į Rusiją ir nebegrįžo.

Pagal kai kuriuos O.Gončaruk pasisakymus teismuose, galima spėti, kad brolis ją "paliko ant ledo". Viename pirmųjų jos kreipimųsi į teismą dėl hipotekos sandorio pripažinimo negaliojančiu, ji nurodė versiją, kuri vėliau kelis kartus buvo pakeista, kad V.Romanovas netesėjo pažado, todėl O.Gončaruk negalėjo įvykdyti savo finansinių įsipareigojimų.

Negana to, hipotekos sutartis, kurią moteris prašė paskelbti negaliojančia, esą buvo pasirašyta ant atskirų, padrikų lapų ir tik vėliau esą pastebėta, kad tekstas sutartį pasirašiusioms pusėms yra skirtingas. Tačiau teismas netenkino tokio prašymo ir hipotekos sutartį, kuria O.Gončaruk savo turtu garantavo beveik 2,3 mln.eurų vertės paskolą, paliko galioti.

Dėl šios hipotekos kreipiantis į Klaipėdos teismą 2013 spalį buvo apskaičiuotas 32 tūkst. litų tuomete valiuta žyminis mokestis, nuo kurio buvusi Ūkio banko lizingo vadovė prašėsi būti atleidžiama. Teismui moteris aiškino galinti sumokėti viso labo 500 litų.

Šis ieškinys perėjo ir aukštesnes teismų instancijas iki pat Lietuvos apeliacinio teismo. Tačiau ir čia buvusi galinga verslininkė patyrė fiasko – hipotekos sutartis, kuria savo turtu garantavo beveik 2,3 mln. paskolą, liko galiojanti.

Keičia argumentus

Ne šiaip sakoma, kad viltis žūsta paskutinė. Atsipūtusi kelerius metus, jau su šiek tiek kitais argumentais, O.Gončaruk su sutuoktiniu kreipėsi į Kauno apygardos teismą dėl tos pačios hipotekos sutarties. Jei pirmą kartą prašė hipotekos sutartį pripažinti negaliojančia, šįsyk buvo prašoma paskolos sandorį pripažinti niekiniu, o hipotekos sutartį pasibaigusia.

Įdomu tai, kad paskolų sandorius sudarinėjusioms bendrovėms "Butvita" ir "First partneriai", įtaką darė Ūkio banko savininkų V.Romanovas ir O.Gončaruk. Jų pavadinimai figūravo ir kituose teisminiuose procesuose, narpliojant finansines Ūkio banko machinacijas.

Kreipdamiesi į Kauno apygardos teismą su šiuo ieškiniu sutuoktiniai Gončarukai nepamiršo pasinaudoti savo bedarbių privilegija prašydami sumažinti žyminį mokestį. Ieškinio sumai esant 2,3 mln. eurų mokėtinas žyminis mokestis yra 12,5 tūkst. eurų. Teismas tenkino sutuoktinių prašymą atleisti nuo didžiosios dalies žyminio mokesčio ir pasitenkino 100 eurų.

Tačiau teismas netenkino esminio Gončarukų prašymo ir paskolą bei hipotekos sutartį paliko galioti,  kaip ir 2,3 mln. eurų skolą. Nepalankų teismo sprendimą O.Gončaruk išgirdo šių metų sausį, tačiau, lyg apsidrausdama, 2018 m. dėl tos pačios hipotekos teismui pateikė dar du ieškinius.

Bepigu teikti ieškinius, kai nereikia mokėti tūkstantinio žyminio mokesčio. Pateikiant vieną ieškinį – apsiribota 200 eurų vietoj 4,5 tūkst. eurų, o pateikiant kitą – O.Gončaruk atleista nuo žyminio mokesčio.

Vengia viešumo

Panašu, kad O.Gončaruk advokatų kariauna padeda buvusiai įtakingai verslininkei ieškoti vis kitų argumentų naujiems ieškiniams pateikti. Juose taikiniu tapo milijoninę paskolos sutartį sudariusių kompanijų vadovai. Tačiau dar Ūkio banko ir Ūkio banko lizingo, kuriam vadovavo pati O.Gončaruk, laikais galiojo nerašyta taisyklė, kad bet kokie su Ūkio banku susijusių įmonių vadovų veiksmai vykdavo tik su O.Gončaruk žinia.

Teisme sutikta O.Gončaruk vengė "Kauno dienos" žurnalistų dėmesio.

Viena iš taikiniu tapusių buvusi įmonės vadovė neslepia pasipiktinimo tokiu susikompromitavusių verslininkų elgesiu.

"Turiu bėdą, nes jie iš manęs, kaip iš buvusios įmonės vadovės, reikalauja atlyginti tariamą žalą. Žmogiškumu ir sąžine čia seniai nekvepia. Visi, dirbę šioje įmonių grupėje žino, kad be savininkų iniciatyvos ir patvirtinimo vadovai nesudarydavo absoliučiai jokių sandorių. 14 darbo metų atidaviau tiems savininkams. Buvau lojali, atsakinga darbuotoja, tikėjau ir gerbiau, dirbau sąžiningai, vertinau savo darbdavius. Ir po viso to sulaukti tokių veiksmų yra kažkas sunkiai suvokiamo sveiku protu. Bet tikiu teisingumu, vis dėlto negali taip būti", – dėl vis dar vykstančio teisminio proceso Aušra Martinkevičienė nenorėjo atskleisti per daug smulkmenų apie buvusių bankininkų galimai neteisėtus veiksmus.

Ta pati advokatų kariauna padeda garsiojo bankininko seseriai rasti kelią į teismo posėdžių salę, nes dėmesio O.Gončaruk akivaizdžiai vengia. Tuo neseniai turėjo progos įsitikinti ir "Kauno dienos" fotografas. O.Gončaruk buvo labai nepatenkinta, išvydusi, kad ją fotografuoja. Bandė slapstytis, puolė reikšti pretenzijas, jog negalima jos fotografuoti.

Vieno iš advokatų nuraminta, kad fotografuoti viešoje vietoje nedraudžiama, O.Gončaruk lyg netyčia, rankoje laikytu pluoštu dokumentų mostelėjo fotografui, po ko vėl rūpestingai prisidengė popieriais veidą.

"Kauno diena" nesėkmingai bandė susisiekti su O.Gončaruk ir jos sutuoktiniu. V.Romanovo sesuo penktadienį atsiliepė mobiliojo ryšio telefonu, tačiau išgirdusi, kas skambina ir klausimą apie teismus, O.Gončaruk išjungė telefoną.NAUJAUSI KOMENTARAI

Apie ką čia ?

Apie ką čia ? portretas
Labai vienašališkas straipsnis su nuliu logikos. Kiek atsimenu pati Kauno diena buvo valdoma Ūkio banko, t.y. per tuos pačius labai "sąžiningus" darbuotojus, kurie lyg tai "krovė" milijonus. Taip "sąžiningi" darbuotojai sąžiningai krovė turtus, kad bankas bankrutavo, buvę savininkai taip pat bankrutuoja, o "sąžiningi" darbuotojai ne prie ko. Kažkaip gal reikėtų patyrinėti kaip bankui priklausę įmonės tapo banko savininkų kreditoriais? Panašu, kad "sąžiningi" darbuotojai taip sudėliojo popierėlius, kad dabar valdo įmones, kurioms skolingi akcininkai. Nei kiek neabejoju, kad didžioji dalis dokumentų banke buvo pasirašyti ne akcininkų, o "sąžiningų" darbuotojų.

Nerijus

Nerijus portretas
Man patiko "Sok su zvaigzde":) Tik nesupratau V. Romanovas- zvaigzde, ar sokeja :)

Aferiste

 Aferiste portretas
Valink is Lietuvos kuo greiciaupaskui savo nusikalteli broli. Tu cia nepageidaujama.
VISI KOMENTARAI 14
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Orai
 • TV
  programa
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Facebook
 • Twitter
 • RSS

Galerijos

Daugiau straipsnių