Asilo gelbėtojų teismas: pagarsinus įslaptintus parodymus, jo aukai pasidarė bloga

Kauno apylinkės teismas atvertė skandalingojo Mindaugo Mažeikos, pravarde Asilas, gelbėtojų, kaltinamų davus melagingus parodymus jo teisme, bylą. Tačiau posėdį netikėtai teko nutraukti dėl mįslingo vienos iš teisiamųjų sunegalavimo.

Reta byla

„Man labai bloga“, – pareiškė Sandra Baliulevičiūtė, teisėjai pradėjus garsinti jos parodymus, duotus M.Mažeikos teisme tada, kai judviejų advokatams pavyko pasiekti, kad tai būtų uždaras teismo procesas.

Kaip jau rašyta, S.Baliulevičiūtė turėjo neprognozuojamu elgesiu garsėjančio M.Mažeikos, ką byloja ir jo pravardė, byloje nukentėjusiosios statusą. Šis jai buvo suteiktas po didelį atgarsį turėjusio vieno Žemaičių gatvės buto šturmo, surengto 2018-ųjų lapkritį Kauno specialiųjų tarnybų. Tačiau M.Mažeikai stojus prieš teismą dėl žiauraus elgesio su ja, iš nukentėjusiosios tapo teisiamojo bendrininke, kaip ir jai antrinęs Eugenijus Brazinskas.

Trečia kaltinamoji, davusi M.Mažeikos teisme melagingus parodymus – jo mama Nijolė Agnietė Mažeikienė, sumokėjusi už sūnaus paleidimą į laisvę, kai jis buvo prieš puspenktų metų suimtas įtariant nušovus savo draugą, 20 tūkst. eurų užstatą. Tačiau šis buvo konfiskuotas valstybės naudai, laisvėje atsidūrusiam M.Mažeikai ir toliau darant nusikaltimus. Ir šios Kauno apygardos teismo nutarties N.A.Mažeikienė neskundė.

Tai, už ką teisiama minėta trijulė, – dar gana reta mūsų teismų praktikoje byla, nors melagingų parodymų davimas juose – gana dažnas reiškinys. Už tai gresia viešieji darbai, arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki dvejų metų.

Sandra Baliulevičiūtė. Vilmanto Raupelio nuotr.

Pateko į teisinius spąstus

80-metė N.A.Mažeikienė – vienintelė iš teisiamųjų pripažįsta jai pareikštą kaltinimą. Nors jį pagarsinus, iš pradžių teigė, kad nieko neprisimena, bet, „jeigu taip parašyta, prisipažįsta.“ Galiausiai apsistojusi ties „prisipažįstu, bet neprisimenu.“

80-metė N.A.Mažeikienė – vienintelė iš teisiamųjų pripažįsta jai pareikštą kaltinimą.

N.A. Mažeikienei pareikštas kaltinimas dėl melagingų parodymų grindžiamas tuo, kad ši bandė tikinti jos sūnaus bylą dėl smurto prieš S.Baliulevičiūtę nagrinėjusį tą patį Kauno apylinkės teismą, jog daug draugių turėjęs jos sūnus asmeniškai S.Baliulevičiūtės nepažįsta. Tik iš matymo. O pagarsinus visai kitokius jos parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo metu, N.A.Mažeikienė pareiškė, kad po šiais – ne jos parašas. Dėl to teko kviesti į teismą ir šį N.A.Mažeikienės apklausos protokolą pildžiusią policijos tyrėją. Ši patvirtino, kad N.A.Mažeikienė jai teigė, jog jos sūnus su S.Baliulevičiūte draugavo apie porą metų. Buvo jiedu apsistoję jos namuose ir sūnaus sulaikymo išvakarėse. Prieš tai kartu gyveno šio išsinuomotame bute Kęstučio gatvėje. Ir, kad jiedu nuolat pykosi, nes sūnus – ūmaus būdo, o S.Baliulevičiūtė nenorėjo jam nusileisti.

Pareiškus N.A.Mažeikienei įtarimą dėl melagingų parodymų teisme, ji teisinosi taip pasielgusi iš susijaudinimo. Be to, yra jau garbaus amžiaus ir daug ką pamiršta.

Beje, duoti parodymus sūnaus teisme N.A.Mažeikienė galėjo atsisakyti. Tačiau savanoriškai juos davė, taip patekdama į teisinius spąstus, kuriuose šiandien yra atsidūrusi. Nes prisiekė teismui, kad sakys tiesą ir nieko nenutylės bei buvo perspėta dėl gresiančios atsakomybės už melagingus parodymus.

Gelbėti N.A.Mažeikienę dar bando dukra, parašiusi prašymą atleisti mamą nuo baudžiamosios atsakomybės pagal jos laidavimą. Šis M.Mažeikos sesers prašymas yra prijungtas prie teismui perduotos bylos. O ji pati atlydi mamą į teismo posėdžius.

Teista ir draugė

Nei Jonavos rajone gyvenanti ir niekur nedirbanti S.Baliulevičiūtė, nei aukštąjį išsilavinimą ir mažąją bendriją turintis Prienų rajono gyventojas E.Brazinskas savo kaltės davus melagingus parodymus M.Mažeikos teisme nepripažįsta.

30-metė S.Baliulevičiūtė kaltinama taip pat prisiekusi, kad sakys tiesą ir nieko nenutylės bei būdama įspėta dėl atsakomybės už melagingus parodymus, bandžiusi padėti M.Mažeikai išvengti atsakomybės, pareiškusi, jog ją sumušė ne jis, o nepažįstama mergina. Nors pirmosios apklausos metu, kaip ir apklausta papildomai, teigė, kad prieš ją smurtavo M.Mažeika. Ir daugiau nieko bute nebuvo.

24-erių E.Brazinskas kaltinamas tokiomis pačiomis aplinkybėmis antrinęs S.Baliulevičiūtei esą M.Mažeikos prašymu tada atvežęs apie 1 val. nakties į jo išsinuomotą butą merginą, kurią po kelių valandų išvežė. Ir žino, kad ji sumušė S.Baliulevičiūtę. Tačiau nežinantis šios mįslingosios nakties vaiduoklės anketinių duomenų. Ir negalintis nurodyti, kur ji gyvena, nors ir parvežė ją po „incidento“ namo.

E.Brazinskas ligi šiol teisėsaugininkams užkliuvęs nebuvo. O 30-metė S.Baliulevičiūtė yra teista už automobilio vairavimą, apsvaigus nuo alkoholio ar kitų psichiką veikiančių medžiagų 2018-ųjų rugsėjį, t.y. prieš porą mėnesių iki M.Mažeikos bylon sugulusių įvykių. Sulaikyta tada netoli Karmėlavos neblaivi prie automobilio „Audi A3“ vairo, ji pripūtė į alkoholio matuoklį 2,5 promiles. Nors buvo apie 11 val. dienos. Už tai tas pats Kauno apylinkės teismas jai dvejiems metams atėmė teisę vairuoti transporto priemonę bei skyrė 1700 eurų baudą, kurią įpareigojo sumokėti per vienerius metus. S.Baliulevičiūtė minėto baudžiamojo įsakymo neskundė. Tačiau paskirtos baudos iki šiol nesumokėjo. O už kelių savaičių po šios paskyrimo kartu su M.Mažeika, kuris taip ne kartą buvo sulaikytas vairuojantis automobilį apsvaigęs, nors niekada neturėjo vairuotojo teisių, pateko į šią vienuoliktu teistumu jo biografijoje pasibaigusią istoriją.

Eugenijus Brazinskas. Vilmanto Raupelio nuotr.

Iškalbingi namų darbai

Į ketvirtadienį įvykusį Kauno apylinkės teismo posėdį visi teisiamieji atvyko, atlikę su savo advokatais namų darbus.

N.A.Mažeikienę ginantis nuolatinis jos sūnaus advokatas Ričardas Girdziušas pateikė teismui privačios klinikos išduotą medicininę pažymą apie jo ginamajai konstatuotą atminties sutrikimą ir skirtą gydymą bei teigiamą šios ilgametės Sargėnų ir Vytėnų bendruomenės centro pirmininkės charakteristiką. Tokią pačią už N.A.Mažeikienę laiduoti norinčios jos dukters charakteristiką teismui parašė ir Domeikavos seniūnija.

E.Brazinską ginantis advokatas Vytautas Merkšaitis prašė išreikalauti iš M.Mažeikos bylos jo ginamojo duotus parodymus, už kuriuos šis teisiamas, nes tik po šio įrašo perklausos E.Brazinskas duos parodymus savo byloje.

S.Baliulevičiūtė su savo advokatu Edgaru Jautakiu, atstovavusiu ją kaip nukentėjusiąją ir M.Mažeikos byloje, taip pat buvo paruošę namų darbus, nes, prasidėjus S.Baliulevičiūtės apklausai, ši pareiškė, kad viskas buvo jau gana seniai ir tai, ką ji sakė tada teisme, yra tiesa. Ir ji neturi, ką daugiau pasakyti. Tačiau bylą nagrinėjančiai teisėjai Tatjanai Butkienei pareikalavus sukonkretinti, ar ji neprisimena, ką tada sakė, ar atsisako duoti parodymus, S.Baliulevičiūtė apsistojo ties tuo, kad teisėja pagarsintų, ką ji teigė M.Mažeikos teisme.

Ko išsigando teisiamoji?

Teisėja spėjo perskaityti tik pirmuosius minėtų parodymų puslapius apie tai, kad M.Mažeika niekada šios teisiamosios nemušė, kaip jie nebuvo ir sugyventiniai, o tik lovos partneriai. O anksčiau ji pasakojo kitaip, nes pirmą kartą buvo apklausta dar ligoninėje, t.y. jai skirtų stiprių vaistų poveikyje, o pakartotinai – vos išrašyta iš ligoninės. Ir nusprendė M.Mažeikos teisme prisipažinti, kad jį apkalbėjo supykusi dėl to, kad „jis duodasi su kitomis“. Iš tikrųjų tąnakt jis nuėjo miegoti anksčiau už ją. Ir tik po to – apie trečią nakties ji išgirdusi beldimą į duris ir įsileidusi E.Brazinsko atvežtą moterį, berods, vardu Ievą. Ši, kaip ir ji, buvo neblaivi. Ir veržėsi pas miegantį M.Mažeiką, bet ji neleido, dėl ko kilo konfliktas. Ir jos oponentė kelis kartus trenkė jai į veidą. Kokios to pasekmės, ji pamatė tik ryte, pažvelgus į save veidrodyje. Ir išsigando, nes turėjo eiti į darbą, kuriame ką tik pradėjo dirbti. Todėl ir nusiuntė mamai vaizdo įrašą, kaip ji atrodo, teigdama esą M.Mažeika ją pagrobė ir neišleidžia. Tiesiog nepagalvojusi, kad jis dėl to gali būti teisiamas.

S.Baliulevičiūtė pertraukė teisėją, prašydama pertraukos, pradėjus skaityti apie tai, kad ji niekada neketino žudytis, kaip neatsargiai leptelėjo specialiosioms tarnyboms šturmavus M.Mažeikos išsinuomotą butą.

Po pertraukos S.Baliulevičiūtė grįžo į teismo salę apsiverkusi. Ir teisėjai pasiteiravus, ar galima tęsti posėdį, atsakė: „Gal ne.“

Nijolė Agnietė Mažeikienė (viduryje). Vilmanto Raupelio nuotr.

Apskųstas ir įsiteisėjęs nuosprendis

Kaip jau rašyta, Asilo gelbėtojų byla susijusi su M.Mažeikai pernai lapkritį Kauno apylinkės teismo paskelbtu nuosprendžiu, baigus nagrinėti minėto vieno Žemaičių gatvės buto šturmo 2018-ųjų lapkričio 29-osios vidurdienį aplinkybes.

Šioje byloje 44-erių M.Mažeika kaltintas, būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir kokaino, nesunkiai sutrikdęs buvusios savo keturiolika metų jaunesnės sugyventinės sveikatą, šią kankinant ar kitaip itin žiauriai.

Šturmuotame bute teisėsaugininkai aptiko kokaino bei tablečių su psichotropine medžiaga – lorazepamu. Rasta pastarųjų ir per M.Mažeikos asmens kratą policijoje. O ekspertai, kuriems jis tada buvo nuvežtas, aptiko draudžiamų medžiagų ir sulaikytojo organizme.

Šią bylą nagrinėjusi teisėja Rasa Paulauskaitė pripažino M.Mažeika smurtavus prieš S.Baliulevičiūtę ir skyrė jam ketverių metų laisvės atėmimo bausmę.

R.Paulauskaitės nuosprendį apskundė ir M.Mažeika, ir nukentėjusioji. Tačiau, Kauno apygardos teismas S.Baliulevičiūtės skundą atmetė. O M.Mažeikos tenkino iš dalies – išteisindamas jį tik dėl disponavimo šturmuotame bute aptiktais kvaišalais, turint tikslą juos ir platinti. Dėl to M.Mažeikai skirta bausmė sumažinta beveik metais – iki trejų metų ir 20 dienų įkalinimo.

Šį Kauno apygardos teismo sprendimą M.Mažeika su savo advokatu R.Girdziušu apskundė Aukščiausiajam Teismui. Šis, anot R.Girdziušo, jų skundą priėmė, tačiau posėdžio datos dar nepaskyrė.

Svarbiausias sprendimas – netrukus

Belaukdamas Kauno apylinkės teismo verdikto dėl smurto prieš S.Baliulevičiūtę, M.Mažeika išgirdo ir nuosprendį dėl jau minėto savo draugo, kaip ir jis siejamo su agurkiniais, nužudymo 2016-ųjų kovą.

Šis nusikaltimas buvo įvykdytas už kelių dienų po to, kai M.Mažeikai buvo diagnozuota onkologinė liga, kurį laiką tapusi jo skydu, nors ši netrukdė jam daryti naujų nusikaltimų. Vieną iš jų vainikavo jau minėtas Žemaičių gatvės buto šturmas, surengtas specialiųjų tarnybų, nes nagrinėjant M.Mažeikos draugo nužudymo bylą kaltinamasis dėl savo ligos buvo laisvėje.

Už draugo nužudymą Kauno apygardos teismas pernai rugpjūtį įkalino M.Mažeiką dvylikai metų. Tačiau šis apsiskundė Apeliaciniam teismui. Pastarasis planuoja skelbti savo verdiktą jau spalį – dar prieš paskirtą naują posėdį M.Mažeikos gelbėtojų byloje.NAUJAUSI KOMENTARAI

gerai, kad vietiniai turi savo asila

gerai, kad vietiniai turi savo asila portretas
nes kitu atveju, tai visi vietiniai pletkavotu ir ieskotu savo tarpe kuris gi is saviskiu asilas

kauniete

kauniete portretas
TAI LIETUVOS ATMATOSIR DAR ĮTRAUKĖ TA VAIKINA DURNELI

:)

:) portretas
M. Mažeika ant organų paleist!
VISI KOMENTARAI 9
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Orai
 • TV
  programa
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Facebook
 • Twitter
 • RSS

Galerijos

Daugiau straipsnių