Pakaunės gyventoją valstybė užsimojo apvogti antrą kartą

Dienraščio „Kauno diena“ rašinys

"Ignitis grupei" paskelbus "Energijos skirstymo operatoriaus" (ESO) vardinių akcijų išpirkimą, ne vienas iš smulkiųjų akcininkų liko šokiruotas, nes tai primena vagystę vidury dienos".

Suabejojo kaina

Tokių smulkiųjų akcininkų ESO turi virš 5 tūkst. Pagal Vertybinių popierių įstatymą, net jei smulkieji nesutinka parduoti akcijų, jos būtų nusavintos.

Kauno rajone gyvenantis Vytautas Petras Vaitaitis rugpjūčio pradžioje pateikė ieškinį Vilniaus apygardos teismui dėl teisingos akcijų kainos nustatymo. Apie tai, kad "Ignitis grupė" privalomai superka ESO akcijas, V.P.Vaitaitis sužinojo 2020 m. gegužę. Pranešime buvo nurodyta, kad už vieną vardinę akciją jam bus sumokėta 0,88 euro.

"Pranešime taip pat buvo nurodyta, jei aš atsisakysiu parduoti akcijas iki numatytos datos, "Ignitis grupė" atliks mokėjimus į mano depozitinę sąskaitą ir kreipsis į teismą reikalaudama įpareigoti tvarkytojus vertybinių popierių sąskaitose padaryti įrašus apie neparduotų akcijų teisės perėjimą", – pasakojo V.P.Vaitaitis.

Jam 2002 m. buvo atkurta nuosavybė į beveik 3 ha žemės Alytuje, kuri 1949 m. buvo nusavinta. Žemė buvo padalyta paveldėtojams ir V.P.Vaitaičiui atiteko beveik 1 ha. Už tą 1 ha valstybė atsiskaitė vertybiniais popieriais. Taip V.P.Vaitaitis tapo "Vakarų skirstomųjų tinklų" 36 akcijų valdytoju.

2010 m. buvo nuspręsta sujungti Rytų skirstomuosius ir Vakarų skirstomuosius tinklus ir įsteigti bendrovę "Lesto". 2015 m. "Lesto" ir "Lietuvos dujos" buvo sujungtos įsteigiant naują akcinę bendrovę ESO. Dėl šių priežasčių turėtos akcijos buvo pakeistos į akcinės bendrovės LESTO, o vėliau – ESO akcijas, keitėsi ir akcijų kiekis.

Teismui V.P.Vaitaitis nurodė pranešęs "Ignitis grupei", kad nesutinka su siūloma akcijų išpirkimo kaina. Jo skaičiavimu, už turimas akcijas būtų sumokėta apie 2 tūkst. eurų. V.P.Vaitaitis nurodė, kad sutiktų jas parduoti už 8 tūkst. eurų.

V.P.Vaitaitis kreipėsi į teismą, kad būtų nustatyta  teisinga ESO akcijų kaina. (Justinos Lasauskaitės nuotr.)

"To vieno hektaro žemės Alytuje vertė yra 54 kartus didesnė už mano turimų ESO akcijų. Tačiau net ne tai svarbiausia. "Ignitis grupė" yra valstybės valdoma įmonė. Tai reiškia, kad prieš 20 metų valstybė panašiai atsiskaitė su manim už močiutės nusavintą žemę akcijomis, o šiandien valstybė "Ignitis grupės" vardu iš manęs tas akcijas pasiims pusvelčiui", – stebėjosi V.P.Vaitaitis.

Kodėl pusvelčiui? Vyras tokį vertinimą grindžia Lietuvos banko pranešimu. Jame džiaugiamasi bedrovės "Ignitis grupės" planais išleisti apie 21 mln. paprastųjų vardinių akcijų. Dalis jų užsienio rinkose bus platinama tarptautinių depozitoriumo pakvitavimo pavidalu. Nurodoma, kad vienos akcijos nominali vertė – 22,33 euro.

Štai čia V.P.Vaitaitis ir dėlioja taškus, kad iš jo privalomai išperka už 0,88 euro, o galimai bus parduodama už 22,33 eur. Lietuvos banko pranešime taip pat nurodoma, kad pirmumo teisė įsigyti naujas akcijas suteikiama "Ignitis grupės" vadovams ir esamiems darbuotojams bei buvusiems "Ignitis gamybos" ir ESO akcininkams, kurie pardavė turėtas bendrovių akcijas oficialių siūlymų metu ir nėra pateikę skundų dėl oficialaus siūlymo.

Galima kliūtis – amžius

V.P.Vaitaitis neslepia apmaudo – jo močiutę ištrėmė į Sibirą už tai, kad ji turėjo žemės. Valstybė atkūrė teisingumą pripažindama ir grąžindama močiutės turėtą žemę, už kurią atsiskaitė vertybiniais popieriais.

"Didžioji dalis smulkiųjų akcininkų akcijas gavo panašiomis aplinkybėmis kaip ir aš. Didžioji dalis smulkiųjų akcininkų yra panašaus amžiaus kaip ir aš arba kaip mano teta, kuriai per 90 metų. Ji taip pat turi "Ignitis grupės" valdomų įmonių akcijų, – dėstė į aštuntą dešimtį įkopęs V.P.Vaitaitis. – Jūs man pasakykite, kuris garbaus amžiaus žmogus nusimano apie tas gautas akcijas? Dalis jų greičiausiai paveldėjimo teise jau perėjusios palikuonims, kurie gal net nežino apie jas. Tokie veiksmai gali būti vertinami kaip korupcija valstybės mastu."

Vyras tikino žinantis ir daugiau garbaus amžiaus smulkiųjų akcininkų, kurių netenkina nustatyta ESO akcijų kaina. Tačiau žmonės abejoja, ar yra prasmė veltis į teisminius ginčus ir linkę laukti, kuo baigsis V.P.Vaitaičio civilinė byla prieš "Ignitis grupę".

Vyras taip stebėjosi ir ieškinyje teismui nurodė, kad "Ignitis grupė" neskubėjo jam atsakyti į registruotus pareiškimus. Pirmiausia V.P.Vaitaitis nurodytu pranešime telefonu mėgino suderinti laiką, kad galėtų susipažinti su akcijų kainos nustatymą pagrindžiančiais dokumentais. Tačiau veltui – telefonu žadėta susisiekti, tačiau niekas jam taip ir nepaskambino.

Galiausiai vis dėlto pavyko susisiekti ir suderinti susitikimo laiką ir vietą, tačiau tą dieną, kai buvo numatytas susitikimas, ESO atstovai telefonu informavo, kad su dokumentais susipažinti galima tik Vilniuje, tik kartą per savaitę, tai vėliau V.P.Vaitaitis ir padarė. Anot smulkiojo akcininko, ESO neatsakė ir į du siųstus pareiškimus birželį ir liepą.

Lietuvos bankas – valstybė, Finansų ministerija – valstybė, "Ignitis grupė" – valstybė. Taip ir išeina, kad kažkada valstybė davė, o dabar atima pusvelčiui.

Atsakymas V.P.Vaitaitį pasiekė tik rugpjūčio 17 d. Būtent šią dieną baigėsi terminas parduoti akcijas arba užginčyti siūlomą akcijų kainą. Be kita ko, ESO patvirtino gavę anksčiau V.P.Vaitaičio siųstus laiškus, tačiau paaiškino, kad akcijas išperka "Ignitis grupė", tad, suprask, ponuli, kad ne čia pataikei.

Vyrui paaiškinta, kad privalomo akcijų išpirkimo metu siūloma kaina turi būti iš anksto suderinta su priežiūros institucija – Lietuvos banku. Pastarasis nustatė  0,88 euro. Vertybinių popierių įstatymas nenumato galimybės už akcijas mokėti kitokią, su Lietuvos banku nesuderintą kainą. Tad V.P.Vaitaičio lūkestis už akcijas gauti ne 2 tūkst., o 8 tūkst. eurų be teismo sprendimo neįmanomas.

Ieškos eksperto

Dėl teisingos akcijų kainos nustatymo į teismą buvo krepęsis ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys Vidmantas Martikonis. V.P.Vaitaitis tikina bendravęs su V.Martikoniu. Abu esą pripažino, kad jų situacijos skirtingos jau vien dėl to, kad Vilniaus tarybos narys buvo "Ignitis gamybos", o ne ESO smulkusis akcininkas.

Nepaisant to, kad politikas jau buvo padavęs teismui ieškinį dėl teisingos akcijų kainos nustatymo, o "Ignitis grupė" sudarė taikos susitarimą su antrinės įmonės "Ignitis gamyba" smulkiuoju akcininku V.Martikoniu.

Rugsėjo pabaigoje V.Martikonis BNS patvirtino, kad sudarė taikos susitarimą su "Ignitis grupe" ir atsiėmė ieškinį iš teismo. "Atsiėmiau ieškinį, nes nenoriu dar gerus penkerius metus bylinėtis dėl išperkamų akcijų kainos. Be to, nors "Ignitis gamybos" akcijų išpirkimo kaina, mano nuomone, yra per maža ir neatitinka tikros įmonės vertės, "Ignitis grupės" paskelbtos IPO kainos ribos taip pat nėra paaukštintos ir iš esmės mane tenkina", – BNS sakė V.Martikonis.

Kiek kitaip svarsto V.P.Vaitaitis: "Aš neturiu ko prarasti, net jei negausiu ir tų 2 tūkst. eurų už akcijas." Parengiamasis posėdis civilinėje byloje pagal V.P.Vaitaičio ieškinį jau įvyko, paskirta ir bylos nagrinėjimo data. Prieš valstybinį gigantą stojusiam Kauno rajono gyventojui nerimą kelia dar vienas rūpestis – nepriklausomas ekspertas, kuris įvertintų ESO akcijų kainą. Anot V.P.Vaitaičio, nepriklausomo eksperto paslauga gali atsieiti apie 20–30 tūkst. eurų.

Kreipėsi į Prezidentą

Smulkusis ESO akcininkas atkreipė dėmesį ir į tai, kad akcijų išpirkimas buvo vykdomas karantino metu, galimai skubotai. Anot V.P.Vaitaičio, "Ignitis grupė" valdo netoli 30 įmonių, kurių savininkė yra Finansų ministerija.

"Visur valstybė: Lietuvos bankas – valstybė, Finansų ministerija – valstybė, "Ignitis grupė" – valstybė. Taip ir išeina, kad kažkada valstybė davė, o dabar atima pusvelčiui", – šyptelėjo 370 eurų neįgalumo pensiją gaunantis V.P.Vaitaitis.

"Ignitis grupė" vengė atsakyti į smulkiojo akcininko registruotus pareiškimus. (Evaldo Šemioto nuotr.)

Šias nuoskaudas vyras surašė ir nusiuntė Prezidentui Gitanui Nausėdai. Netgi pateikė pasiūlymą, kad jei jau taip prireikė tų akcijų, tegul ima mainais į tą ne visą hektarą žemės, kurio nuosavybė buvo atkurta po močiutės tremties į Sibirą. "Mano metinis biudžetas yra 5 tūkst. eurų invalidumo pensija, o "Ignitis grupės" teisininkų biudžetas greičiausiai arti milijono valstybinių pinigų. Laimėti prieš tokį monstrą – šansų mažai", – savo padėtį realiai vertino V.P.Vaitaitis.

Mano metinis biudžetas yra 5 tūkst. eurų invalidumo pensija, o "Ignitis grupės" teisininkų biudžetas greičiausia arti milijono valstybinių pinigų.

Prezidentūros kanceliarijos asmenų aptarnavimo skyrius pasidalijo žiniomis, kad Vilniaus apygardos teismas nagrinėja jo keliamus klausimus dėl "Ignitis grupės" privalomų akcijų išpirkimo. Taigi sprendimą civilinėje byloje priims teismas.

Vyras taip pat kreipėsi į generalinį prokurorą Evaldą Pašilį ir prašė įvertinti, ar valstybės veiksmuose atsiskaitant už žemę akcijomis, o vėliau jas išperkant, gali būti korupcijos, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi požymių, taip pat valstybės įvaizdžio žeminimo.

Pareiškimą nagrinėjęs Vilniaus policijos komisariatas atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą argumentuodamas, kad V.P.Vaitaičio skunde nurodyti teiginiai yra deklaratyvaus pobūdžio, neparemti konkrečiais faktiniais duomenimis, kurie leistų teigti, kad buvo padaryta nusikalstama veika.


Komentaras

Artūras Ketlerius

"Ignitis grupės" Komunikacijos tarnybos ryšių su visuomene vadovas

Šiuo metu ESO dar turi virš 5 tūkst. smulkiųjų akcininkų, kuriems priklauso apie 20,95 mln. akcijų. Šias akcijas išpirkus akcininkams bus išmokėta apie 18,44 mln. eurų.

Ieškinys dėl ESO akcijų išpirkimo proceso neturės įtakos kitiems lygiagrečiai vykstantiems procesams, kadangi tiesiogiai jie nėra susiję. Ieškinys neturėjo įtakos ESO ir "Ignitis gamybos" akcijų išbraukimui iš Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržos. Tai padaryta nuo liepos 1 d. "Ignitis gamybos" privalomam akcijų išpirkimui tai taip pat neturėjo įtakos – šis procesas baigėsi rugpjūčio 17 d. Ieškinys neturėjo įtakos ir "Ignitis grupės" pirminiam viešam akcijų platinimui, kuris baigėsi spalio 1 d.

2019 m. gruodžio 4 d. "Ignitis grupės" antrinių bendrovių AB ESO ir AB "Ignitis gamyba" neeiliniuose visuotiniuose akcininkų susirinkimuose buvo priimtas sprendimas išbraukti visas ESO ir "Ignitis gamybos" akcijas iš prekybos AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje. Šie visuotiniai akcininkų susirinkimai buvo sušaukti pagrindinio abiejų bendrovių akcininko AB "Ignitis grupė" iniciatyva, siekiant užtikrinti efektyvų ilgalaikį finansavimą, tam buvo būtinas nuosavo kapitalo struktūros išgryninimas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymu, priėmus sprendimą išbraukti emitento akcijas iš prekybos Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje, privalo būti pateiktas ir įgyvendintas oficialus siūlymas supirkti emitento akcijas, įtrauktas į prekybą Lietuvos Respublikoje veikiančioje reguliuojamoje rinkoje. Jam pasibaigus buvo priimtas sprendimas likusias akcijas išpirkti per privalomo akcijų išpirkimo procesą. Tiek oficialaus, tiek privalomo siūlymo metu akcininkams mokama kaina yra patvirtinta Lietuvos banko.NAUJAUSI KOMENTARAI

Anonimas

Anonimas portretas
pataisau... apvogti jau 30 - t metų...

DONATAS

DONATAS portretas
BANDITAI IR TIEK.ATIMS.AŠ NESISKUNDŽIAU,BET PINIGŲ NEGAVAU.IRGI RAŠIAU PREZIDENTUI,KITIEMS.aTSAKYMO NEGAVAU,PINIGŲ TAIP PAT NEGAVAU.TIESA,PREZIDENTŪRA ATSAKĖ,KAD UŽREGISTRAVO IR TOLIAAU ŠNIPŠT.NĖRA NEI AKCIJŲ,NEI PINIGŲ.NEGI VISOS TEISĖSAUGOS ORGANIZACIJOS LIETUVOS BANKAS,FINANSŲ MINISTERIJA VYRIAUSYBĖ,PREZIDENTŪRA YRA...........

whufaikeenees

whufaikeenees portretas
nu nzn kokiu lochu reikia but ,kad lietuvoj pirkt akcijas.....automatiskas pinigu ismetimas,,o jus tokie seni ir dar pasakomis tikit!!!!
VISI KOMENTARAI 14
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Orai
 • TV
  programa
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Facebook
 • Twitter
 • RSS

Galerijos

Daugiau straipsnių