Kauno rajono viešieji konkursai – saviems?

Kauno rajono savivaldybė ne pirmą kartą įsivelia į teisminius ginčus dėl viešųjų pirkimų konkursų – krenta šešėlis, kad konkursų sąlygos savivaldybėje ruošiamos konkrečiam būsimam laimėtojui.

Trūko kantrybė

Šiemet Kauno rajono savivaldybės paskelbtas keleivių vežimo paslaugų viešasis konkursas, kurio vertė – beveik 38 mln. eurų.  ELTA skelbė, kad sutarties vykdymo periodas – septyneri metai, tačiau dėl konkurenciją ribojančių konkurso sąlygų buvo sustabdytas teismo sprendimu. Nerimą kelia tendencijos, kai viešųjų pirkimų sąlygos už brūkšnio palieka rinkos dalyvius ir galbūt yra pritaikytos konkrečiam būsimajam laimėtojui, pastebėjo keleivių vežimo paslaugas teikiančios bendrovės.

"Kauno rajono savivaldybės organizuojamuose viešųjų pirkimų konkursuose negalintiems dalyvauti tiekėjams trūko kantrybė – savivaldybės viešai prašoma nustoti privilegijuoti savo įmones, laikytis demokratiškos valstybės principo ir skatinti sąžiningą konkurenciją", – "Kauno dienai" sakė viešą laišką išplatinusios keleivių vežimo paslaugas teikiančios bendrovės "Transrevis" direktorius Vladas Dapkus.

Vladas Dapkus

Anot jo, ne vienas viešajame konkurse norėjęs dalyvauti tiekėjas Kauno rajono savivaldybei teikė pretenzijas dėl pirkimo skaidrumo, pasiūlymų vertinimo kriterijų bei konkurso sąlygų, kurios buvo ypač smulkiai detalizuotos, todėl sukėlė pagrįstų įtarimų, jog konkursas skirtas vienam konkrečiam tiekėjui.

V.Dapkus stebisi – užuot pripažinusi savo klaidas ir ištaisiusi galbūt nesąžiningo viešojo konkurso sąlygas, Kauno rajono savivaldybė pirmosios instancijos teismo sprendimą nutarė apskųsti apeliaciniam teismui.

Kaip skelbė naujienų agentūra ELTA, rugsėjo 25 d. Apeliacinis teismas patvirtino, kad Kauno rajono savivaldybės viešojo konkurso sąlygos pažeidžia tiekėjų interesus ir riboja konkurenciją, tai sudaro pagrindą minėtą ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų, pripažinti neteisėtu.

Kauno rajono savivaldybės organizuojamuose viešųjų pirkimų konkursuose negalintiems dalyvauti tiekėjams trūko kantrybė.

Vargiai išpildoma sąlyga

Pirmiausia konkurso dalyviams užkliuvo, kad reikalaujama pateikti siūlymus per itin trumpą laiką – vos trylika darbo dienų. Kita konkurso sąlyga, kurią turėjo įgyvendinti tiekėjai, norėdami gauti maksimalų balų skaičių – teikti vežimo paslaugas 49 autobusais, pagamintais 2019 m., kuriuos konkurso dalyviai turėjo įsipareigoti pristatyti per itin trumpą laikotarpį – ne vėliau nei per vieną mėnesį.

"Tokia konkurso sąlyga sunkiai įgyvendinama – kaip įmanoma pristatyti 49 naujus, visiškai įrengtus autobusus per vieną mėnesį? Be to, toks trumpas pristatymo laikotarpis nulemia ir didesnę vežimo paslaugos kainą, nes apriboja vežėjo galimybes surasti pigesnį transporto tiekėją. Tai įmanoma nebent oficialiam gamintojo atstovui Lietuvoje. Pateikiant ilgesnį pristatymo terminą, pasiūlymas atmetamas, ir vežėjas nebetenka teisės toliau konkuruoti. Lietuvos Respublikos teismai jau ne kartą tokią pirkimo sąlygą pripažino neteisėta: nei per vieną, nei per šešis mėnesius pristatyti visiškai sukomplektuoto autobuso neįmanoma", – aiškino V.Dapkus.

Jis stebėjosi, kodėl tai žinodama Kauno rajono savivaldybė įtraukė šiuos pristatymo terminus į konkurso sąlygas. "Akivaizdi išvada, kad autobusų pristatymo kriterijus yra dirbtinai sukurta sąlyga, skirta konkrečiam vežėjui, jau turinčiam tokį kiekį naujų autobusų – galbūt oficialiam autobusų gamintojo atstovui Lietuvoje. Todėl įmonės pagrįstai abejoja, ar šiuo atveju tai realiai įgyvendinama sąlyga, kuri leidžia konkuruoti tiek mažoms, tiek didelėms įmonėms", – įžvalgomis dalijosi bendrovės vadovas.

Anot V.Dapkaus, joks savo išlaidas planuojantis vežėjas negali rizikuoti ir nelaiko savo parke 49 naujų būtent tokios specifikacijos autobusų, kokie nurodomi pirkimo sąlygose, jei nežino, kad laimės konkursą.

Į kitus aspektus neatsižvelgė

Kauno rajono savivaldybės vežimo paslaugų konkursas iškėlė ir daugiau klausimų jame dalyvauti norėjusioms bendrovėms.

Kaip "Kauno dienai" sakė "Transrevis" vadovas, svarbiausias tokios didelės vertės ir ilgo periodo viešojo pirkimo atrankos kriterijus buvo mažiausios kainos ir kokybės santykis, į kitus aspektus nebuvo atsižvelgta. Vienas tokių – naujų darbo vietų kūrimas ir darbuotojams mokamas atlyginimas.

Viešųjų pirkimų įstatymas numato, kad "darbo užmokesčio dydis yra vienas iš kriterijų, į kuriuos galėtų atsižvelgti Perkančioji organizacija, atrinkdama laimėtoją". V.Dapkaus manymu, toks vertinimo kriterijus būtų naudingas Kauno rajono keleivių vežimo paslaugas teikiančių bendrovių darbuotojams, tad rajono savivaldybės teirautasi, kodėl rengiant konkurso sąlygas į tai nebuvo atsižvelgta. "Gavome atsakymą, kad savivaldybė turi teisę nustatyti tokias konkurso sąlygas, kokias nori, ir patarė kreiptis į Konkurencijos tarybą", – stebėjosi bendrovės vadovas.

"Apmaudu, kad net ir po to, kai teismas pripažino, jog konkurso sąlygos yra diskriminuojančios ir pažeidžia tiekėjų interesus bei galimybę sąžiningai konkuruoti, Kauno rajono savivaldybė nesiėmė taisyti klaidų pirkimo dokumentuose, o toliau už mokesčių mokėtojų lėšas įsivėlė į teisminius ginčus. Galiausiai šių nesuprantamų veiksmų įkaitais lieka Kauno rajono gyventojai, kurie negali naudotis kokybiška paslauga", – kalbėjo bendrovės "Transrevis" direktorius.

Anot jo, panaši situacija buvo susiklosčiusi ir 2018 m. Alytaus miesto organizuotame vežimo paslaugų pirkime, kurį laimėjusios bendrovės autoparke "netikėtai" atsirado 32 visiškai nauji ir konkurso sąlygas idealiai atitinkantys autobusai. Konkurso nugalėtoja surinko maksimalų balų skaičių ir už autobusų naujumą, ir už jų itin greitą pristatymo terminą.

Neįgaliųjų korta

"Kauno dienai" paprašius Kauno rajono savivaldybės pakomentuoti, kaip nutiko, kad teismas sustabdė konkursą dėl konkurenciją ribojančių sąlygų, savivaldybės administracijos direktorius Šarūnas Šukevičius vengė tiesiai atsakyti į klausimus ir kiekvienu atveju traukė neįgaliųjų ir senyvo amžiaus žmonių kortą.

"Kauno rajono savivaldybės pareiga – užtikrinti kokybišką gyventojų pavėžėjimo paslaugą, atsižvelgiant į visų keleivių poreikius, pirmiausia – į senyvo amžiaus žmones, neįgaliuosius, kuriems kelionės viešuoju transportu ypač aktualios. Svarbu atsižvelgti ir į aplinkos taršą, ekonominius ir kitus kriterijus. Kauno rajono savivaldybė, skelbdama konkursą, prašė pasiūlyti kuo didesnį kiekį autobusų iš minimaliai reikalingų, kurie būtų pritaikyti vežti neįgalius žmones. Ar tai nėra normalu? Juk kiekvienas turime pagyvenusių, ligotų, judėjimo sutrikimų turinčių artimųjų, šeimos narių", – raštu "Kauno dienai" atsiųstuose atsakymuose dėstė Š.Šukevičius.

"Kitas konkurso kriterijus buvo susijęs su tiekėjų siūlomų transporto priemonių vidutiniu amžiumi. Sutikite, tai irgi normalu. Žmonės nori keliauti patogiai ir saugiai, o ne senais, taršiais ir nesaugiais kledarais, todėl prašėme siūlyti ne senesnius kaip 10 metų autobusus. Trečias kriterijus buvo susijęs terminu, per kurį tiekėjas pateiktų transporto priemones. Ketvirtas – siūloma kaina", – vardijo vienas iš Kauno rajono savivaldybės vadovų.

"Pirmos instancijos teismas konstatavo, kad savivaldybės siekis užtikrinti neįgalių asmenų poreikius yra nelogiškas ir nepagrįstas, nes perkančioji organizacija privalo žinoti kriterijus, kokia apimtimi reikės užtikrinti tokių keleivių vežimą. Kartu konstatuota, kad pažeidžiamos asmenų grupės interesai negali būti aukojami kitų kriterijų (kainos, kokybės ir kt.) sąskaita", – dėstė savivaldybės atstovas.

Jis tikino, kad iš teismo sprendimo liko neaišku, kaip turėtų būti vertinami pažeidžiamų asmenų paslaugos teikimo kriterijai, o į aukštesnės instancijos teismą buvo kreiptasi dėl pagyvenusių ir neįgalių asmenų teisių interesų gynimo.

"Nei pirmos, nei antros instancijos teismai nekonstatavo konkurencijos ribojimo, tik atkreipė dėmesį į vertinimo rodiklius", – tikino Š.Šukevičius.

Pripažino: sąlygas taisys

Kauno rajono savivaldybės administracijos vadovas kategoriškai neigė verslininkų priekaištus, esą pasiūlymams pateikti buvo duotas itin trumpas terminas.

"Tai netiesa. Preliminariai apie pirkimą buvo paskelbta dar 2018 m. gegužę. Vėliau teisės aktų nustatyta tvarka pirkimo data buvo paskelbta 2019 04 19, o pasiūlymų pateikimo terminas nustatytas 2019 06 28. T. y. pasiūlymams pateikti buvo nustatytas beveik 2,5 mėnesio terminas, o ne 13 dienų", – laiške "Kauno dienai" aiškino Š.Šukevičius ir tikino, kad autobusus konkurso sąlygose iš tiekėjų reikalauta pristatyti ne per mėnesį, kaip sako verslininkai, o per šešis mėnesius.

Pasiteiravus, kodėl savivaldybė nesiėmė taisyti konkurso sąlygų, kai teismas pripažino, kad jos yra diskriminuojančios ir pažeidžia tiekėjų interesus bei galimybę sąžiningai konkuruoti, Š.Šukevičius vėl prakalbo apie neįgaliuosius. "Savivaldybė siekė užtikrinti neįgaliųjų ir judėjimo sutrikimų turinčių asmenų pavėžėjimą. Tokių žmonių Kauno rajone yra daug ir jie turi teisę gauti tokią paslaugą, kurią pirmos instancijos teismas iš esmės buvo uždraudęs. Antros instancijos teismas šį sprendimą pakeitė iš esmės ir konstatavo, kad toks savivaldybės siekis yra teisėtas", – temą kita linkme pakreipė savivaldybės administracijos direktorius.

Jis pripažino, kad vis dėlto teks taisyti naujo konkurso sąlygas atsižvelgiant į rugsėjo 25 d. Apeliacinio teismo sprendimą, kad Kauno rajono savivaldybės viešojo konkurso sąlyga dėl per trumpo autobusų pristatymo laikotarpio pažeidžia tiekėjų interesus ir riboja konkurenciją. "Nustatysime ilgesnį autobusų pristatymo terminą. Tik kas gali įvardyti, koks jis turėtų būti, kur ta pakankama maksimali riba: šeši, aštuoni mėnesiai, metai, dveji? – svarstė Š.Šukevičius.

Scenarijus kartojasi?

Tai jau ne pirmas atvejis, kai Kauno rajono savivaldybės skelbtas konkursas kelia abejonių dėl skaidrumo. Vasaros pabaigoje teismas nusprendė, kad Kauno rajono savivaldybės su bendrove "Ekonovus" pasirašyta sutartis dėl atliekų tvarkymo turi būti anuliuojama. Nurodoma, kad pigesni bendrovės "Kauno švara" pasiūlymai atmesti neteisėtai.

"Kauno švara" į teismą kreipėsi po to, kai jos pasiūlymai net nebuvo vertinti, nors ekonomiškai buvo naudingesni. "Kauno diena" rašė, kad už atliekų tvarkymą buvęs atsakingas Kauno rajono savivaldybės valdininkas įsidarbino "Ekonovus", o šiai nuskilo net ir pasiūlius gerokai didesnę kainą laimėti rajono savivaldybės konkursą. Tačiau dėl tokio savivaldybės sprendimo Kauno savivaldybės kontroliuojama bendrovė "Kauno švara" kreipėsi į teismą ir bylą laimėjo.

Kauno rajono savivaldybės vicemeras Antanas Nesteckis "Kauno dienai" yra patvirtinęs, kad konkurso sąlygas rengė rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos skyrius, kuriam tuomet vadovavo Darius Šlapikas, vėliau tapęs "Ekonovus" Kauno regiono padalinio vadovu.

"Ekonovus" pasiūlyta kaina "Kauno švaros" nurodytą sumą viršijo net dešimtadaliu – daugiau kaip 160 tūkst. eurų brangiau atliekas surinkti pietinėje ir apie 170 tūkst. eurų brangiau tvarkyti atliekas šiaurinėje Kauno rajono teritorijose. "Kauno švaros" pasiūlymai buvo atmesti, nes ši neva nepagrindė vienos iš didžiagabaričių atliekų neįprastai mažos tvarkymo kainos, tačiau teismui šis argumentas nepasirodė pagrįstas. "Kauno švarai" palankiame sprendime konstatuota, kad rajono savivaldybė turi tęsti šio pirkimo procedūras, nes nėra priežasčių, kodėl reikėtų skelbti naują konkursą.

Šis konkursas, nuėjęs iki Kauno apygardos teismo, buvo jau ketvirtas, kurio nepavyksta sėkmingai užbaigti. "Kauno dienai" žinoma, kad ankstesniuose konkursuose būdavo reikalaujama, jog paslaugos teikėjas nebūtų baustas už aplinkosaugos teisės aktų pažeidimus. Pernai "Ekonovus" skirta administracinė bauda už aplinkosaugos pažeidimus, tačiau minėto reikalavimo konkurso sąlygose lyg tyčia nebeliko.

Iki šiol atliekas Kauno rajone tvarkė ir "Kauno švara", ir "Ekonovus". Jau anksčiau "Kauno dienos" kalbintas "Kauno švaros" vadovas išreiškė abejonę, ar konkursų sąlygos paruošiamos tinkamai. Taip pat kyla klausimas, gal pirkimus laimėdavo ne tas paslaugų teikėjas ir konkursai dėl vienokių ar kitokių priežasčių būdavo specialiai nutraukiami?

Kauno rajono savivaldybės atstovai, paprašyti pakomentuoti teismo sprendimą, tuomet tikino, kad savivaldybė tikslas – kokybiška, visavertė ir kartu kuo pigesnė paslauga gyventojams.

Dedasi nieko nežinąs

Šią istoriją priminus Š.Šukevičiui, pastarasis nepanoro nieko komentuoti. "Aš Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriumi pradėjau dirbti tik šių metų pavasarį. Jei turite įrodymų, kad mūsų savivaldybėje proteguojamas kuris nors tiekėjas, prašyčiau informuoti mane arba atsakingas tarnybas", – pareiškė jis.

O teisminiai ginčai vykdant viešuosius pirkimus, Š.Šukevičiaus teigimu, yra normali praktika. "Transporto paslaugų ir atliekų surinkimo sektoriuose vyksta didžiulė konkurencija, verslininkai nori gauti ilgalaikių užsakymų, todėl tikriausiai nerasite savivaldybės, kurioje šie konkursai vyktų be teisminių ginčų", – pareiškė Kauno rajono savivaldybės administracijos vadovas.

Savivaldybės kaltės dėl užsitęsusių konkursų ir bylinėjimosi maratonų jis neįžvelgė, o kaltę vertė verslininkams. "Vienas dabartinių Kauno rajono gyventojams transporto paslaugas teikiančių tiekėjų neatitinka konkurso kriterijų, todėl skundžia konkursą teismams, taip siekdamas kuo ilgesnį laiką gauti pajamų", – pareiškė Š.Šukevičius.NAUJAUSI KOMENTARAI

....

.... portretas
Paskaitykit-Gediminas Vilpisauskas,Kauno diena.Suprasit kokie zmones galimai ten dirba

faktas

faktas portretas
Su tokiu "piaru" toli nenukeliausi, Matijošaiti

QQQ

QQQ portretas
EILINIS PUOLIMAS PRIEŠ RAJONĄ ... SURADO 'ŠESTIORKĄ' UŽ PAŽADUS SUTEIKTI MARŠRUTĄ KAUNE / IR DURNAM AIŠKU, KAD MIESTE JIE DAUG PELNINGESNI/.
VISI KOMENTARAI 27
 • Skelbimai
 • Pranešk
  naujieną
 • Portalo
  svečias
 • Orai
 • TV
  programa
 • Žaidimai
 • Horoskopai
 • Facebook
 • Twitter
 • RSS

Galerijos

Daugiau straipsnių