„Brostos“ bėdos nesibaigia: ar nenukentės gyventojai?

Ne vieną daugiabutį Kaune renovuojančiai bendrovei „Brosta“ – nauji galvos skausmai. Pernai pusmečiui buvo sustabdytas kvalifikacijos atestatas, dabar komisija svarsto jį panaikinti.

Surengė posėdį

Sausio viduryje Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (VTPSI) ir Statybos produkcijos sertifikavimo centras (SPSC) surengė posėdį, kuriame buvo sprendžiama, ar panaikinti bendrovės „Brosta“  kvalifikacijos atestatą.

„Sprendimas dar nepriimtas. Renkama visa reikalinga informacija, ji bus įvertinta ir Atestavimo ekspertai pateiks savo išvadą“, – procedūras vardijo SPSC direktorius Valdemaras Gauronskis.

„Brostos“ kvalifikacijos atestatas sustabdytas nuo praėjusių metų birželio 18 d. Kaip teigė SPSC vadovas, bendrovė siekė susigrąžinti laikinai sustabdytą atestatą, tačiau nesėkmingai.

„Statybos įstatymas numato konkretų atestato sustabdymo terminą – šešiems mėnesiams. Statybos produkcijos sertifikavimo centras buvo gavęs prašymą panaikinti atestato galiojimo sustabdymą anksčiau laiko, tačiau buvo atsakyta, kad Statybos įstatymas už pažeidimus, susijusius su kvalifikacinių reikalavimų neatiktimis, tokios galimybės nenumato“, – teisines vingrybes aiškino V.Gauronskis.

Dirbo be atestato?

Neturinti minėto atestato bendrovė gali vykdyti statybas tik neypatinguose statiniuose. Nors „Brostos“ atestatas buvo laikinai sustabdytas, ji toliau renovavo daugiabučius Kaune, o tokie darbai jau patenka į ypatingų statinių apibrėžimą.

VTPSI nurodė, kad 2021 m. spalio 15 d. Statybos inspekcijos Vidurio Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamentas atliko patikrinimus  Kauno daugiabučiuose gyvenamuose pastatuose: Prancūzų g. 88, Šiaurės pr. 19, Geležinio Vilko g. 19 ir Sukilėlių pr. 88. Ekspertai nustatė, kad „Brosta“ turėjo rangos sutartis minėtiems pastatams modernizuoti (sienoms ir cokoliams šiltinti).

„Vadovaujantis Statybos įstatymo 54 str., už statinio statybą, statinio projektavimo ar statybos valdymą, neturint teisės verstis šia veikla, skiriama bauda nuo 2 896 iki 5 792 eurų. Be to, SPSC gali panaikinti asmens statybos rangovo kvalifikacijos atestatą už šiurkščius įstatymų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų pažeidimus“, – vieną priežasčių, kodėl gali būti panaikintas „Brostos“ kvalifikacijos atestatas, įvardijo VTPSI atstovė viešiesiems ryšiams Rasa Kėkštienė.

Jei „Brosta“ neteks atestato, gyventojams teks ieškoti naujo rangovo, kuris užbaigtų pradėtą daugiabučio renovaciją. (Vilmanto Raupelio nuotr.)

Nepatikimas tiekėjas

Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) skelbia melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą. Į jį sausio 24 d. įtraukta ir „Brosta“. Vadinasi, ši bendrovė metus negalės dalyvauti daugelyje viešųjų pirkimų.

„Įtraukimas į sąrašą nereiškia, kad tiekėjas visais atvejais nebegali dalyvauti pirkimuose. Nors tiekėjo galimybės dalyvauti ir laimėti pirkimuose tampa ribotos (jis gali būti šalinamas iš pirkimo procedūrų), tam tikrais atvejais dalyvavimas yra galimas. Pavyzdžiui, kai dalyvaujama pirkime, kuriame nekeliamas reikalavimas dėl tokio pašalinimo pagrindo.

Arba, esant tokiam reikalavimui, tiekėjas įrodo, kad yra „apsivalęs“. Tai toks mechanizmas, kai tiekėjui leidžiama pasitaisyti, pateikti perkančiajai organizacijai jo „apsivalymą“ patvirtinančius dokumentus. Konkretaus pirkimo atveju dėl tiekėjo „apsivalymo“ priemonių tinkamumo sprendžia ir sprendimą priima perkančioji organizacija“, – aiškinama VPT atstovų „Kauno dienai“ atsiųstame komentare.

VPT atstovai nurodė, kad „Brostos“ įtraukimo į Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą pagrindas – Viešųjų pirkimų įstatymo 46 str. 4 d. 4 punkto pažeidimas. Dėl įtraukimo į šį sąrašą „Brosta“ nesėkmingai bandė gintis teismuose, bet teisėjų sprendimas nebuvo palankus.

„Kaip skelbiama teismo nutartyje, tiekėjas, siekdamas gauti kuo daugiau naudingumo balų UAB „Kauno būtų ūkis“ pirkime, pasiūlymuose nurodė faktinės tikrovės neatitinkančią informaciją apie už sutarties vykdymą atsakingo darbuotojo patirtį. Patikrinus informaciją apie ankstesnę tiekėjo vykdytą Rangos sutartį, paaiškėjo, kad šios sutarties darbų vadovu buvo kitas asmuo, nei tiekėjas nurodė pateikiamoje informacijoje dalyvaudamas UAB „Kauno butų ūkis“ pirkime.

Ši informacija buvo reikšminga pasiūlymo ekonominio naudingumo vertinimui – perkančiajai organizacijai parenkant pasiūlymą buvo aktualu tai, kad siūlomas specialistas būtų dalyvavęs sėkmingų daugiabučio namo atnaujinimo darbų vykdyme būtent kaip statinio statybos darbų vadovas“, – apie tai, kokią melagingą informaciją pateikė „Brosta“, patikslino VPT.

Specialistai „Kauno dienai“ aiškino, kad Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtinta, kad tiekėjas gali apskųsti perkančiosios organizacijos sprendimą dėl įtraukimo į Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą. Tokiu atveju, jei teismas patenkintų tiekėjo reikalavimą, perkančioji organizacija nedelsdama turėtų pašalinti tokį tiekėją iš sąrašo. Kitais atvejais nėra galimybės išbraukti tiekėjo iš sąrašo, kol nesuėjo nustatytas vienų metų terminas.

VPT interneto puslapyje esančiame Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąraše ties „Brosta“ yra įkelta ir nuoroda į Lietuvos apeliacinio teismo nutartį. Teismas atmetė „Brostos“ skundą ir bendrovę paliko minėtame sąraše.

Savo kaltės neįžvelgia

Į „Kauno dienos“ užduotus klausimus „Brostai“ atsakymus atsiuntė bendrovei atstovaujantis advokatas Andrius Budvytis.

Teisininkas dienraščiui aiškino, esą VTPSI pateikė SPSC pranešimą dėl galimų bendrovės „Brosta“ pažeidimų objektuose ir prašo SPSC įvertinti situaciją.

„Bendrovė, reaguodama į VTPSI veiksmus, pateikė SPSC rašytinius paaiškinimus. Faktinės aplinkybės ir pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad „Brosta“ nepadarė VTPSI nurodytų pažeidimų, o statybų inspekcija neištyrė (nesigilino), neišsamiai ištyrė visas faktines aplinkybes ir dokumentus, turinčius esminės reikšmės situacijos vertinimui, neteisingai aiškino susidariusią situaciją, todėl padarė nepagrįstą ir neteisingą išvadą dėl galimo „Brostos“ veiklos neteisėtumo tuo aspektu, kad statybos rangos darbai objekte buvo vykdomi neturint galiojančio atestato, suteikiančio teisę būti ypatingojo statinio statybos rangovu“, – bendrovės poziciją perteikė advokatas.

Pasak A.Budvyčio, dėl susidariusios situacijos SPSC surengė ekspertų posėdį, į kurį teikti paaiškinimų buvo pakviesta tiek VTPSI, tiek „Brosta“. Po pateiktų paaiškinimų SPSC nusprendė reikalauti iš „Brostos“ papildomos informacijos ir dokumentų.

Už statinio statybą, statinio projektavimo ar statybos valdymą neturint teisės verstis šia veikla skiriama bauda nuo 2 896 iki 5 792 eurų.

„Šiuo metu SPSC nėra priėmusi jokio sprendimo dėl UAB „Brosta“ atestato, suteikiančio teisę būti ypatingojo statinio statybos rangovu. Mūsų įsitikinimu, nėra nei teisinio, nei faktinio pagrindo jį naikinti. „Brosta“ nevertina hipotetinių situacijų ir po SPSC sprendimo (palankaus ar nepalankaus) pateiks savo komentarą aptariamu klausimu“, – į „Kauno dienos“ klausimą, kaip bendrovė ketina dirbti toliau, jei atestatas vis dėlto bus panaikintas, atsakė „Brostai“ atstovaujantis advokatas.

Jis aiškino, kad „Brostai“ atestatas, suteikiantis teisę būti ypatingojo statinio statybos rangovu, esą buvo sustabdytas išimtinai dėl žmogiškosios klaidos. Pasak advokato, bendrovei ištaisius formalius trūkumus ir suėjus poveikio priemonės terminui, atestato galiojimas turėjo būti atnaujintas.

Dienraštis paprašė pakomentuoti, dėl kokių priežasčių bendrovė buvo įtraukta į melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą. Teisininkas gynėsi, esą bendrovė įtraukta nepagrįstai.

„Bendrovė „Brosta“ nepateikė „Kauno butų ūkiui“ jokios melagingos informacijos. „Brostos“ įsitikinimu, „Kauno butų ūkis“ įtraukė bendrovę į melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą nepagrįstai. Šiuo metu dėl „Kauno butų ūkio“ sprendimo įtraukti „Brostą“ į melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą vyksta ginčas teisme. Apie situaciją plačiau galėsime komentuoti pasibaigus teisminiams ginčams“, – nurodė A.Budvytis.


Pataria ieškotis naujo rangovo

„Kauno diena“ rašė, kad buvo laikinai sustabdytas „Brostos“ kvalifikacijos atestatas. Tuomet Būsto energijos taupymo agentūra (BETA) ragino gyventojus nedelsti ir ieškoti kito rangovo, taip sumažinant riziką, kad renovacijos darbai gali užtrukti ir nebus spėta darbų atlikti laiku.

„Įmonės atestato galiojimo sustabdymas reiškia, kad dėl padarytų pažeidimų rangovas negali laikinai verstis statyba, t.y. negali atlikti statybos darbų. Taip pat šiuo laikotarpiu įmonė negali išrašyti aktų. Projekto administratoriui rekomenduotume nutraukti rangos sutartį su sutartinių įsipareigojimų negalinčiu vykdyti rangovu ir, nusipirkus likusius atlikti rangos darbus, tęsti projekto įgyvendinimą su nauju rangovu“, – savo poziciją lapkritį „Kauno dienai“ išreiškė BETA atstovai.

Agentūros atstovai pažymėjo, kad renovuojamų namų gyventojai valstybės paramą renovacijai gali prarasti vieninteliu atveju – jeigu projektas nebus įgyvendintas arba nebus pasiekti Valstybės paramos teikimo tvarkos apraše nustatyti rodikliai. Tad galima daryti prielaidą, kad „Brosta“, laikinai neturėdama kvalifikacijos atestato, gali iki galo neužtikrinti darbų kokybės arba jų iš viso neatlikti laiku. Taigi, jei išsipildytų juodžiausias scenarijus ir „Brosta“ praras kvalifikacijos atestatą, gyventojams visą renovacijos kainą gali tekti dengti vien savo lėšomis.NAUJAUSI KOMENTARAI

rolandas

rolandas portretas
vargsai paskuiniai uzsiima renovacija puikiai zinau brosa normali imone dziaugis reikia urin oki rangova kodel panevezio resas nerenovuoja ar kios sambios imones juk kiekvienam asilui neisaikinsi kad firmos be uzdarbio prakiskai dirba cia jokios korupcijos nes niekas nenori uos renovacijos kiek reikalu kiek suskiu dar ikrinanciu ir profesoriu kiek kiekviename name zinovai kodel baisus jusu ie namai kokios laipines rusiskos be kai aeina darbininkai ai jau norisi kad uz dyka

baisu

baisu portretas
Baisesnes firmos nera, samdo kas papuola, kokybe baisi, tokiems reikia atimti visiems laikams atestata.

Saulius

Saulius portretas
TIK BROSTAI PATIKECIAU RENOVUOTI SAVO NAMA.SUPERINIS KOLEKTYVAS IR GERIAUSIA KOKYBE.TIK ZINOMA LABAI JAU NENAUDINGAS KONKURENTAS KAZKAM
VISI KOMENTARAI 10

Galerijos

Daugiau straipsnių