Suduotas smūgis tarptautiniam organizuotam nusikalstamumui: išaiškintas ginkluotas susivienijimas