Piketas prieš planus dalį Kauno rajono teritorijos prijungti prie miesto