Parašų pristatymas VRK dėl dalyvavimo EP rinkimuose