Pagerbtas iš Vilniaus kilusio W. Pileckio atminimas