Nepriklausomybės aikštėje plevėsuoja trijų Baltijos valstybių vėliavos