Į amžinojo poilsio vietą išlydėta R. Kmieliauskaitė