REKLAMA
2015 m. Kovo 30 d.


 • TV3
 • 00:45
  Kita žemė (Another Earth, 2011)
 • 06:10
  Teleparduotuvė (Teleparduotuvė)
 • 06:25
  Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai (America´s Funniest Home Videos)
 • 06:55
  Simpsonai (The Simpsons, 2013)
 • 07:25
  Simpsonai (The Simpsons, 2013)
 • 07:55
  Moterys meluoja geriau (Moterys meluoja geriau, 2012)
 • 08:25
  Moterys meluoja geriau (Moterys meluoja geriau, 2012)
 • 08:55
  Meilės sūkuryje (Sturm der Liebe, 2013)
 • 10:00
  Ekstrasensai detektyvai (Psychic Detectives, 2014)
 • 11:00
  Naktis muziejuje (Night at the Museum, 2006)
 • 13:30
  Legenda apie Korą (The Legend of Korra, 2013)
 • 14:00
  Kempiniukas Plačiakelnis (SpongeBob SquarePants, 2009)
 • 14:30
  Simpsonai (The Simpsons, 2013)
 • 15:00
  Simpsonai (The Simpsons, 2013)
 • 15:30
  Laukinė Esmeralda (La Gata, 2014)
 • 16:30
  TV Pagalba (TV Pagalba, 2013)
 • 18:30
  TV3 žinios (TV3 žinios)
 • 19:20
  TV3 sportas (TV3 sportas)
 • 19:25
  TV3 orai (TV3 orai)
 • 19:30
  Puolusių angelų miestas (Puolusių angelų miestas, 2015)
 • 20:30
  Farai (Farai, 2014)
 • 21:00
  Tobula kopija (Tobula kopija, 2015)
 • 21:30
  TV3 vakaro žinios (TV3 vakaro žinios)
 • 22:00
  TV3 sportas (TV3 sportas)
 • 22:05
  TV3 orai (TV3 orai)
 • 22:10
  Apsukrios kambarinės (Devious Maids, 2013)
 • 22:30
  Šeima (The Family, 2013)
 • 23:10
  Privati praktika (Private Practice, 2008)

 • LNK
 • 00:05
  Trijų dienų vadybininkai (The Goods: Live Hard, Sell Hard, 2009)
 • 01:50
  Per plauką nuo pražūties (Striking Distance, 1993)
 • 03:45
  Programos pabaiga
 • 03:50
  Lietuva Tavo delne
 • 06:25
  Dienos programa
 • 06:30
  Skūbis Dū. Paslapčių biuras
 • 06:55
  Tomas ir Džeris
 • 07:25
  Kempiniukas Plačiakelnis
 • 07:50
  Volkeris, Teksaso reindžeris
 • 08:50
  Medalionas (The Medallion, 2003)
 • 10:40
  Boltas (Bolt, 2008)
 • 12:35
  Tomo ir Džerio pasakos
 • 13:05
  Tomas ir Džeris
 • 13:35
  Kempiniukas Plačiakelnis
 • 14:00
  Bėgantis laikas
 • 16:30
  Labas vakaras, Lietuva
 • 17:05
  Yra kaip yra
 • 18:30
  Žinios. Kriminalai
 • 19:25
  Sportas
 • 19:28
  Orai
 • 19:30
  KK2
 • 20:20
  Nuo... Iki
 • 21:00
  Juodos katės
 • 21:30
  Žinios. Verslas
 • 22:04
  Sportas
 • 22:08
  Orai
 • 22:10
  Nindzė žudikas (Ninja Assassin, 2009)
 • 22:10
  VAKARO SEANSAS Džona Heksas (Jonah Hex, 2010)
 • 23:45
  Sekso magistrai

 • LRT Televizija
 • 00:00
  Vakaro žinios
 • 00:20
  Auksinė Agatos Kristi kolekcija. Mis Marpl (Agatha Christie´s Marple 1, 2004)
 • 01:55
  Pinigų karta
 • 02:40
  Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas
 • 03:30
  Bėdų turgus
 • 04:15
  Giminės. Gyvenimas tęsiasi
 • 05:00
  Pasaulio panorama
 • 05:25
  Savaitė
 • 06:00
  Lietuvos Respublikos himnas
 • 06:05
  Labas rytas, Lietuva
 • 06:30
  Žinios
 • 06:35
  Orai
 • 06:37
  Labas rytas, Lietuva
 • 07:00
  Žinios
 • 07:05
  Orai
 • 07:07
  Sportas
 • 07:10
  Labas rytas, Lietuva
 • 07:30
  Žinios
 • 07:35
  Orai
 • 07:37
  Sportas
 • 07:40
  Labas rytas, Lietuva
 • 08:00
  Žinios
 • 08:05
  Orai
 • 08:07
  Labas rytas, Lietuva
 • 08:30
  Žinios
 • 08:35
  Orai
 • 08:37
  Sportas
 • 08:40
  Labas rytas, Lietuva
 • 09:00
  Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
 • 09:50
  Miestelio ligoninė (The Royal 6, 2007)
 • 10:40
  Nuodėminga meilė
 • 11:30
  Pasaulio panorama
 • 12:00
  Savaitė
 • 12:15
  Tikri vyrai
 • 12:30
  Tautos balsas
 • 13:05
  Istorijos detektyvai
 • 13:05
  Stilius. Gyvenimo būdo žurnalas
 • 14:00
  Žinios
 • 14:15
  Laba diena, Lietuva
 • 15:00
  LRT radijo žinios
 • 15:05
  Laba diena, Lietuva
 • 16:00
  Žinios
 • 16:10
  Komisaras Reksas
 • 16:15
  Nuodėminga meilė (Verbotene Liebe 11. Wiedersehen auf Mallorca, 2012)
 • 17:00
  Akis už akį (Leverage 5, 2012)
 • 17:45
  Muzikinis projektas Dainų daina
 • 18:15
  Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
 • 18:37
  Sportas
 • 18:40
  Orai
 • 18:45
  Naisių vasara
 • 19:30
  Nacionalinė paieškų tarnyba
 • 20:25
  Loterija Perlas
 • 20:30
  Panorama
 • 21:05
  Dėmesio centre
 • 21:20
  Sportas
 • 21:25
  Orai
 • 21:29
  Loterija Perlas
 • 21:30
  Teisė žinoti
 • 22:15
  Mūsų pasaulis. Japonija: senstančios visuomenės iššūkiai (This World: The Great Japanese Retirement)
 • 22:20
  Putino sistema (The Putin System)
 • 23:30
  Šventė Kvėdarnoje