REKLAMA

TV Programa


 • TV3
 • 00:30
  CSI elektroninių nusikaltimų skyrius (C.S.I.: Cyber, 2015)
 • 01:25
  Amerikiečiai (The Americans, 2015)
 • 02:15
  Naujokė (New Girl, 2014)
 • 02:40
  CSI kriminalistai (C.S.I.: Crime Scene Investigation)
 • 03:30
  Aferistas (White Collar)
 • 04:20
  Programos pabaiga (Programos pabaiga)
 • 06:40
  Teleparduotuvė (Teleparduotuvė)
 • 06:55
  Simpsonai (The Simpsons, 1994)
 • 07:25
  Simpsonai (The Simpsons, 1994)
 • 07:55
  Slibinų dresuotojai (Dragons: Riders of Berk, 2012)
 • 08:25
  Moterys meluoja geriau (Moterys meluoja geriau)
 • 08:55
  Meilės sūkuryje (Sturm der Liebe, 2014)
 • 10:00
  Daktarė Emilė Ouvens (Emily Owens M.D., 2012)
 • 11:00
  Moderni šeima (Modern Family, 2012)
 • 11:30
  Moderni šeima (Modern Family, 2012)
 • 12:00
  Tėtis namuose (Tėtis namuose)
 • 13:00
  Slibinų dresuotojai (Dragons: Riders of Berk, 2012)
 • 13:30
  Simpsonai (The Simpsons, 1994)
 • 14:00
  Simpsonai (The Simpsons, 1994)
 • 14:30
  Mažoji nuotaka (Sapna Babul Ka Bidaai, 2008)
 • 15:30
  Kerštinga meilė (Lo Imperdonable)
 • 16:30
  TV Pagalba (TV Pagalba, 2013)
 • 18:30
  TV3 žinios (TV3 žinios)
 • 19:20
  TV3 sportas (TV3 sportas)
 • 19:25
  TV3 orai (TV3 orai)
 • 19:30
  Rezidentai (Rezidentai, 2015)
 • 20:00
  Prieš srovę (Prieš srovę)
 • 21:00
  Moterys meluoja geriau (Moterys meluoja geriau)
 • 21:30
  TV3 vakaro žinios (TV3 vakaro žinios)
 • 22:20
  TV3 sportas (TV3 sportas)
 • 22:25
  TV3 orai (TV3 orai)
 • 22:30
  Kobra 11 (Alarm Für Cobra 11)
 • 23:30
  Kaip išsisukt įvykdžius žmogžudystę (How to Get Away with Murder, 2014)
 • 23:35
  Nuodėmių daktaras (Rush, 2014)

 • LNK
 • 00:15
  Kortų namelis (House of Cards)
 • 01:15
  Sekso magistrai (Masters of Sex)
 • 02:20
  Mentalistas (The Mentalist)
 • 03:15
  Programos pabaiga
 • 06:25
  Dienos programa
 • 06:30
  Žuviukai burbuliukai (Bubble Guppies, 2011)
 • 06:55
  Madagaskaro pingvinai (Penguins of Madagascar)
 • 07:25
  Kempiniukas Plačiakelnis (SpongeBob SquarePants, 2011)
 • 07:50
  Volkeris, Teksaso reindžeris (Walker, Texas Ranger)
 • 08:50
  Pamišę dėl šokių (Footloose)
 • 10:55
  Jau atvažiavom? (Are We There Yet?)
 • 12:40
  Tomo ir Džerio šou (The Tom & Jerry Show)
 • 13:05
  Madagaskaro pingvinai (Penguins of Madagascar)
 • 13:35
  Kempiniukas Plačiakelnis (SpongeBob SquarePants, 2011)
 • 14:00
  Meilės randai (Iffet)
 • 16:30
  Labas vakaras, Lietuva
 • 17:15
  Yra, kaip yra
 • 18:30
  Žinios. Kriminalai
 • 19:25
  Sportas
 • 19:28
  Orai
 • 19:30
  KK2
 • 20:20
  Pagalbos skambutis
 • 21:00
  Visi vyrai - kiaulės...
 • 21:30
  Žinios. Verslas
 • 21:54
  Sportas
 • 21:58
  Orai
 • 22:00
  Vakaro seansas Ekstremalus greitis (Torque)
 • 22:00
  Vakaro seansas Kelias (The Road)
 • 23:45
  Kortų namelis (House of Cards)

 • LRT Televizija
 • 00:05
  Trumposios žinios
 • 00:10
  Teroras Norvegijoje: akistata su žudiku (Norway Massacre: The Killer s Mind, 2011)
 • 01:00
  LRT radijo žinios
 • 01:10
  Komisaras Reksas
 • 02:00
  LRT radijo žinios
 • 02:10
  Klauskite daktaro
 • 03:00
  LRT radijo žinios
 • 03:05
  Nacionalinė paieškų tarnyba
 • 04:00
  LRT radijo žinios
 • 04:05
  Teisė žinoti
 • 05:00
  LRT radijo žinios
 • 05:10
  Istorijos detektyvai
 • 06:00
  Lietuvos Respublikos himnas
 • 06:05
  Labas rytas, Lietuva
 • 09:00
  Žinios
 • 09:05
  Orai
 • 09:07
  Sportas
 • 09:15
  Komisaras Reksas
 • 10:05
  Senis
 • 11:05
  Nacionalinė paieškų tarnyba
 • 12:00
  Žinios
 • 12:10
  Teroras Norvegijoje: akistata su žudiku (Norway Massacre: The Killer s Mind, 2011)
 • 13:00
  Žinios
 • 13:10
  Klauskite daktaro
 • 14:00
  Žinios. Orai
 • 14:15
  Laba diena, Lietuva
 • 15:00
  Žinios. Orai
 • 15:05
  Laba diena, Lietuva
 • 16:00
  Žinios. Orai
 • 16:20
  Kaip atsiranda daiktai
 • 16:35
  Senis
 • 17:40
  Klauskite daktaro
 • 18:30
  Šiandien. Aktualijų laida
 • 19:15
  Sportas
 • 19:18
  Orai
 • 19:30
  Emigrantai
 • 20:25
  Loterija Perlas
 • 20:30
  Panorama
 • 21:05
  Dėmesio centre
 • 21:20
  Sportas
 • 21:25
  Orai
 • 21:29
  Loterija Perlas
 • 21:30
  Nacionalinė ekspedicija Nemunu per Lietuvą
 • 22:25
  Trumposios žinios
 • 22:30
  Karinės paslaptys
 • 23:10
  Šlovės dienos
 • 23:25
  Trumposios žinios
 • 23:30
  Šlovės dienos