REKLAMA
2014 m. Gruodžio 19 d.


 • TV3
 • 00:10
  Kaulai (Bones, 2013)
 • 01:10
  Elitinis būrys (MEK 8, 2011)
 • 01:40
  Nuodėmingoji Kalifornija (Californication, 2012)
 • 06:35
  Teleparduotuvė (Teleparduotuvė)
 • 06:50
  Simpsonai (The Simpsons, 1995)
 • 07:20
  Simpsonai (The Simpsons, 1995)
 • 07:50
  Gydytojos dienoraštis (Doctor´s Diary - Männer sind die beste Medizin, 2008)
 • 08:55
  Daktarė Emilė Ouvens (Emily Owens M.D., 2012)
 • 10:00
  Aistros spalvos (El color de la Pasión, 2014)
 • 11:00
  TV Pagalba (TV Pagalba, 2013)
 • 12:55
  Ančiukas Donaldas ir draugai (Donald Duck Presents, 1983)
 • 13:30
  Vėžliukai nindzės (Teenage Mutant Ninja Turtles, 2013)
 • 14:00
  Kempiniukas Plačiakelnis (SpongeBob SquarePants, 2008)
 • 14:30
  Simpsonai (The Simpsons, 1995)
 • 15:00
  Simpsonai (The Simpsons, 1995)
 • 15:30
  Nemylima (La Malquerida, 2014)
 • 16:30
  TV Pagalba (TV Pagalba, 2013)
 • 18:15
  Euras 2015 (Euras 2015)
 • 18:30
  TV3 žinios (TV3 žinios)
 • 19:20
  TV3 sportas (TV3 sportas)
 • 19:25
  TV3 orai (TV3 orai)
 • 19:30
  Batuotas katinas Pūkis (Puss in Boots, 2011)
 • 21:10
  Vienas namuose 3 (Home Alone 3, 1997)
 • 23:15
  Išgyvenimas (Extant, 2014)
 • 23:20
  Išgyventi Kalėdas (Surviving Christmas, 2004)

 • LNK
 • 00:55
  Nikita (Nikita I, 2010)
 • 01:50
  Sveikatos ABC televitrina
 • 02:45
  Programos pabaiga
 • 06:30
  Dienos programa
 • 06:35
  Smalsutė Dora (Dora the Explorer, 2012)
 • 07:00
  Mažieji Tomas ir Džeris III (Tom & Jerry Kids III, 1993)
 • 07:25
  Kempiniukas Plačiakelnis (SpongeBob SquarePants II, 2000)
 • 07:50
  Volkeris, Teksaso reindžeris (Walker, Texas Ranger, 1996)
 • 08:50
  Pagalbos skambutis
 • 09:55
  Yra kaip yra
 • 11:00
  Yra kaip yra
 • 12:00
  Yra kaip yra
 • 12:55
  Mažieji Tomas ir Džeris III (Tom & Jerry Kids III, 1993)
 • 13:25
  Keista šeimynėlė (Fairly Odd Parents, 2013)
 • 13:55
  Katinas Leopoldas sapne ir tikrovėje (Kot Leopold vo Sne i Nayavu, 1984)
 • 14:10
  Ugnis ir Ledas (Kuzey Guney, 2011)
 • 16:30
  Labas vakaras, Lietuva
 • 17:15
  24 valandos
 • 18:30
  Žinios. Kriminalai
 • 19:25
  Sportas
 • 19:28
  Orai
 • 19:30
  KK2 penktadienis
 • 21:00
  Šventę švęsti
 • 22:10
  VAKARO SEANSAS Hidalgas (Hidalgo, 2004)
 • 22:40
  Šioje šalyje nėra vietos senukams (No Country For Old Men, 2007)

 • LRT Televizija
 • 00:00
  Dabar pasaulyje
 • 00:00
  Pasaulio dokumentika. Dievų lopšys (Cradle of the Gods, 2012)
 • 01:00
  Senis (Der Alte, 2003)
 • 02:00
  Laba diena, Lietuva
 • 03:45
  Lietuvos tūkstantmečio vaikai
 • 04:35
  Tikri vyrai
 • 05:20
  Lietuva gali
 • 06:00
  Lietuvos Respublikos himnas
 • 06:05
  Labas rytas, Lietuva
 • 06:30
  Žinios
 • 06:35
  Orai
 • 06:37
  Labas rytas, Lietuva
 • 07:00
  Žinios
 • 07:05
  Orai
 • 07:07
  Sportas
 • 07:10
  Labas rytas, Lietuva
 • 07:30
  Žinios
 • 07:35
  Orai
 • 07:37
  Sportas
 • 07:40
  Labas rytas, Lietuva
 • 08:00
  Žinios
 • 08:05
  Orai
 • 08:07
  Labas rytas, Lietuva
 • 08:30
  Žinios
 • 08:35
  Orai
 • 08:37
  Sportas
 • 08:40
  Labas rytas, Lietuva
 • 09:00
  Komisaras Reksas 13 (Il commissario Rex 13 / Kommissar Rex 13, 2011)
 • 10:00
  Namelis prerijose (The Little House on the Prairie, 1974)
 • 11:00
  Svajonę turiu
 • 12:30
  Keliai. Mašinos. Žmonės
 • 13:00
  Mažasis princas (The Little Prince, 2010)
 • 13:30
  Magiški fėjų Vinksių nuotykiai 6 (Winx Club 6, 2013)
 • 14:00
  Laba diena, Lietuva
 • 14:05
  Žinios
 • 14:15
  Orai
 • 14:20
  Laba diena, Lietuva
 • 15:45
  Žinios
 • 16:00
  Sportas
 • 16:03
  Orai
 • 16:05
  Komisaras Reksas 13 (Il commissario Rex 13 / Kommissar Rex 13, 2011)
 • 17:10
  Didysis Gregas 4 (Der Dicke 4 / The Big Greg 4, 2012)
 • 18:15
  Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
 • 18:22
  Sportas
 • 18:24
  Orai
 • 18:30
  Žingsnis po žingsnio. Būstas
 • 18:45
  Didieji lūkesčiai (Great Expectations, 2011)
 • 19:50
  Duokit šansą
 • 20:25
  Loterija Perlas
 • 20:30
  Panorama
 • 20:55
  Sportas
 • 20:58
  Orai
 • 21:00
  Duokim garo!
 • 22:00
  Loterija Perlas
 • 22:05
  Duokim garo!
 • 22:50
  Olimpinio čempiono, krepšininko Arvydo Sabonio jubiliejui