REKLAMA


 • TV3
 • 00:35
  Nužudyti Bilą (Kill Bill: Vol. 1, 2003)
 • 02:40
  Programos pabaiga (Programos pabaiga)
 • 06:40
  Teleparduotuvė (Teleparduotuvė)
 • 06:55
  Simpsonai (The Simpsons, 1990)
 • 07:25
  Simpsonai (The Simpsons, 1990)
 • 07:55
  Kempiniukas Plačiakelnis (SpongeBob SquarePants, 2010)
 • 08:25
  Ponas Jangas (Mr. Young)
 • 08:55
  Meilės sūkuryje (Sturm der Liebe, 2014)
 • 10:00
  A komanda (The A-Team, 2010)
 • 13:00
  Kempiniukas Plačiakelnis (SpongeBob SquarePants, 2010)
 • 13:30
  Simpsonai (The Simpsons, 1990)
 • 14:00
  Simpsonai (The Simpsons, 1991)
 • 14:30
  Mažoji nuotaka (Sapna Babul Ka Bidaai, 2008)
 • 15:00
  Mažoji nuotaka (Sapna Babul Ka Bidaai, 2008)
 • 15:30
  Kerštinga meilė (Lo Imperdonable)
 • 16:30
  TV Pagalba (TV Pagalba, 2013)
 • 18:30
  TV3 žinios (TV3 žinios)
 • 19:20
  TV3 sportas (TV3 sportas)
 • 19:25
  TV3 orai (TV3 orai)
 • 19:30
  Tobula kopija (Tobula kopija, 2015)
 • 20:00
  Pavojingi aukštakulniai (Pavojingi aukštakulniai)
 • 21:00
  Moterys meluoja geriau (Moterys meluoja geriau)
 • 21:30
  TV3 vakaro žinios (TV3 vakaro žinios)
 • 21:45
  007 Operacija Skyfall (Skyfall, 2012)
 • 22:15
  TV3 sportas (TV3 sportas)
 • 22:25
  TV3 orai (TV3 orai)
 • 22:30
  Kerštas (Revenge, 2014)
 • 23:30
  Melas ir paslaptys (Secrets and Lies)

 • LNK
 • 00:00
  Dalasas (Dallas, 2014)
 • 01:25
  Ieškokit Gudručio! (Get Smart, 2008)
 • 03:30
  Programos pabaiga
 • 06:25
  Dienos programa
 • 06:30
  Šegis ir Skūbis Dū (Shaggy & Scooby-Doo Get a Clue!, 2006)
 • 06:55
  Agentas Šunytis (Tuff Puppy, 2014)
 • 07:25
  Kempiniukas Plačiakelnis (SpongeBob SquarePants, 2007)
 • 07:50
  Volkeris, Teksaso reindžeris (Walker, Texas Ranger, 1993)
 • 08:55
  Legenda apie Zoro (The Legend of Zorro, 2005)
 • 11:35
  Kelionė į paslaptingąją salą (Journey 2: The Mysterious Island, 2012)
 • 13:25
  Kempiniukas Plačiakelnis (SpongeBob SquarePants, 2007)
 • 13:55
  Ponia Dila (Dila Hanim, 2013)
 • 16:30
  Labas vakaras, Lietuva
 • 17:15
  24 valandos
 • 18:30
  Žinios. Kriminalai
 • 19:25
  Sportas
 • 19:28
  Orai
 • 19:30
  KK2
 • 20:20
  Nuo... Iki
 • 21:00
  Visi vyrai - kiaulės...
 • 21:30
  Žinios. Verslas
 • 22:04
  Sportas
 • 22:08
  Orai
 • 22:10
  Vakaro seansas Galutinis tikslas 2 (Final Destination 2, 2003)
 • 23:35
  Tikras teisingumas 2. Mirties angelas (True Justice II. Angel of Death, 2012)

 • LRT Televizija
 • 00:35
  Lotynų Amerikos platybėse
 • 01:30
  Mis Marpl. Žmogžudystė klebonijoje
 • 03:05
  Lietuvos tūkstantmečio vaikai
 • 04:00
  Savaitė
 • 04:50
  Pavojingi jausmai
 • 05:14
  Pavojingi jausmai
 • 05:40
  Klausimėlis.lt
 • 06:00
  Lietuvos Respublikos himnas
 • 06:05
  Labas rytas, Lietuva
 • 06:30
  Žinios
 • 06:35
  Orai
 • 06:37
  Labas rytas, Lietuva
 • 07:00
  Žinios
 • 07:05
  Orai
 • 07:07
  Sportas
 • 07:10
  Labas rytas, Lietuva
 • 07:30
  Žinios
 • 07:35
  Orai
 • 07:37
  Sportas
 • 07:40
  Labas rytas, Lietuva
 • 08:00
  Žinios
 • 08:05
  Orai
 • 08:07
  Labas rytas, Lietuva
 • 08:30
  Žinios
 • 08:35
  Orai
 • 08:37
  Labas rytas, Lietuva
 • 09:00
  Žinios
 • 09:05
  Orai
 • 09:07
  Sportas
 • 09:15
  Komisaras Reksas
 • 10:05
  Senis
 • 11:05
  Keliai. Mašinos. Žmonės
 • 11:35
  Istorijos detektyvai
 • 12:30
  Savaitė
 • 13:30
  Klauskite daktaro
 • 14:00
  Žinios. Orai
 • 14:15
  Laba diena, Lietuva
 • 15:00
  Žinios. Orai
 • 15:05
  Laba diena, Lietuva
 • 16:00
  Žinios. Orai
 • 16:25
  Klausimėlis.lt
 • 16:40
  Kaip atsiranda daiktai
 • 17:05
  Berlyno policija
 • 18:00
  Klauskite daktaro
 • 18:30
  Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
 • 19:10
  Sportas
 • 19:13
  Orai
 • 19:20
  Nacionalinė paieškų tarnyba
 • 20:10
  Dėmesio pakrašty
 • 20:25
  Loterija Perlas
 • 20:30
  Panorama. Verslas. Kultūra
 • 21:05
  Dėmesio centre
 • 21:20
  Sportas
 • 21:25
  Orai
 • 21:29
  Loterija Perlas
 • 21:30
  Teisė žinoti
 • 22:20
  Trumposios žinios
 • 22:25
  Neištesėti Apple pažadai
 • 23:25
  Trumposios žinios
 • 23:30
  Šlovės dienos
 • 23:40
  Paslaptingoji Afrika