REKLAMA
2014 m. Spalio 1 d.


 • TV3
 • 00:20
  Transporteris (Transporter: The Series, 2012)
 • 01:20
  Pabėgimo karaliai (Breakout Kings, 2012)
 • 02:10
  Choras (Glee, 2012)
 • 03:05
  Amerikiečiai (The Americans, 2012)
 • 06:35
  Teleparduotuvė (Teleparduotuvė)
 • 06:50
  Slibinų dresuotojai (Dragons: Riders of Berk, 2012)
 • 07:20
  Simpsonai (The Simpsons, 1990)
 • 07:50
  Brazilijos aveniu (Avenida Brazil)
 • 08:55
  Meilės sūkuryje (Sturm der Liebe, 2013)
 • 10:00
  Du tėvai ir du sūnūs (Два отца и два сына, 2013)
 • 10:30
  Du tėvai ir du sūnūs (Два отца и два сына, 2013)
 • 11:00
  Aistros spalvos (El color de la Pasión, 2014)
 • 12:00
  Ponas Jangas (Mr. Young, 2010)
 • 12:30
  Transformeriai. Praimas (Transformers: Prime)
 • 13:00
  Mažylių nuotykiai (The Minimighty Kids)
 • 13:30
  Čipas ir Deilas skuba į pagalbą (Chip n´ Dale Rescue Rangers)
 • 14:00
  Slibinų dresuotojai (Dragons: Riders of Berk, 2012)
 • 14:30
  Simpsonai (The Simpsons, 1990)
 • 15:00
  Simpsonai (The Simpsons, 1990)
 • 15:30
  Nemylima (La Malquerida, 2014)
 • 16:30
  TV Pagalba (TV Pagalba, 2013)
 • 17:40
  Kvieskite daktarą! (Kvieskite daktarą!, 2013)
 • 18:30
  TV3 žinios (TV3 žinios)
 • 19:20
  TV3 sportas (TV3 sportas)
 • 19:25
  TV3 orai (TV3 orai)
 • 19:30
  Brolių kraujas (Brolių kraujas, 2014)
 • 20:30
  Pasmerkti 3 (Pasmerkti 3, 2014)
 • 21:00
  Aš – kino žvaigždė (Aš – kino žvaigždė, 2014)
 • 21:30
  TV3 vakaro žinios (TV3 vakaro žinios)
 • 21:55
  TV3 sportas (TV3 sportas)
 • 22:00
  TV3 orai (TV3 orai)
 • 22:05
  Vikingų loto (Vikingų loto)
 • 22:10
  Elementaru (Elementary, 2013)
 • 23:10
  Pelkė (The Glades, 2013)
 • 23:20
  CSI kriminalistai (C.S.I.: Crime Scene Investigation)

 • LNK
 • 00:00
  Gyvenimas pagal Harietą (Harry´s Law II, 2012)
 • 00:55
  Persekiotojai (Chase, 2010)
 • 01:50
  Įvykis (The Event, 2010)
 • 02:45
  Programos pabaiga
 • 05:55
  Dienos programa
 • 06:00
  Labas vakaras, Lietuva
 • 06:35
  Smalsutė Dora (Dora the Explorer, 2012)
 • 07:00
  Tomas ir Džeris (Tom and Jerry Theatricals, 1980)
 • 07:25
  Kempiniukas Plačiakelnis (SpongeBob SquarePants VII, 2010)
 • 07:50
  Volkeris, Teksaso reindžeris (Walker, Texas Ranger, 1993)
 • 08:50
  24 valandos
 • 09:55
  Yra kaip yra
 • 11:00
  KK2
 • 11:55
  Nuo... Iki...
 • 12:55
  Kempiniukas Plačiakelnis (SpongeBob SquarePants VII, 2010)
 • 13:25
  Ogis ir tarakonai (Oggy and the Cockroaches IV, 2012)
 • 13:35
  Kung Fu Panda (Kung Fu Panda II, 2013)
 • 14:10
  Be kaltės kalta (Fatmagul´un sucu ne?, 2012)
 • 16:30
  Labas vakaras, Lietuva
 • 17:15
  Yra kaip yra
 • 18:30
  Žinios. Kriminalai
 • 19:25
  Sportas
 • 19:28
  Orai
 • 19:30
  KK2
 • 20:25
  Gyvenimo receptai
 • 21:30
  Žinios. Verslas
 • 22:04
  Sportas
 • 22:08
  Orai
 • 22:10
  VAKARO SEANSAS Išrinktųjų medžioklė (Push, 2009)

 • LRT Televizija
 • 00:00
  Pasaulio dokumentika. Į gamtą (Ud i naturen / In the Country, 2008)
 • 00:30
  Šnipai (Spooks)
 • 01:35
  Senis (Der Alte, 1977)
 • 02:45
  Laba diena, Lietuva
 • 04:30
  Specialus tyrimas
 • 05:05
  Emigrantai
 • 06:00
  Lietuvos Respublikos himnas
 • 06:05
  Labas rytas, Lietuva
 • 06:30
  Žinios
 • 06:35
  Orai
 • 07:00
  Žinios
 • 07:05
  Orai
 • 07:07
  Sportas
 • 07:30
  Žinios
 • 07:35
  Orai
 • 07:37
  Sportas
 • 08:00
  Žinios
 • 08:05
  Orai
 • 08:30
  Žinios
 • 08:35
  Orai
 • 08:37
  Sportas
 • 09:00
  Komisaras Reksas 14 (Il commissario Rex 14 / Kommissar Rex 14, 2012)
 • 10:00
  Namelis prerijose (The Little House on the Prairie, 1974)
 • 11:00
  Emigrantai
 • 12:00
  Specialus tyrimas
 • 12:35
  Lašas po lašo
 • 12:45
  Žingsnis po žingsnio. Būstas
 • 13:00
  Magiški fėjų Vinksių nuotykiai 5 (Winx Club 5, 2012)
 • 13:30
  Mažasis princas (The Little Prince, 2010)
 • 14:00
  Žinios
 • 14:10
  Orai
 • 14:15
  Laba diena, Lietuva
 • 15:45
  Žinios
 • 16:00
  Sportas
 • 16:03
  Orai
 • 16:05
  Komisaras Reksas (Kommissar Rex, 2008)
 • 17:10
  Šerloko Holmso nuotykiai (The Adventures of Sherlock Holmes, 1984)
 • 18:15
  Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
 • 18:40
  Sportas
 • 18:43
  Orai
 • 18:50
  Gyvenimas
 • 19:50
  Meilė kaip mėnulis
 • 20:25
  Loterija Perlas
 • 20:30
  Panorama
 • 21:00
  Dėmesio centre
 • 21:10
  Sportas
 • 21:12
  Orai
 • 21:15
  Auksinis protas
 • 22:00
  Loterija Perlas
 • 22:05
  Auksinis protas
 • 23:00
  Vakaro žinios
 • 23:15
  Sportas
 • 23:18
  Orai
 • 23:25
  Pasaulio dokumentika. Į gamtą (Ud i naturen / In the Country, 2008)
 • 23:25
  Pasaulio dokumentika. Australija. Keliautojo laiku vadovas (Australia: The Time Traveller`s Guide)