REKLAMA
2014 m. Liepos 31 d.


 • TV3
 • 01:00
  Daktaras Hausas (House M.D., 2010)
 • 06:45
  Teleparduotuvė (Teleparduotuvė)
 • 07:00
  Pilotas Balu (Tale Spin)
 • 07:30
  Simpsonai (The Simpsons, 2008)
 • 08:00
  Brazilijos aveniu (Avenida Brazil)
 • 09:05
  Meilės sūkuryje (Sturm der Liebe, 2013)
 • 10:10
  Visada sakyk visada (Bсегда говори всегда, 2008)
 • 11:15
  Antinas Narsuolis (Darkwing Duck)
 • 11:45
  Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai (America´s Funniest Home Videos)
 • 12:20
  Juodoji skylė (Black Hole High, 2005)
 • 12:50
  Transformeriai. Praimas (Transformers: Prime, 2010)
 • 13:20
  Antinas Narsuolis (Darkwing Duck)
 • 13:50
  Pilotas Balu (Tale Spin)
 • 14:20
  Simpsonai (The Simpsons, 2008)
 • 14:50
  Nuostabi meilė (Que Bonito Amor, 2012)
 • 15:50
  Nuostabi meilė (Que Bonito Amor, 2012)
 • 16:45
  Moterys meluoja geriau (Moterys meluoja geriau, 2008)
 • 17:15
  Moterys meluoja geriau (Moterys meluoja geriau, 2008)
 • 17:50
  Kvieskite daktarą! (Kvieskite daktarą!, 2013)
 • 18:30
  TV3 žinios (TV3 žinios)
 • 19:15
  TV3 sportas (TV3 sportas)
 • 19:20
  TV3 orai (TV3 orai)
 • 19:25
  TV Pagalba (TV Pagalba, 2013)
 • 20:00
  Visos Australijos dulkės (Visos Australijos dulkės, 2014)
 • 21:00
  Meilė ar pinigai? (Meilė ar pinigai?, 2014)
 • 21:30
  TV3 vakaro žinios (TV3 vakaro žinios)
 • 21:50
  TV3 sportas (TV3 sportas)
 • 21:52
  TV3 orai (TV3 orai)
 • 21:55
  Žalioji enciklopedija (Žalioji enciklopedija)
 • 22:00
  Gelbėtojų būrys (SAF3, 2013)
 • 23:00
  Rembo. Pirmasis kraujas 3 (Rambo III, 1988)
 • 23:05
  Rembo. Pirmasis kraujas 2 (Rambo: First Blood Part II, 1985)

 • LNK
 • 00:00
  Havajai 5. 0 (Hawaii 5-0 III, 2012)
 • 00:55
  Nikita (Nikita III, 2012)
 • 01:50
  Išrinktieji (Supernatural V, 2009)
 • 02:45
  Programos pabaiga
 • 06:30
  Dienos programa
 • 06:35
  Beprotiški mažųjų nuotykiai (Steven Spielberg Presents Tiny Toon Adventures II, 1991)
 • 07:00
  Tomas ir Džeris (Tom and Jerry Theatricals, 1980)
 • 07:25
  Kung Fu Panda (Kung Fu Panda: Legends of Awesomeness, 2011)
 • 07:50
  Volkeris, Teksaso reindžeris (Walker, Texas Ranger, 1993)
 • 08:50
  24 valandos
 • 10:10
  Tikras gyvenimas: Internete visi lygūs
 • 11:10
  K11: Komisarai tiria. Pinigai iš dangaus
 • 11:50
  Pagalbos skambutis
 • 12:55
  Kung Fu Panda (Kung Fu Panda: Legends of Awesomeness, 2011)
 • 13:20
  Ogis ir tarakonai (Oggy and the Cockroaches IV, 2012)
 • 13:30
  Kaukė (The Mask II, 1995)
 • 13:55
  Pavogtas gyvenimas (Lo Que La Vida Me Robo, 2014)
 • 14:50
  Be kaltės kalta (Fatmagul´un sucu ne?, 2012)
 • 17:00
  Labas vakaras, Lietuva
 • 17:30
  24 valandos
 • 18:30
  Žinios. Kriminalai
 • 19:25
  Sportas
 • 19:28
  Orai
 • 19:30
  Tikras gyvenimas: Mama ir pamotė
 • 20:35
  Baisiausia mano gyvenimo savaitė
 • 21:30
  Žinios. Verslas
 • 22:04
  Sportas
 • 22:08
  Orai
 • 22:10
  VAKARO SEANSAS Smagus pasivažinėjimas (Joy Ride, 2001)

 • LRT Televizija
 • 00:30
  Šnipai (Spooks, 2002)
 • 01:30
  Senis (Der Alte, 1977)
 • 02:40
  Programos pabaiga
 • 06:00
  Lietuvos Respublikos himnas
 • 06:05
  Labas rytas, Lietuva
 • 06:30
  Žinios
 • 06:34
  Orai
 • 06:35
  Labas rytas, Lietuva
 • 06:50
  Ekspertas
 • 06:55
  Labas rytas, Lietuva
 • 07:00
  Žinios
 • 07:05
  Orai, sportas
 • 07:10
  Labas rytas, Lietuva
 • 07:30
  Žinios
 • 07:35
  Orai, sportas
 • 07:40
  Labas rytas, Lietuva
 • 08:00
  Žinios
 • 08:03
  Orai
 • 08:05
  Labas rytas, Lietuva
 • 08:30
  Žinios
 • 08:35
  Orai, sportas
 • 08:40
  Labas rytas, Lietuva
 • 09:00
  Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
 • 10:00
  Namelis prerijose (The Little House on the Prairie, 1974)
 • 11:00
  Lilehameris (Lilyhammer 2, 2013)
 • 12:00
  Gyvenimas
 • 12:45
  Žingsnis po žingsnio. Būstas
 • 13:00
  Rojus Lietuvoj
 • 14:00
  Žinios
 • 14:05
  Sportas
 • 14:10
  Orai
 • 14:15
  Emigrantai
 • 15:00
  Puaro (Agatha Christie: Poirot 1, 1989)
 • 16:00
  Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
 • 17:00
  Ryto suktinis su Zita Kelmickaite
 • 18:00
  Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
 • 18:20
  Sportas
 • 18:25
  Orai
 • 18:30
  Naisių vasara
 • 19:30
  Auksinės rankos
 • 20:25
  Loterija Perlas
 • 20:30
  Panorama
 • 20:50
  Sportas
 • 20:55
  Orai
 • 21:00
  Lilehameris (Lilyhammer 2, 2013)
 • 22:00
  Loterija Perlas
 • 22:05
  Specialus tyrimas
 • 23:00
  Vakaro žinios
 • 23:15
  Užsienio naujienos
 • 23:20
  Sportas
 • 23:25
  Orai
 • 23:30
  Rojus Lietuvoj
 • 23:30
  Rojus Lietuvoj