REKLAMA
2015 m. Gegužės 27 d.


 • TV3
 • 00:15
  Daktaras Hausas (House M.D.)
 • 01:15
  CSI kriminalistai (C.S.I.: Crime Scene Investigation)
 • 02:05
  Gražuolė ir pabaisa (Beauty and the Beast, 2012)
 • 02:55
  Las Vegasas (Vegas)
 • 03:45
  Lyga (The League)
 • 04:10
  Lyga (The League)
 • 05:55
  Teleparduotuvė (Teleparduotuvė)
 • 06:10
  Mažieji išdykėliai (Little Tornados)
 • 06:25
  Mažieji išdykėliai (Little Tornados)
 • 06:40
  Mažieji išdykėliai (Little Tornados)
 • 06:55
  Simpsonai (The Simpsons, 1993)
 • 07:25
  Simpsonai (The Simpsons, 1993)
 • 07:55
  Moterys meluoja geriau (Moterys meluoja geriau, 2014)
 • 08:25
  Moterys meluoja geriau (Moterys meluoja geriau, 2014)
 • 08:55
  Meilės sūkuryje (Sturm der Liebe, 2014)
 • 10:00
  Ekstrasensai detektyvai (Psychic Detectives)
 • 11:00
  TV Pagalba (TV Pagalba, 2013)
 • 12:55
  Nuotykių metas (Adventure Time)
 • 13:30
  Madagaskaro pingvinai (Penguins of Madagascar)
 • 14:00
  Kempiniukas (SpongeBob SquarePants, 2002)
 • 14:30
  Simpsonai (The Simpsons, 1993)
 • 15:00
  Simpsonai (The Simpsons, 1993)
 • 15:30
  Laukinė Esmeralda (La Gata, 2014)
 • 16:30
  TV Pagalba (TV Pagalba, 2013)
 • 18:30
  TV3 žinios (TV3 žinios)
 • 19:20
  TV3 sportas (TV3 sportas)
 • 19:25
  TV3 orai (TV3 orai)
 • 19:30
  Pakartok! (Pakartok!, 2015)
 • 21:00
  Tobula kopija (Tobula kopija, 2015)
 • 21:30
  TV3 vakaro žinios (TV3 vakaro žinios)
 • 21:55
  TV3 sportas (TV3 sportas)
 • 22:00
  TV3 orai (TV3 orai)
 • 22:05
  Vikingų loto (Vikingų loto)
 • 22:10
  Dėžė (The Box, 2009)
 • 23:15
  Privati praktika (Private Practice, 2008)

 • LNK
 • 00:05
  Visa menanti
 • 01:00
  Specialioji Los Andželo policija
 • 01:55
  Grubus žaidimas
 • 02:50
  Programos pabaiga
 • 02:55
  Lietuva Tavo delne
 • 06:25
  Dienos programa
 • 06:30
  Kas naujo, Skūbi-Dū?
 • 06:55
  Džonis Testas
 • 07:25
  Kempiniukas Plačiakelnis
 • 07:50
  Volkeris, Teksaso reindžeris
 • 08:55
  24 valandos
 • 10:20
  Yra kaip yra
 • 11:45
  Nuo... Iki...
 • 12:25
  KK2
 • 13:10
  Džonis Testas
 • 13:40
  Kempiniukas Plačiakelnis
 • 14:05
  Bėgantis laikas
 • 16:30
  Labas vakaras, Lietuva
 • 17:05
  Yra kaip yra
 • 18:30
  Žinios. Kriminalai
 • 19:25
  Sportas
 • 19:28
  Orai
 • 19:30
  KK2
 • 20:20
  Paskutinis šansas
 • 21:00
  Juodos katės
 • 21:30
  Žinios. Verslas
 • 22:04
  Sportas
 • 22:08
  Orai
 • 22:10
  VAKARO SEANSAS Pasmerktas būrys
 • 22:10
  VAKARO SEANSAS Susišaudymas
 • 23:50
  Visa menanti

 • LRT Televizija
 • 00:35
  Teisė žinoti
 • 01:30
  Laba diena, Lietuva
 • 03:40
  Emigrantai
 • 04:30
  Specialus tyrimas
 • 05:15
  Tautos balsas
 • 05:40
  Klausimėlis.lt
 • 06:00
  Lietuvos Respublikos himnas
 • 06:05
  Labas rytas, Lietuva
 • 06:30
  Žinios
 • 06:35
  Orai
 • 06:37
  Labas rytas, Lietuva
 • 07:00
  Žinios
 • 07:05
  Orai
 • 07:07
  Sportas
 • 07:10
  Labas rytas, Lietuva
 • 07:30
  Žinios
 • 07:35
  Orai
 • 07:37
  Sportas
 • 07:40
  Labas rytas, Lietuva
 • 08:00
  Žinios
 • 08:05
  Orai
 • 08:07
  Labas rytas, Lietuva
 • 08:30
  Žinios
 • 08:35
  Orai
 • 08:37
  Sportas
 • 08:40
  Labas rytas, Lietuva
 • 09:00
  Žinios
 • 09:05
  Orai
 • 09:07
  Sportas
 • 09:15
  Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
 • 10:05
  Senis (Der Alte, 1977)
 • 11:05
  Meilė kaip mėnulis
 • 11:55
  Specialus tyrimas
 • 12:45
  Emigrantai
 • 13:30
  Keliai. Mašinos. Žmonės
 • 14:00
  Žinios
 • 14:15
  Laba diena, Lietuva
 • 15:00
  LRT radijo žinios
 • 15:05
  Laba diena, Lietuva
 • 16:00
  Žinios
 • 16:25
  Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
 • 17:15
  Didysis Gregas (Der Dicke 3 / The Big Greg 3, 2009)
 • 18:15
  Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
 • 18:32
  Sportas
 • 18:35
  Orai
 • 18:40
  Meilė kaip mėnulis
 • 19:30
  Gyvenimas
 • 20:25
  Loterija Perlas
 • 20:30
  Panorama. Verslas. Kultūra
 • 21:05
  Dėmesio centre
 • 21:20
  Sportas
 • 21:25
  Orai
 • 21:29
  Loterija Perlas
 • 21:30
  Auksinis protas
 • 22:45
  Tautos balsas
 • 23:10
  Vakaro žinios
 • 23:35
  Sportas
 • 23:38
  Orai
 • 23:40
  Didysis Gregas (Der Dicke 3 / The Big Greg 3, 2009)
 • 23:40
  Didysis Gregas (Der Dicke 3 / The Big Greg 3, 2009)