REKLAMA


 • TV3
 • 00:30
  CSI elektroninių nusikaltimų skyrius (C.S.I.: Cyber)
 • 01:25
  Tėvynė (Homeland)
 • 02:15
  Naujokė (New Girl)
 • 02:40
  S dalelių paslaptys (The Sparticle Mystery)
 • 03:15
  S dalelių paslaptys (The Sparticle Mystery)
 • 03:45
  Programos pabaiga (Programos pabaiga)
 • 06:40
  Teleparduotuvė (Teleparduotuvė)
 • 06:55
  Simpsonai (The Simpsons)
 • 07:25
  Simpsonai (The Simpsons)
 • 07:55
  Kempiniukas Plačiakelnis (SpongeBob SquarePants)
 • 08:25
  Moterys meluoja geriau (Moterys meluoja geriau)
 • 08:55
  Meilės sūkuryje (Sturm der Liebe)
 • 10:00
  Medikai (Lekarze aka Medics)
 • 11:00
  Ekstrasensai tiria (Extrasensor´s investigation)
 • 12:00
  Pavojingi aukštakulniai (Pavojingi aukštakulniai)
 • 13:00
  Kempiniukas Plačiakelnis (SpongeBob SquarePants)
 • 13:30
  Simpsonai (The Simpsons)
 • 14:00
  Simpsonai (The Simpsons)
 • 14:30
  Mažoji nuotaka (Sapna Babul Ka Bidaai)
 • 15:00
  Mažoji nuotaka (Sapna Babul Ka Bidaai)
 • 15:30
  Kerštinga meilė (Lo Imperdonable)
 • 16:30
  TV Pagalba (TV Pagalba)
 • 18:30
  TV3 žinios (TV3 žinios)
 • 19:20
  TV3 sportas (TV3 sportas)
 • 19:25
  TV3 orai (TV3 orai)
 • 19:30
  Tobula kopija (Tobula kopija)
 • 20:00
  Prieš srovę (Prieš srovę)
 • 21:00
  Moterys meluoja geriau (Moterys meluoja geriau)
 • 21:30
  TV3 vakaro žinios (TV3 vakaro žinios)
 • 22:20
  TV3 sportas (TV3 sportas)
 • 22:25
  TV3 orai (TV3 orai)
 • 22:30
  Kobra 11 (Alarm Für Cobra 11)
 • 23:30
  Melas ir paslaptys (Secrets and Lies)
 • 23:35
  Nuodėmių daktaras (Rush)

 • LNK
 • 00:00
  Dalasas (Dallas, 2014)
 • 00:55
  Detektyvė Džonson (Closer , The, 2008)
 • 01:50
  Mentalistas (The Mentalist, 2008)
 • 02:45
  Programos pabaiga
 • 06:25
  Dienos programa
 • 06:30
  Šegis ir Skūbis Dū (Shaggy & Scooby-Doo Get a Clue!, 2007)
 • 06:55
  Agentas Šunytis (T.U.F.F. Puppy, 2014)
 • 07:25
  Kempiniukas Plačiakelnis (SpongeBob SquarePants, 2007)
 • 07:50
  Volkeris, Teksaso reindžeris (Walker, Texas Ranger, 1996)
 • 08:50
  Tokia jau mano dalia (Just My Luck, 2006)
 • 10:55
  Kapitonas Zumas (Zoom, 2006)
 • 12:40
  Tomo ir Džerio šou (The Tom & Jerry Show, 2013)
 • 13:05
  Agentas Šunytis (T.U.F.F. Puppy, 2014)
 • 13:35
  Kempiniukas Plačiakelnis (SpongeBob SquarePants VII, 2010)
 • 14:00
  Ponia Dila (Dila Hanim, 2013)
 • 16:30
  Labas vakaras, Lietuva
 • 17:15
  Yra, kaip yra
 • 18:30
  Žinios. Kriminalai
 • 19:25
  Sportas
 • 19:28
  Orai
 • 19:30
  KK2
 • 20:20
  Pagalbos skambutis
 • 21:00
  Visi vyrai - kiaulės...
 • 21:30
  Žinios. Verslas
 • 22:04
  Sportas
 • 22:08
  Orai
 • 22:10
  Vakaro seansas Apsuptyje (Under Siege, 1992)

 • LRT Televizija
 • 00:30
  Europos futbolo čempionato atrankos rungtynių apžvalga
 • 01:05
  Trumposios žinios
 • 01:10
  Berlyno policija
 • 02:00
  Trumposios žinios
 • 02:05
  Dėmesio pakrašty
 • 02:20
  Laba diena, Lietuva
 • 04:15
  Trumposios žinios
 • 04:20
  Nacionalinė paieškų tarnyba
 • 05:10
  Istorijos detektyvai
 • 06:00
  Lietuvos Respublikos himnas
 • 06:05
  Labas rytas, Lietuva
 • 06:30
  Žinios
 • 06:35
  Orai
 • 06:37
  Labas rytas, Lietuva
 • 07:00
  Žinios
 • 07:05
  Orai
 • 07:07
  Sportas
 • 07:10
  Labas rytas, Lietuva
 • 07:30
  Žinios
 • 07:35
  Orai
 • 07:37
  Labas rytas, Lietuva
 • 07:37
  Sportas
 • 07:40
  Labas rytas, Lietuva
 • 08:00
  Žinios
 • 08:05
  Orai
 • 08:07
  Labas rytas, Lietuva
 • 08:30
  Žinios
 • 08:35
  Orai
 • 08:37
  Labas rytas, Lietuva
 • 09:00
  Žinios
 • 09:05
  Orai
 • 09:07
  Sportas
 • 09:15
  Komisaras Reksas
 • 10:05
  Senis
 • 11:05
  Mūsų gyvūnai
 • 11:35
  Nacionalinė paieškų tarnyba
 • 12:30
  Kova su terorizmu
 • 13:15
  Mokslo ekspresas
 • 13:30
  Klauskite daktaro
 • 14:00
  Žinios. Orai
 • 14:15
  Laba diena, Lietuva
 • 15:00
  Žinios. Orai
 • 15:05
  Laba diena, Lietuva
 • 16:00
  Žinios. Orai
 • 16:25
  Dėmesio pakrašty
 • 16:40
  Kaip atsiranda daiktai
 • 17:05
  Berlyno policija
 • 18:00
  Klauskite daktaro
 • 18:30
  Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
 • 19:15
  Sportas
 • 19:18
  Orai
 • 19:30
  Emigrantai
 • 20:25
  Loterija Perlas
 • 20:30
  Panorama. Verslas. Kultūra
 • 21:05
  Dėmesio centre
 • 21:20
  Sportas
 • 21:25
  Orai
 • 21:29
  Loterija Perlas
 • 21:30
  Nacionalinė ekspedicija Nemunu per Lietuvą
 • 22:25
  Trumposios žinios
 • 22:30
  Tikri vyrai
 • 23:25
  Trumposios žinios
 • 23:30
  Šlovės dienos
 • 23:45
  Kova su terorizmu