REKLAMA

TV Programa


 • TV3
 • 00:30
  Kaulai (Bones, 2014)
 • 01:30
  Amerikiečiai (The Americans, 2015)
 • 02:20
  CSI kriminalistai (C.S.I.: Crime Scene Investigation)
 • 03:10
  Aferistas (White Collar)
 • 04:00
  Programos pabaiga (Programos pabaiga)
 • 06:40
  Teleparduotuvė (Teleparduotuvė)
 • 06:55
  Simpsonai (The Simpsons, 1994)
 • 07:25
  Simpsonai (The Simpsons, 1994)
 • 07:55
  Slibinų dresuotojai (Dragons: Riders of Berk, 2012)
 • 08:25
  Moterys meluoja geriau (Moterys meluoja geriau)
 • 08:55
  Meilės sūkuryje (Sturm der Liebe, 2014)
 • 10:00
  Daktarė Emilė Ouvens (Emily Owens M.D., 2012)
 • 11:00
  Rezidentai (Rezidentai, 2015)
 • 11:30
  Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai (America´s Funniest Home Videos)
 • 12:00
  Farai (Farai)
 • 13:00
  Slibinų dresuotojai (Dragons: Riders of Berk, 2012)
 • 13:30
  Simpsonai (The Simpsons, 1994)
 • 14:00
  Simpsonai (The Simpsons, 1994)
 • 14:30
  Mažoji nuotaka (Sapna Babul Ka Bidaai, 2008)
 • 15:30
  Kerštinga meilė (Lo Imperdonable)
 • 16:30
  Vilnius gyvai (Vilnius gyvai)
 • 18:30
  TV3 žinios (TV3 žinios)
 • 19:20
  TV3 sportas (TV3 sportas)
 • 19:25
  TV3 orai (TV3 orai)
 • 19:30
  Ilgo plauko istorija (Tangled, 2010)
 • 21:20
  Toras (Thor, 2011)
 • 22:30
  Už priešo linijos 2. Blogio ašis (Behind Enemy Lines II: Axis of Evil, 2006)
 • 23:45
  Rydikas (Riddick, 2013)

 • LNK
 • 00:20
  Kortų namelis (House of Cards, 2014)
 • 01:20
  Sekso magistrai (Masters of Sex, 2015)
 • 02:25
  Sveikatos ABC televitrina
 • 02:55
  Programos pabaiga
 • 06:25
  Dienos programa
 • 06:30
  Žuviukai burbuliukai (Bubble Guppies, 2011)
 • 06:55
  Madagaskaro pingvinai (Penguins of Madagascar, 2011)
 • 07:25
  Kempiniukas Plačiakelnis (SpongeBob SquarePants, 2011)
 • 07:50
  Volkeris, Teksaso reindžeris (Walker, Texas Ranger, 1996)
 • 08:50
  Pagalbos skambutis
 • 09:35
  K11: Komisarai tiria
 • 10:20
  K11: Komisarai tiria
 • 11:05
  Tikras gyvenimas: Motina ir sūnūs
 • 12:05
  Tikras gyvenimas: Gegutė
 • 13:05
  Madagaskaro pingvinai (Penguins of Madagascar, 2011)
 • 13:35
  Kempiniukas Plačiakelnis (SpongeBob SquarePants, 2011)
 • 14:00
  Meilės randai (Iffet, 2011)
 • 16:30
  Labas vakaras, Lietuva
 • 17:15
  24 valandos
 • 18:30
  Žinios. Kriminalai
 • 19:25
  Sportas
 • 19:28
  Orai
 • 19:30
  KK2 penktadienis
 • 21:00
  Kalėdų eglutės įžiebimas Vilniuje
 • 22:00
  VAKARO SEANSAS. Žudikas manyje (The Killer Inside Me, 2010)
 • 22:20
  Eglutės 3 (Ёлки 3, 2013)

 • LRT Televizija
 • 00:15
  Trumposios žinios
 • 00:20
  Komisaras Reksas
 • 00:20
  Bėdų turgus
 • 01:00
  LRT radijo žinios
 • 01:10
  Popietė su Algimantu Čekuoliu
 • 01:10
  Komisaras Reksas
 • 01:35
  Klauskite daktaro
 • 02:00
  LRT radijo žinios
 • 02:10
  Klauskite daktaro
 • 02:20
  Laba diena, Lietuva
 • 03:00
  LRT radijo žinios
 • 03:05
  Specialus tyrimas
 • 04:00
  LRT radijo žinios
 • 04:05
  Lietuvos tūkstantmečio vaikai
 • 04:15
  Trumposios žinios
 • 04:20
  Gyvenimas
 • 05:00
  LRT radijo žinios
 • 05:10
  Stilius
 • 05:10
  Stilius
 • 06:00
  Lietuvos Respublikos himnas
 • 06:00
  Lietuvos Respublikos himnas
 • 06:05
  Labas rytas, Lietuva
 • 06:05
  Labas rytas, Lietuva
 • 09:00
  Žinios
 • 09:00
  Žinios
 • 09:05
  Orai
 • 09:05
  Orai
 • 09:07
  Sportas
 • 09:07
  Sportas
 • 09:15
  Komisaras Reksas
 • 09:15
  Komisaras Reksas
 • 10:05
  Senis
 • 10:05
  Senis
 • 11:05
  Kaip atsiranda daiktai
 • 11:05
  Specialus tyrimas
 • 11:25
  Specialus tyrimas
 • 12:00
  Žinios
 • 12:10
  Lietuvos tūkstantmečio vaikai
 • 12:20
  Lietuvos tūkstantmečio vaikai
 • 13:00
  Žinios
 • 13:10
  Klauskite daktaro
 • 13:10
  Klauskite daktaro
 • 14:00
  Žinios. Orai
 • 14:00
  Žinios. Orai
 • 14:15
  Laba diena, Lietuva
 • 14:15
  Laba diena, Lietuva
 • 15:00
  Žinios. Orai
 • 15:00
  Žinios. Orai
 • 15:05
  Laba diena, Lietuva
 • 15:05
  Laba diena, Lietuva
 • 16:00
  Žinios. Orai
 • 16:00
  Žinios. Orai
 • 16:20
  Kaip atsiranda daiktai
 • 16:20
  Kaip atsiranda daiktai
 • 16:35
  Senis
 • 16:35
  Senis
 • 17:40
  Klauskite daktaro
 • 17:40
  Klauskite daktaro
 • 18:30
  Šiandien. Aktualijų laida
 • 18:30
  Šiandien. Aktualijų laida
 • 18:40
  Sportas
 • 18:40
  Sportas
 • 18:43
  Orai
 • 18:43
  Orai
 • 18:50
  Duokim garo!
 • 18:50
  Duokim garo!
 • 20:25
  Loterija Perlas
 • 20:25
  Loterija Perlas
 • 20:30
  Panorama
 • 20:30
  Panorama
 • 20:52
  Sportas
 • 20:52
  Sportas
 • 20:57
  Orai
 • 20:57
  Orai
 • 20:59
  Loterija Perlas
 • 20:59
  Loterija Perlas
 • 21:00
  Muzikinis projektas Vario audra
 • 21:00
  Muzikinis projektas Vario audra
 • 22:40
  Trumposios žinios
 • 22:40
  Trumposios žinios
 • 22:45
  Bėgantis taikinys (Hard Target, 1993)
 • 22:45
  Bėgantis taikinys (Hard Target, 1993)
 • 23:30
  Istorijos detektyvai
 • 23:30
  Istorijos detektyvai