REKLAMA

Vilnius

2014 m. Balandžio 18 d.


 • TV3
 • 00:00
  24 valandos (24, 2001)
 • 01:05
  CSI Majamis (C.S.I.: Miami [10])
 • 01:55
  Ryšys (Touch, 2012)
 • 02:45
  Eureka (Eureka, 2010)
 • 03:35
  Trapučio parkas (Brickleberry)
 • 06:40
  Teleparduotuvė (Teleparduotuvė)
 • 06:55
  Slibinų dresuotojai (Dragons: Riders of Berk, 2013)
 • 07:25
  Simpsonai (The Simpsons)
 • 07:55
  Skunk Fu (Skunk Fu, 2007)
 • 08:15
  Skunk Fu (Skunk Fu, 2007)
 • 08:30
  Juokingiausi Amerikos namų vaizdeliai (America´s Funniest Home Videos)
 • 09:00
  Kempiniukas Plačiakelnis (SpongeBob SquarePants, 2009)
 • 09:30
  Kempiniukas Plačiakelnis (SpongeBob SquarePants, 2009)
 • 10:00
  Dinotopija (Dinotopia, 2003)
 • 11:50
  Skunk Fu (Skunk Fu, 2007)
 • 12:05
  Skunk Fu (Skunk Fu, 2007)
 • 12:25
  Nepaprastas pasaulis (Stormworld, 2009)
 • 12:55
  Drakonų medžiotojai (Dragon Hunters, 2004)
 • 13:30
  Ančiukas Donaldas ir draugai (Donald Duck Presents, 1983)
 • 14:00
  Slibinų dresuotojai (Dragons: Riders of Berk, 2013)
 • 14:30
  Simpsonai (The Simpsons)
 • 15:00
  Sutarties sąlygos (Условия контракта, 2013)
 • 16:00
  Nepaklusni širdis (Corazón indomable, 2013)
 • 17:00
  TV Pagalba (TV Pagalba, 2013)
 • 18:30
  TV3 žinios (TV3 žinios)
 • 19:20
  TV3 sportas (TV3 sportas)
 • 19:25
  TV3 orai (TV3 orai)
 • 19:30
  Monstrai prieš ateivius (Monsters vs Aliens, 2009)
 • 21:15
  Ir čia priėjo Poli (Along Came Polly, 2004)
 • 23:05
  Juokdarių vakarienė (Dinner for Schmucks, 2010)

 • LNK
 • 00:50
  Ties riba (Fringe V, 2012)
 • 00:50
  Ties riba (Fringe V, 2012)
 • 01:45
  Sveikatos ABC
 • 02:50
  Programos pabaiga
 • 06:30
  Dienos programa
 • 06:35
  Smalsutė Dora (Dora the Explorer, 2012)
 • 07:00
  Linksmieji Tomas ir Džeris (The Tom & Jerry Show, 1975)
 • 07:25
  Kaladėlės ir Tobiukas (Kubik i Tobik, 1984)
 • 07:40
  Košės katilėlis (Gorshochek Kashy, 1984)
 • 07:50
  Volkeris, Teksaso reindžeris (Walker, Texas Ranger, 1996)
 • 08:50
  Vestuvių dainininkas (The Wedding Singer, 1998)
 • 10:45
  Andrė (Andre, 1994)
 • 12:30
  Linksmieji Tomas ir Džeris (The Tom & Jerry Show, 1975)
 • 12:55
  Kempiniukas Plačiakelnis (SpongeBob SquarePants II, 2000)
 • 13:20
  Ogis ir tarakonai (Oggy and the Cockroaches IV, 2012)
 • 13:30
  Grybukas namukas (Gribok - Teremok, 1958)
 • 13:45
  Katinas žvejys (Kot - Rybolov, 1964)
 • 13:55
  Audra (La Tempestad, 2013)
 • 15:00
  Meilė ir bausmė (Love and Punishment, 2010)
 • 17:00
  Labas vakaras, Lietuva
 • 17:50
  Patrulis
 • 18:30
  Žinios. Kriminalai
 • 19:25
  Sportas
 • 19:28
  Orai
 • 19:30
  KK2 penktadienis
 • 21:00
  Mano vyras gali
 • 22:15
  Seni vilkai (Old Dogs, 2009)
 • 23:55
  Specialioji Los Andželo policija (NCIS: Los Angeles II, 2010)

 • LRT Televizija
 • 00:00
  Šnipai (Spooks, 2002)
 • 00:00
  Narcizas (Narcizas, 2012)
 • 01:00
  Senis (Der Alte, 1977)
 • 02:15
  Programos pabaiga
 • 05:50
  Programos pradžia
 • 06:00
  Labas rytas, Lietuva
 • 06:30
  Žinios
 • 06:34
  Orai
 • 06:35
  Labas rytas, Lietuva
 • 06:50
  Ekspertas
 • 06:55
  Labas rytas, Lietuva
 • 07:00
  Žinios
 • 07:05
  Orai, sportas
 • 07:10
  Labas rytas, Lietuva
 • 07:30
  Žinios
 • 07:35
  Orai, sportas
 • 07:40
  Labas rytas, Lietuva
 • 08:00
  Žinios
 • 08:03
  Orai
 • 08:05
  Labas rytas, Lietuva
 • 08:30
  Žinios
 • 08:35
  Orai, sportas
 • 08:40
  Labas rytas, Lietuva
 • 09:00
  Kobra 11 (Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei)
 • 10:00
  Miestelio ligoninė (The Royal 6, 2007)
 • 11:00
  Naisių vasara
 • 11:30
  Gyvenimas
 • 11:30
  Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimai 2014
 • 12:20
  Taip. Ne
 • 13:15
  Lašas po lašo
 • 13:25
  Pagalbos ranka
 • 13:40
  Žingsnis po žingsnio. Būstas (kart.)
 • 13:55
  Laba diena, Lietuva
 • 14:00
  Žinios
 • 14:05
  Orai
 • 14:10
  Laba diena, Lietuva
 • 15:30
  Žinios
 • 15:40
  Sportas
 • 15:45
  Orai
 • 15:55
  Komisaras Reksas (Kommissar Rex)
 • 17:00
  Kobra 11 (Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei, 1996)
 • 18:00
  Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
 • 18:30
  Sportas
 • 18:35
  Orai
 • 18:40
  Žingsnis po žingsnio
 • 19:00
  Lietuvos tūkstantmečio vaikai
 • 20:25
  Loterija Perlas
 • 20:30
  Panorama
 • 20:55
  Verslas
 • 21:00
  Kultūra
 • 21:05
  Sportas
 • 21:10
  Orai
 • 21:15
  Pranciškus – Naujojo pasaulio popiežius (Francis: The Pope from the New World, 2013)
 • 22:00
  Loterija Perlas
 • 22:03
  Pranciškus – Naujojo pasaulio popiežius (Francis: The Pope from the New World, 2013)
 • 22:15
  Kryžiaus kelias iš Romos Koliziejaus