REKLAMA
2015 m. Rugpjūčio 4 d.


 • TV3
 • 00:35
  Išdavystė (Betrayal, 2013)
 • 01:35
  Specialioji jūrų policijos tarnyba (Navy NCIS, 2009)
 • 02:25
  Detektyvė Fišer (Miss Fisher s Murder Mysteries, 2012)
 • 06:40
  Teleparduotuvė (Teleparduotuvė)
 • 06:55
  Ponas Jangas (Mr. Young, 2010)
 • 07:25
  Čipas ir Deilas skuba į pagalbą (Chip n´ Dale Rescue Rangers)
 • 07:55
  Simpsonai (The Simpsons, 1997)
 • 08:25
  Simpsonai (The Simpsons, 1997)
 • 08:55
  Meilės sūkuryje (Sturm der Liebe, 2014)
 • 10:00
  Virtuvė 3 (Кухня)
 • 10:30
  Virtuvė 3 (Кухня)
 • 11:00
  Aklos vestuvės (Aklos vestuvės, 2015)
 • 12:00
  Drąsios ir žavios (Drąsios ir žavios, 2015)
 • 12:30
  Transformeriai. Praimas (Transformers: Prime)
 • 13:00
  Čipas ir Deilas skuba į pagalbą (Chip n´ Dale Rescue Rangers)
 • 13:30
  Simpsonai (The Simpsons, 1997)
 • 14:00
  Simpsonai (The Simpsons, 1997)
 • 14:30
  Mažoji nuotaka (Sapna Babul Ka Bidaai, 2008)
 • 15:00
  Mažoji nuotaka (Sapna Babul Ka Bidaai, 2008)
 • 15:30
  Laukinė Esmeralda (La Gata, 2014)
 • 16:30
  TV Pagalba (TV Pagalba, 2013)
 • 18:30
  TV3 žinios (TV3 žinios)
 • 19:20
  TV3 sportas (TV3 sportas)
 • 19:25
  TV3 orai (TV3 orai)
 • 19:30
  Moterų laimė (Moterų laimė, 2015)
 • 20:00
  Ta proga!.. (Ta proga!.., 2015)
 • 21:00
  Drąsios ir žavios (Drąsios ir žavios, 2015)
 • 21:30
  TV3 vakaro žinios (TV3 vakaro žinios)
 • 22:15
  TV3 sportas (TV3 sportas)
 • 22:25
  TV3 orai (TV3 orai)
 • 22:30
  Brangusis Džonai (Dear John, 2010)
 • 22:30
  Apelsinai (The Oranges, 2011)

 • LNK
 • 00:00
  Visa menanti (Unforgettable, 2014)
 • 00:50
  Juodasis sąrašas (The Blacklist, 2013)
 • 01:45
  Užribis (Southland, 2012)
 • 02:40
  Programos pabaiga
 • 06:20
  Dienos programa
 • 06:25
  Garfildas (The Garfield Show, 2012)
 • 06:40
  Garfildas (The Garfield Show, 2012)
 • 06:55
  Monstrai prieš ateivius (Monsters vs. Aliens, 2013)
 • 07:25
  Kung Fu Panda (Kung Fu Panda: Legends of Awesomeness, 2011)
 • 07:50
  Volkeris, Teksaso reindžeris (Walker, Texas Ranger, 1993)
 • 08:50
  Laris Kraunas (Larry Crowne, 2011)
 • 10:50
  Beverli Hilso nindzė (Beverly Hills Ninja, 1997)
 • 12:35
  Na, palauk! (Nu, pogodi)
 • 12:50
  Tomo ir Džerio pasakos (Tom & Jerry Tales, 2006)
 • 13:15
  Monstrai prieš ateivius (Monsters vs. Aliens, 2013)
 • 13:45
  Kung Fu Panda (Kung Fu Panda: Legends of Awesomeness, 2011)
 • 14:10
  Ponia Dila (Dila Hanim, 2013)
 • 16:30
  Labas vakaras, Lietuva
 • 17:15
  Yra, kaip yra
 • 18:30
  Žinios. Kriminalai
 • 19:25
  Sportas
 • 19:28
  Orai
 • 19:30
  Tikras gyvenimas: Motina ir sūnūs
 • 20:30
  Tikras gyvenimas: Gegutė
 • 21:30
  Žinios. Verslas
 • 22:04
  Sportas
 • 22:08
  Orai
 • 22:10
  VAKARO SEANSAS. Bejėgis teisingumas (Beyond Justice, 2014)
 • 23:55
  Visa menanti (Unforgettable, 2014)

 • LRT Televizija
 • 00:35
  Puaro
 • 02:15
  Laba diena, Lietuva
 • 03:10
  Naisių vasara
 • 03:32
  Naisių vasara
 • 04:00
  Auksinis protas
 • 05:15
  Tikri vyrai
 • 06:00
  Lietuvos Respublikos himnas
 • 06:05
  Labas rytas, Lietuva
 • 06:30
  Žinios
 • 06:35
  Orai
 • 06:37
  Labas rytas, Lietuva
 • 07:00
  Žinios
 • 07:05
  Orai
 • 07:07
  Sportas
 • 07:10
  Labas rytas, Lietuva
 • 07:30
  Žinios
 • 07:35
  Orai
 • 07:37
  Sportas
 • 07:40
  Labas rytas, Lietuva
 • 08:00
  Žinios
 • 08:05
  Orai
 • 08:07
  Labas rytas, Lietuva
 • 08:30
  Žinios
 • 08:35
  Orai
 • 08:37
  Sportas
 • 08:40
  Labas rytas, Lietuva
 • 09:00
  Žinios
 • 09:05
  Orai
 • 09:07
  Sportas
 • 09:10
  Labas rytas, Lietuva
 • 09:30
  Pasaulio plaukimo čempionatas 2015
 • 12:00
  Hirošimos tragedijos pamokos
 • 12:55
  Istorijos detektyvai
 • 13:45
  Klausimėlis.lt
 • 14:00
  Žinios. Orai
 • 14:15
  Laba diena, Lietuva
 • 15:00
  Naisių vasara
 • 15:25
  Naisių vasara
 • 15:50
  Puaro
 • 17:30
  Pasaulio plaukimo čempionatas 2015
 • 18:30
  Šiandien. Aktualijų laida . (su vertimu į gestų kalbą)
 • 18:55
  Sportas
 • 18:58
  Orai
 • 19:00
  Pasaulio plaukimo čempionatas 2015
 • 19:30
  Emigrantai
 • 20:25
  Loterija Perlas
 • 20:30
  Panorama
 • 20:52
  Sportas
 • 20:57
  Orai
 • 20:59
  Loterija Perlas
 • 21:00
  Stilius
 • 22:45
  Vakaro žinios. Sportas. Orai
 • 23:00
  Alisa
 • 23:50
  Tikri vyrai