Gatvė, kuria retai kas vaikšto pėsčiomis
REKLAMA
2014 m. Spalio 23 d.


 • TV3
 • 00:10
  Raitelis be galvos (Sleepy Hollow, 2013)
 • 01:10
  Skandalas (Scandal, 2013)
 • 02:00
  Daktaras Hausas (House M.D.)
 • 02:50
  Choras (Glee, 2009)
 • 06:35
  Teleparduotuvė (Teleparduotuvė)
 • 06:50
  Slibinų dresuotojai (Dragons: Riders of Berk, 2012)
 • 07:20
  Simpsonai (The Simpsons, 1991)
 • 07:50
  Brazilijos aveniu (Avenida Brazil)
 • 08:55
  Meilės sūkuryje (Sturm der Liebe, 2013)
 • 10:00
  Paskutinis iš Magikianų (Последний из Магикян, 2013)
 • 10:30
  Paskutinis iš Magikianų (Последний из Магикян, 2013)
 • 11:00
  Aistros spalvos (El color de la Pasión, 2014)
 • 12:00
  Ponas Jangas (Mr. Young, 2010)
 • 12:30
  Hantikas. Sekliai ir paslaptys (Huntik. Secrets and Seekers, 2009)
 • 13:00
  Mažylių nuotykiai (The Minimighty Kids)
 • 13:30
  Čipas ir Deilas skuba į pagalbą (Chip n´ Dale Rescue Rangers)
 • 14:00
  Slibinų dresuotojai (Dragons: Riders of Berk, 2012)
 • 14:30
  Simpsonai (The Simpsons, 1992)
 • 15:00
  Simpsonai (The Simpsons, 1992)
 • 15:30
  Nemylima (La Malquerida, 2014)
 • 16:30
  TV Pagalba (TV Pagalba, 2013)
 • 18:30
  TV3 žinios (TV3 žinios)
 • 19:20
  TV3 sportas (TV3 sportas)
 • 19:25
  TV3 orai (TV3 orai)
 • 19:30
  Ginčas be taisyklių (Ginčas be taisyklių)
 • 20:30
  Pasmerkti 3 (Pasmerkti 3, 2014)
 • 21:00
  Opiumas liaudžiai (Opiumas liaudžiai, 2014)
 • 21:30
  TV3 vakaro žinios (TV3 vakaro žinios)
 • 21:55
  Žalioji enciklopedija (Žalioji enciklopedija)
 • 22:00
  TV3 sportas (TV3 sportas)
 • 22:05
  TV3 orai (TV3 orai)
 • 22:10
  Kobra 11 (Alarm Für Cobra 11, 2012)
 • 23:10
  Pelkė (The Glades, 2013)
 • 23:10
  Kaulai (Bones, 2013)

 • LNK
 • 00:30
  Gyvenimas pagal Harietą (Harry´s Law II, 2012)
 • 01:25
  Farų šeima (Blue Bloods III, 2012)
 • 02:20
  Slapti reikalai (Covert Affairs I, 2010)
 • 03:15
  Programos pabaiga
 • 06:30
  Dienos programa
 • 06:35
  Smalsutė Dora (Dora the Explorer, 2012)
 • 07:00
  Linksmieji Tomas ir Džeris (The Tom & Jerry Show, 1975)
 • 07:25
  Kempiniukas Plačiakelnis (SpongeBob SquarePants VII, 2010)
 • 07:50
  Volkeris, Teksaso reindžeris (Walker, Texas Ranger, 1993)
 • 08:50
  24 valandos
 • 09:55
  Yra kaip yra
 • 11:00
  KK2
 • 11:55
  Gyvenimo receptai
 • 12:55
  Kempiniukas Plačiakelnis (SpongeBob SquarePants VII, 2010)
 • 13:25
  Ogis ir tarakonai (Oggy and the Cockroaches IV, 2012)
 • 13:35
  Monstrai prieš ateivius (Monsters vs. Aliens, 2013)
 • 14:10
  Ugnis ir Ledas (Kuzey Guney, 2011)
 • 16:30
  Labas vakaras, Lietuva
 • 17:15
  24 valandos
 • 18:30
  Žinios. Kriminalai
 • 19:25
  Sportas
 • 19:28
  Orai
 • 19:30
  Valanda su Rūta
 • 21:30
  Žinios. Verslas
 • 22:04
  Sportas
 • 22:08
  Orai
 • 22:10
  VAKARO SEANSAS Tamsos pakraštys (Edge of Darkness, 2010)
 • 22:10
  VAKARO SEANSAS Ugnies siena (Firewall, 2006)

 • LRT Televizija
 • 00:00
  Pasaulio dokumentika. Uždraustasis Čingischano kapas (Forbidden Tomb of Genghis Khan, 2011)
 • 00:00
  Pasaulio dokumentika. Karo šešėlyje (In the Shadow of War / I krigens skygge, 2008)
 • 01:00
  Senis (Der Alte, 1977)
 • 02:00
  Laba diena, Lietuva
 • 03:45
  Mėnulio fazė
 • 04:35
  Gyvenimas
 • 05:25
  Durys atsidaro
 • 06:00
  Lietuvos Respublikos himnas
 • 06:05
  Labas rytas, Lietuva
 • 06:30
  Žinios
 • 06:35
  Orai
 • 06:37
  Labas rytas, Lietuva
 • 07:00
  Žinios
 • 07:05
  Orai
 • 07:07
  Sportas
 • 07:10
  Labas rytas, Lietuva
 • 07:30
  Žinios
 • 07:35
  Orai
 • 07:37
  Sportas
 • 07:40
  Labas rytas, Lietuva
 • 08:00
  Žinios
 • 08:05
  Orai
 • 08:07
  Labas rytas, Lietuva
 • 08:30
  Žinios
 • 08:35
  Orai
 • 08:37
  Sportas
 • 08:40
  Labas rytas, Lietuva
 • 09:00
  Komisaras Reksas (Kommissar Rex, 2009)
 • 10:00
  Namelis prerijose (The Little House on the Prairie, 1974)
 • 11:00
  Auksinis protas
 • 12:30
  Durys atsidaro
 • 13:00
  Magiški fėjų Vinksių nuotykiai 5 (Winx Club 5, 2012)
 • 13:30
  Aivenhas (Ivanhoe – The King‘s Knight, 1996)
 • 14:00
  Žinios
 • 14:10
  Orai
 • 14:15
  Laba diena, Lietuva
 • 15:45
  Žinios
 • 16:00
  Sportas
 • 16:03
  Orai
 • 16:05
  Komisaras Reksas (Kommissar Rex, 2009)
 • 17:10
  Didysis Gregas (Der Dicke 1 / The Big Greg 1, 2005)
 • 18:15
  Šiandien. Aktualijų laida (su vertimu į gestų kalbą)
 • 18:40
  Sportas
 • 18:43
  Orai
 • 18:50
  Tikri vyrai
 • 19:50
  Meilė kaip mėnulis
 • 20:25
  Loterija Perlas
 • 20:30
  Panorama
 • 21:00
  Dėmesio centre
 • 21:10
  Sportas
 • 21:12
  Orai
 • 21:15
  Svajonę turiu
 • 22:00
  Loterija Perlas
 • 22:05
  Svajonę turiu
 • 23:10
  Vakaro žinios
 • 23:25
  Sportas
 • 23:28
  Orai
 • 23:30
  Dabar pasaulyje