Šv. Jonų bažnyčioje pašarvoti M. Biržiškų šeimos palaikai